Trang chủ  /  GIỚI THIỆU GIỜ PHỤNG VỤ

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY - 2018

(TRONG GIÁO PHẬN VÀ GIÁO XỨ NGHI XUÂN)

 

Ý chỉ truyền giáo: Các linh mục trong sứ mạng mục tử

Cầu cho các linh mục đang gặp phải mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của mình, được tình thân của Chúa và của anh em nâng đỡ.

 

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA THAY GIÁO PHẬN

 

  1. 1.CN XIII(01-07-2018): Gx. Nghi Lập (GN).
  2. 2.CN XIV(08-07-2018): Gx. Duy Hoà (MT); Gx. Nghĩa Trung (ĐX); Gh. Vinh Đức (Gx. Vinh An-ĐM); Gh. Vinh Tân (Gx. Quảng Nhiêu-BH)
  3. 3.CN XV(15-07-2018): Gx. Buôn Hô (BH); Gx. Phú Long (CT); Gh. Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc-GN).
  4. 4.CN XVI(22-07-2018): Gx. Thiên Đăng (BH); Gx. Eakmar (GS).
  5. 5.CNTN (29-07-2018): Gx. Tình Thương (CT); Gx. Phước Sơn (PL); Gh. Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai-MT); Gh. Thiện Tâm (Gx. Thiên An-GN); Gh. Bình Tâm (Gx. Phước Bình-PL).

 

01        18/05    X        CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN.

                             Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những ai là thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể?

T. Giám mục và Linh mục là những thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể. Các ngài cử hành trong cương vị Đức Kitô là Đầu, và nhân danh Hội Thánh.

CHIA S

Thừa tác viên Bí tích Thánh Thể là vị tư tế (Giám mục hay Linh mục) đã được truyền chức thành sự. Các ngài cử hành trong cương vị Đức Kitô, là Thủ Lãnh và nhân danh Hội Thánh.

Trước hết, tư tế là người cử hành Thánh Lễ “nhân danh Đức Kitô”, bao hàm cả nhân tính và thần tính. Cho nên, khi dâng thánh lễ, vị tư tế phải làm cho kẻ khác thấy được, ít nữa là một cách mờ nhạt như thể thấy “trong gương” hình ảnh của Đức Kitô “hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11, 29).

 

Kế đến, dù là chủ toạ của cộng đoàn dâng lễ nhân danh Đức Kitô, vị tư tế cần ý thức mình được Thánh Thể sinh ra để “phục vụ” như Đức Kitô, Đấng đến “không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ” (Mc 10, 45). Chữ “phục vụ” ở đây sẽ còn mạnh nghĩa hơn, khi đó là việc phục vụ mầu nhiệm thánh, mầu nhiệm đức tin.

Cuối cùng, trong cách cử hành và đọc Lời Chúa, vị tư tế còn phải cho cộng đoàn thấy được “sự hiện diện sống động của Đức Kitô”, vì “chính Đức Kitô đứng đầu cộng đoàn. Ngài chủ sự buổi lễ. Ngài là Thượng Tế của Giao ước mới. Thay mặt Ngài, vị tư tế nhân danh Đức Kitô Thủ lãnh, sẽ chủ sự cộng đoàn” (x. GLHTCG, số 1348, 1411).

 

02        19         X        Thứ Hai tuần XIII Mùa Thường Niên

 

03        20        Đ        Thứ Ba tuần XIII Mùa Thường Niên

                  THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

                                   

04        21         X        Thứ Tư tuần XIII Mùa Thường Niên

        Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

 

05        22         X        Thứ Năm đầu tháng tuần XIII Thường Niên.

                                      Thánh Antôn Maria Dacaria, Lm

 

06        23         X        Thứ Sáu đầu tháng tuần XIII Mùa Thường Niên. 

                                      Thánh Maria Goretti, Đttđ.

 

07        24        X       17g30 Thứ Bảy Lễ Kim Khánh Hôn Phối ÔB CƯƠNG                                       

08        25         X        CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN. 

          Thánh Vịnh tuần 2

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

 

H. Hội Thánh cử hành Bí tích Thánh Thể thế nào?

T. Hội Thánh cử hành Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, gồm hai phần chính: Một là Phụng vụ Lời Chúa, khởi đi từ Lời nguyện Nhập lễ cho đến hết Lời nguyện chung. Hai là Phụng vụ Thánh Thể, khởi đi từ việc chuẩn bị lễ vật cho đến hết Lời nguyện Hiệp lễ.

CHIA SẺ

Bí tích Thánh Thể được cử hành gồm hai phần chính: (1) Phụng vụ Lời Chúa, gồm việc công bố và lắng nghe Lời Chúa. (2) Phụng vụ Thánh Thể, gồm việc tiến dâng bánh rượu, kinh nguyện thánh thể và hiệp lễ. Ngoài ra, còn hai phần phụ là: Nghi thức đầu lễ và nghi thức kết thúc. Các phần ấy hợp lại với nhau, thành một hành vi phụng tự duy nhất.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, ta lắng nghe Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh; và cùng tìm hiểu, suy niệm với Hội Thánh, để hiểu biết Chúa hơn và đem ra thực hành. Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, ta dâng lên Chúa Cha lễ tế là Mình và Máu Chúa Kitô, để chúc tụng, tạ ơn Ngài và đón nhận Ngài vào lòng ta, để ta được sống đời đời (x. GLHTCG, số 1345-1355, 1408).

 

09        26        X        Thứ Hai tuần XIV Mùa Thường Niên

Thánh Augustino Zhao Rong Lm  và các bạn Tđ. 

10        27         X        Thứ Ba tuần XIV Mùa Thường Niên

 

11        28         Tr       Thứ Tư tuần XIV MÙA Thường Niên

           Thánh Bênêđictô, Viện Phụ. Lễ nhớ.

12        29        X         Thứ Năm tuần XIV Mùa Thường Niên

 

13        01/06   X    15g     Thứ Sáu : LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

14        02        X         Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên

                                      Thánh Camilô Lellis, Lm                                                      

15        03        X         CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN. 

        Không nhớ Thánh Bonaventura, GmtshtThánh Vịnh tuần 3

 

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao Hội Thánh lại dâng bánh và rượu?

T. Vì bánh và rượu là hoa màu ruộng đất và công lao của con người.

CHIA SẺ

Hội Thánh dâng bánh rượu, vì bánh và rượu tượng trưng đầy đủ chính con người chúng ta. Bánh và rượu là kết qủa công lao khó nhọc của con người. Dâng lên Chúa bánh và rượu, là ta dâng lên Chúa tất cả đời sống, với mọi nỗi vui buồn sướng khổ của ta. Chính những cái đó dệt thành cuộc sống hiện tại của con người.

Bánh và rượu còn nói lên tính chất cộng đoàn của Hội Thánh, vì khi đến nhà thờ dâng lễ, mỗi người đều mang theo lễ vật riêng của mình, nhưng khi dâng lễ, thì những lễ vật riêng ấy được thu hợp lại thành lễ vật chung của cộng đoàn. Lễ vật ấy vừa dùng làm của lễ dâng tiến Thiên Chúa, để mưu cầu ơn cứu độ cho tâm hồn, vừa được dùng chung cho cả cộng đoàn Hội Thánh.

Ngoài ra, bánh và rượu được chọn làm lễ vật, vì nó mang tính cộng đồng nơi bản thân. Tấm bánh được làm từ hàng ngàn hạt lúa mì đã được xay nát ra và hoà trộn với nhau trong chậu bột. Ly rượu là kết quả của nhiều trái nho được ép trong máy và hoà tan với nhau. Cá hai tượng trưng đầy đủ ý nghĩa cộng đồng cho lễ vật của mỗi người, cũng như lễ vật của toàn thể cộng đoàn, khi chúng được gộp chung lại và đặt trên bàn thờ.

 

16        04        X        Thứ Hai tuần XV Mùa Thường Niên

        Đức Mẹ Carmêlô.

17        05        X        Thứ Ba tuần XV Mùa Thường Niên

18        06        X        Thứ Tư tuần XV MÙA Thường Niên

19        07        X        Thứ Năm tuần XV Mùa Thường Niên

20        08        X        Thứ Sáu tuần XV Mùa Thường Niên   

                                      Thánh Apôllinarê, Gmtđ

21        09        X        Thứ Bảy tuần XV Thường Niên

         Thánh Lôrenxô Brindisi, Lmtsht

22        10       X         CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN. 

         Không kính thánh Maria Mađalêna.

Thánh Vịnh tuần 4

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Việc bẻ bánh có phân chia Đức Kitô không? Và Ngài hiện diện bao lâu trong Bí tích Thánh Thể?

T. Việc bẻ bánh không phân chia Đức Kitô, vì Ngài hiện diện trọn vẹn, dù trong mỗi phần nhỏ của hình bánh rượu. Đức Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể bao lâu bánh và rượu đã truyền phép còn tồn tại.

CHIA SẺ

Đức Kitô hiện diện trọn vẹn trong hình bánh hoặc hình rượu, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Đức Kitô. Ngài hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Vì thế, khi ta rước Lễ, là ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Đức Kitô, nhưng chỉ một chốc lát thôi, vì bánh rượu sẽ tan ngay, song sự hiện diện thiêng liêng của Chúa vẫn kéo dài.

 Hội Thánh bảo quản Mình Thánh Chúa trong Nhà Tạm, để có sẵn Thánh Thể cho các bệnh nhân và những người vắng mặt, và cũng để cho các tín hữu tôn thờ khi không cử hành Thánh Lễ (x. GLHTCG, số 1377).

 

 

23         11       Tr        Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên

Thánh Brigitta

24        12        X        Thứ Ba tuần XVI Mùa Thường Niên

                             Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng các giáo lý viên Việt Nam.

25        13        Đ         Thứ Tư tuần XVI Mùa Thường Niên.

                                    THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 

                                    

26        14        Tr        Thứ Năm tuần XVI Mùa Thường Niên  

Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

27        15        X         Thứ Sáu tuần XVI Mùa Thường Niên

28        16        X         Thứ Bảy tuần XVI Mùa Thường Niên

29        17        X         CHÚA NHẬT XVII MÙA THƯỜNG NIÊN. 

          Không nhớ thánh nữ Martha.

Thánh Vịnh tuần 1

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh dạy thế nào về việc rước lễ?

 

T. Hội Thánh khuyên các tín hữu rước lễ mỗi khi tham dự Thánh Lễ, và buộc rước lễ một năm ít là một lần trong mùa Phục Sinh (x. GLHTCG, số1389).

CHIA SẺ

Nói đến luật Hội Thánh, thì xin chia sẻ dựa vào Giáo luật. Giáo luật điều 920, 2 viết: "Mọi tín hữu, sau khi rước lễ lần đầu, buộc phải rước lễ ít nhất mỗi năm một lần”. Mệnh lệnh này phải được chu toàn vào mùa Phục Sinh. Mỗi năm mà chỉ cho thân xác ăn một bữa, hay cho linh hồn rước Chúa một lần thì quá ít! Vì vậy, Hội Thánh dạy ta phải "siêng năng và sốt sắng nhận lãnh Mình Thánh Chúa, hết lòng thờ phượng bái kính Thánh Thể Chúa" (Giáo luật, điều 898).

Hội Thánh rộng ban: "Nếu một ngày, ai tham dự 2 Thánh Lễ, thì được rước lễ 2 lần" (Giáo luật, điều 917), miễn là họ kiêng ăn uống (trừ nước lã hoặc uống thuốc ít là 1 giờ trước khi lên rước lễ) nhưng không buộc 1 giờ đối với các người già, người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân, nếu họ ăn chút ít mà không đủ 1 giờ thì cũng được phép rước lễ (Giáo luật, điều 919,3).

Người tín hữu nguy tử, dù đã rước lễ rồi, thì cũng được rước lễ nữa như của "Ăn đàng" về trời. Các ngày sau, nếu còn nguy tử, thì vẫn được rước lễ (Giáo luật, điều 921-922). Trẻ em nguy tử cũng được rước lễ. Nếu trẻ em chưa xưng tội lần đầu, nhưng phân biệt được Mình Thánh Chúa và của ăn thường, và kính cẩn rước lễ, thì trong trường hợp nguy tử, cũng được rước lễ (Giáo luật, điều 913).

 

30        18        Tr        Thứ Hai tuần XVII Mùa Thường Niên

Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gmtsht. Lễ nhớ

31        19        Tr        Thứ Ba tuần XVII Mùa Thường Niên

                                      Thánh Ignatiô Loyola, Lm. Lễ nhớ.

 

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Lạy Chúa Giêsu Kitô / Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời / và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa / và chúng con sẽ được cứu thoát. Ánh mắt yêu thương của Chúa / đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc / đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna / không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo / đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa / và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.
Xin cho chúng con biết lắng nghe / như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con / những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!” Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình / gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ / mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự: xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian / gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.
Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa / cũng phải khoác lên người sự yếu đuối / để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc: xin cho mọi người đến với các thừa tác viên / đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm / yêu thương và tha thứ.
Xin Chúa gửi Thánh Thần đến / và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con / để Năm Thánh Lòng Thương Xót này / trở thành năm được Chúa ban ân sủng / để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành / mang Tin Mừng đến với người nghèo / loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức / và cho người mù lại được nhìn thấy.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót / chúng con nguyện xin Chúa / là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần / đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Phanxicô, giáo hoàng
KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Lạy Chúa Giêsu Kitô / Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời / và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa / và chúng con sẽ được cứu thoát. Ánh mắt yêu thương của Chúa / đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc / đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna / không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo / đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa / và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.
Xin cho chúng con biết lắng nghe / như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con / những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria: “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!” Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình / gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ / mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự: xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian / gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.
Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa / cũng phải khoác lên người sự yếu đuối / để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc: xin cho mọi người đến với các thừa tác viên / đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm / yêu thương và tha thứ.
Xin Chúa gửi Thánh Thần đến / và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con / để Năm Thánh Lòng Thương Xót này / trở thành năm được Chúa ban ân sủng / để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành / mang Tin Mừng đến với người nghèo / loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức / và cho người mù lại được nhìn thấy.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria / Mẹ của Lòng Thương Xót / chúng con nguyện xin Chúa / là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần / đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Phanxicô, giáo hoàng

 

CHƯƠNG TRÌNH NGẮM MÙA CHAY VÀ MỪNG LỄ THÁNG 3/2015

 

A/ PHÂN CÔNG  NGẮM 14 SỰ THƯƠNG KHÓ 

 

1/ THỨ HAI : GIÁO HỌ THÁNH MẪU PHỤ TRÁCH TỪ NGẮM 1-5

2/ THỨ TƯ : GIÁO HỌ THÁNH GIA  PHỤ TRÁCH TỪ NGẮM  5-10

3/ THỨ SÁU : GIÁO HỌ PHÚC BÌNH PHỤ TRÁCH TỪ NGẮM 10-15


B/ LỊCH GIẢI TỘI TẠI GIÁO HỌ NÂM NUNG, THỨ TƯ  NGÀY 18/3/2015

 TẠI NHÀ NGUYỆN NÂM NUNG TỪ 8 G-  10G 30

TẠI BA TẦNG : TỪ 14G 15G30


C/ THỨ NĂM NGÀY 19-3-2015 : LỄ KÍNH THÁNH GIUSE, BỔN MẠNG GIÁO XỨ VÀ CHA PHÓ GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGỌC


LỄ TẠI GIÁO XỨ LÚC 9G 

LỄ TẠI GIÁO HỌ GIUSE LÚC 16G : BỔN MẠNG GIA TRƯỞNG GIÁO HỌ THÁNH GIUSE


D/ GIẢI TỘI TẠI GIÁO HỌ NAM THÀNH ( TÂN THÀNH ) LÚC 8G -10G30


E/ LỄ TẠI GIÁO HỌ PHÚC BÌNH LÚC 16G THỨ BẢY NGÀY 21/3/2015


F/ LỄ TẠI GIÁO HỌ NAM THÀNH LÚC 16G CHÚA NHẬT NGÀY 22/3 /2015
 


 

24 GIỜ CHO CHÚA, TỔ CHỨC VÀO NGÀY CHÚA NHẬT NGÀY 15/3/2015

STT THỜI GIAN CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

 

01 Sau Thánh Lễ sáng CN- 9h00 Chầu khai mạc BTV HĐ, HĐGX, TTV – QUÝ CHỨC

02 9h00-9h 50 Giờ chầu thứ nhất Gia đình trẻ , Cộng đoàn CFC

03 9h 50-10h40 Giờ chầu thứ hai Giáo họ Vô Nhiễm

04 10h40-11h30 Giờ chầu thứ ba Giáo họ Thánh Mẫu

05 11h 30-12h20 Giờ chầu thứ tư Giáo họ Thánh Gia

06 12h 20-1h 10 Giờ chầu thứ năm Giáo họ Phúc Bình

07 1h 10- 2h Giờ chầu thứ sáu Giáo họ Giuse

08 2h - 2h50 Giờ chầu thứ bảy Giáo họ Nam Nung

09 2h 50-3h40 Giờ chầu thứ tám Giáo họ Tân Thành

10 3h40- 4h 30 Giờ chầu thứ chín Giáo họ Antôn

11 4 h 30- 5 h20 Giờ chầu thứ mười Hai Ca đoàn, Giáo lý viên, Ban Lễ Sinh

12 5 h20-6h Chầu bế mạc BTV HĐGX, GH, TTV

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

 

I/ NHÀ THỜ GIÁO XỨ

NGÀY THƯỜNG LỄ : 19G 

II/ LỄ CHÚA NHẬT MỪNG TRƯỚC : CHIỀU THỨ BÀY LÚC 16G

NGÀY CHÚA NHẬT CÓ HAI LỄ LÚC 7 G ; 18G 15

LỄ CHÚA NHẬT TẠI CÁC GIÁO HỌ :

A/ GIÁO HỌ ANTON : 9G 30

B/ GIÁO HỌ GIUSE  ; 9G 30

C/ GIÁO HỌ NÂM NUNG : 10G 15

 

NGOÀI RA CÒN  CÓ NHIỀU  THÁNH LỄ :

-TẠI GIÁO HỌ NAM THÀNH ( XÃ TÂN THÀNH)

-TẠI GIÁO HỌ PHÚC BÌNH ( XÃ ĐAK DRHO )

- TẠI GIÁO HỌ VÔ NHIỄM ( XÃ ĐAK DRHO )

 

 

III/ LỄ TẠI GIÁO HỌ QUẢNG PHÚ 

NGÀY THƯỜNG : 19G

LỄ VỌNG THỨ BÀY : 16G

LỄ CHÚA NHẬT : 8G

 

LỄ CÁC HỌ ĐẠO NGÀY CHÚA NHẬT :

CHÚA NHẬT THỨ 1,3 TẠI THÁC TƯ : LÚC 10 G

THÔN 2 ( BON BI ĐUM : 10G 

 

NGOÀI RA CÒN CÓ NHIỀU THÁNH LỄ TẠI CÁC XÃ BÊN HUYỆN LAK : XÃ EAR BIN. XÃ NAM KA

VF LỄ TẠI ĐỨC XUYÊN

 

 

Đường Thánh giá thứ Sáu Tuần Thánh 2015

 Cha Đaminh Thế (Đan- Lê)

ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Khai mạc
(Người kiệu Thánh Giá và hai chú giúp lễ với nến sáng, tiến ra giữa cung thánh, hoặc một nơi thuận tiện, hướng về phía cộng đoàn. Chủ sự quỳ trước Thánh Giá. Nếu dùng cây Thánh Giá lớn mỗi người vác một đoạn thì không có hai chú giúp lễ cầm nến).
Chủ sự    Dấu Thánh Giá:
- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần   - Amen.
Cộng đoàn:
- Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
- Kinh: Tin - Cậy - Mến.

Ca đoàn hát: Giọt Lệ Thống Hối
ĐK. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu, con hết lòng ăn năn. Con sấp mình, con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tựï hối theo đường Chúa đi mà thôi.
1.  Ớ, linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.
2.  Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng. Giúp con xưng chừa tội lỗi chung. Để con từ nay trung thành đến cùng, trên đường đưa lên hưởng mặt Chúa.

Chủ sự:
Kính thưa cộng đoàn,
Để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã hạ sinh trong cảnh nghèo hèn, chấp nhận đi con đường thập giá và chịu chết thảm thương như một kẻ bạc phước.
Hôm nay thứ sáu Tuần Thánh, ngày toàn thể Giáo Hội tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa. Đặc biệt trong tâm tình của năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và các Cộng Đoàn Sống Đời Thánh Hiến, chúng ta cùng dõi bước theo Chúa trên đường khổ nạn hồng phúc này, qua đó mỗi thành viên trong đại gia đình giáo xứ hãy biết hy sinh, biết sớt chia cho nhau gánh nặng trong công việc chung, hầu đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho chính bản thân và cộng đoàn.

Dẫn viên:
Giờ đây, xin mời cộng đoàn cùng cất gót theo Chúa bước vào cuộc tử nạn sinh ơn cứu độ này.

Đoàn kiệu  bắt đầu tiến đến chặng thứ nhất. Đang khi đi thì đọc:

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu, chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le, bởi chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cũng đưa vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau được trông cậy vào mười bốn nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về Thiên Đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Trước mỗi chặng cộng đoàn hát:

 

CHẶNG THỨ NHẤT
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN

Dẫn nhập:
Dẫn Viên 1:
Sau một vòng tra hỏi, quan Philatô không thấy Chúa Giêsu có tội gì đáng kết án, ông dẫn Ngài ra trước đám đông, và nói: “Này là người”. Quần chúng vây quanh các vị thượng tế và kỳ mục, giơ cao nắm đấm, nhất loạt gào thét: “Đóng đinh nó vào thập giá”.

Suy niệm:
Dẫn viên 2:
Các thượng tế và kỳ mục là những bậc vị vọng trong dân. Thay vì dùng uy tín của mình để tạo lập một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, trước tòa Philatô họ lại trở thành những phần tử xách động quần chúng chống lại Con Thiên Chúa.

Dẫn viên 3:
Giáo xứ đích thực là một cộng đoàn tích cực học hỏi lời Chúa và tham dự lễ Bẻ Bánh. Song, từ cộng đồn đĩ nhiều khi cũng có những nhóm người tách biệt khỏi các sinh hoạt chung, phần vì bất mãn cha quản xứ, phần vì bất đồng ý kiến, ganh tị. Họ cậy dựa thân thế, lợi dụng uy tín kết bè kết nhóm, a dua, xu nịnh, khai trừ và kết án lẫn nhau làm cho cộng đoàn giáo xứ tan rã, mất hết tinh thần hiệp thông yêu thương.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, vì sự hận thù ghen ghét của một nhóm người mà Chúa đã bị kết án bất công. Xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ liên kết với nhau để tẩy chay, bôi nhọ, hay kết án một người nào trong cộng đoàn. Nhưng xin cho chúng con biết lấy tình yêu thương tha thứ đùm bọc lẫn nhau, ngõ hầu xây dựng giáo xứ ngày một vững mạnh trong đức tin và đức mến. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời – Amen.

(Để cộng đoàn tham dự cách tích cực có thể đọc cả phần chung dưới đây)
Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.
Sau mỗi chặng cộng đoàn hát:

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ HAI
CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Dẫn nhập:
DV1:
Để chiều ý dân, quan Philatô cho lính đánh đòn Chúa Giêsu, sau đó họ đóng một cây thập giá bắt Chúa vác đi giữa dòng người tội lỗi.

Suy niệm:
DV2:
Chúa Giêsu không tự ghé vai vác lấy thập giá. Người đời đặt thập giá lên vai Ngài. Để cứu độ nhân loại, Ngài không từ chối. Ngài vui vẻ đỡ lấy như đón nhận một chiến lợi phẩm, và lặng thinh vác đi như con chiên hiền lành bị điệu đến lò sát sinh.

DV3:
Để xây dựng một giáo xứ hay cộng đoàn dòng tu thánh thiện, mỗi thành phần trong cộng đoàn đều có bổn phận chung tay góp sức. Những thái độ ỷ lại, thoái thác, đùn đẩy và buông xuôi hoặc bỏ bê công việc… tất cả là những gánh nặng thập giá mà lẽ ra ta phải vác, ta lại trút bỏ lên vai những người anh chị em của mình.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, để cứu chuộc nhân loại, Chúa đã đón nhận thập giá như một lễ hy sinh. Xin Chúa cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng con đừng bao giờ trở nên gánh nặng thập giá cho nhau. Trái lại, xin Chúa giúp chúng con luôn biết nâng đỡ nhau khi vui, ủi an nhau khi buồn, khích lệ nhau khi thành công và san sẻ công việc cho nhau khi cần, để chúng con hằng làm vinh danh Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ BA
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT
LẦN THỨ NHẤT

Dẫn nhập:
DV1:
Sau một đêm dài thức trắng, bị tra hỏi, bị hành hạ, cộng thêm những lời sỉ nhục lăng mạ… làm tăng thêm sức nặng của thập giá. Gượng đi chẳng nổi, Chúa đã gục ngã bên bờ đau thương.

Suy niệm:
DV2:
Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa, khi đã chấp nhận mang lấy thân phận con người, trong bản tính nhân loại, sức người có hạn. Trước sức nặng của thập giá, trước tội lỗi thế gian, như ngọn đèn trước gió, Chúa đã ngã gục. Nhưng vì yêu thương nhân loại, Ngài đã quyết đứng lên đi cho hết con đường sứ mạng.

DV3:
Giáo xứ hay cộng đoàn dòng tu, cũng được ví như một thửa ruộng, trong đó lúa tốt chen lẫn cỏ lùng. Giáo xứ là môi trường tốt nhất để lúa tốt được phát triển, vừa là phanh hãm hạn chế cỏ lùng.
Bổn phận của mỗi thành viên trong cộng đoàn là giúp nhau thăng tiến bản thân. Những người yếu đuối, sa ngã, khô khan nguội lạnh trong đời sống đức tin cần được quan tâm giúp đỡ. Mong đừng ai có cái nhìn lườm nguýt, xa lánh hoặc tẩy chay, cô lập họ.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, yếu đuối là bản chất của phận người chúng con. Xin Chúa giúp sức cho chúng con biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã,  biết tìm đến cậy dựa nơi ơn Chúa, và biết tích cực tham gia các sinh hoạt hội đoàn, hầu có thể tránh được những thú vui vô bổ và giả trá.

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ BỐN
ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1:
Nghe tin con bị bắt, Mẹ Maria ngồi đứng không yên. Mẹ tìm cách gặp con, nhưng không thể. Lúc này trên đường tử nạn, giữa vòng vây của đám lý hình, giữa tiếng nguyền rủa của quần chúng… mẹ con gặp nhau. Trông con tiều tụy, bầm dập, lòng mẹ nát tan. Nghẹn ngào ứa lệ.

Suy niệm:
DV2:
Không người mẹ nào không thương con. Đó là bản tính Thiên Chúa đã phú ban cho người phụ nữ cùng một trật khi phú ban cho họ thiên chức làm mẹ.
Trước nỗi đau của con mình, Mẹ Maria tan nát cõi lòng. Chính trong nỗi đau này mà khi lãnh trách nhiệm làm mẹ Giáo Hội, Mẹ càng hiểu và cảm thông hơn với nỗi đau của chúng ta, là con cái của Mẹ.

DV3:
Cũng vì thương con, nhiều bậc làm cha mẹ đã biết lo tìm trường chuyên, trường điểm cho con học thêm, trao dồi phụ đạo, hầu mai ngày có công ăn việc làm để xây dựng cuộc sống.
  Cũng không ít bậc phụ huynh vì thương con, nuông chiều thái quá… trong khi lại ít biết quan tâm về đời sống tâm linh cho con cái, ít thúc giục con em siêng năng học hỏi giáo lý, tham dự thánh lễ và tham gia các sinh hoạt hội đoàn.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, trên đường tử nạn Chúa đã gặp lại Đức Mẹ, xin cho chúng con, đặc biệt các bậc phụ huynh, luôn biết hướng dẫn con cái tìm đến với Chúa và với Mẹ mỗi ngày, để giữa đường đời nhiều cạm bẫy gai chông, chúng con luôn giữ vững được niềm tin của mình.

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ NĂM
ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHO CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1:
Cây thập giá vừa dài vừa nặng, một mình xốc vác chẳng nổi. Thấy Chúa Giêsu khó có thể đến nơi hành quyết… đám lý hình đang lo lắng. Đúng lúc có ông Simon người thành Kyrênê đang trên đường đi làm về, thế là chúng đã bắt ông vác thập giá giúp Chúa Giêsu.

Suy niệm:
DV2:
Một sự tình cờ nhưng không ngoài thánh ý Chúa: một người ngoại được diễm phúc cộng tác vào công trình cứu chuộc, còn người nhà trở thành kẻ dửng dưng hờ hững. “Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi”.

DV3:
Giáo xứ hay cộng đoàn dòng tu được gọi là đại gia đình của những người con Chúa, của những người cùng chí hướng. Trong cộng đoàn đó, niềm vui nỗi buồn của người này phải là niềm vui nỗi khổ của người kia. Chính vì vậy, trong cộng đoàn giáo xứ rất cần sự cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ của nhau. Cha ông ta thật chí lý khi dạy: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Mong rằng, trước nỗi khổ đau của một người anh em, trong giáo xứ đừng ai trở thành kẻ dửng dưng xa lạ.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, trên đường tử nạn, ông Simon đã vác đỡ thập giá cho Chúa, xin cho chúng con cũng biết rộng lòng giúp đỡ những người anh chị em khi gặp hoạn nạn tai ương, để góp phần vào công trình cứu chuộc của Chúa…

Cộng đoàn:
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ SÁU
BÀ VÊRÔNICA TRAO KHĂN CHO CHÚA GIÊSU LAU MẶT

Dẫn nhập:
DV1:
Thấy khuôn mặt Chúa Giêsu những bầm dập tím tái, máu chảy đầm đìa, trông chẳng còn hình tượng người ta nữa, bà Vêrônica một người phụ nữ đơn thành chất phác đã không cầm được nỗi lòng. Hiên ngang giữa dòng người hận thù, bà đã trao khăn cho Chúa lau mặt.

Suy niệm:
DV2:
Đâu rồi dung nhan rạng ngời trên núi Tabor? Đâu rồi khuôn mặt tươi vui dịu hiền tại tiệc cưới Cana? Lúc này đây chỉ còn lại khuôn mặt bầm dập hằn sâu những đòn roi… tất cả hình tượng khổ đau ấy đã in sâu vào chiếc khăn tay bà Vêrônica, càng để lộ ra dung mạo của một vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương: Ngài đã chịu mang thương tích, để chúng ta được chữa lành.

DV3:
Chúa Giêsu đã chịu thương tích, đã đổ máu ra rửa sạch chúng ta, và đã tạo lập một Giáo Hội xinh đẹp tinh tuyền, không tì ố, không vết nhăn. Giáo xứ hay Cộng đoàn dòng tu đúng nghĩa là một cộng đoàn đã được cuộc thương khó của Chúa thanh tẩy. Thế nhưng, những bất hòa chia rẽ, những ươn lười trễ nải của một số thành viên cũng có thể làm khuôn mặt giáo xứ, cộng đoàn trở nên lem luốc, rạn nứt.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, khi nhận chiếc khăn tay của bà Vêrônica, Chúa đã lau sạch những vết thương trên khuôn mặt mình, qua đó Chúa tỏ lộ cho chúng con thấy khuôn mặt của một vị Thiên Chúa nhân từ xót thương. Xin Chúa cho chúng con cũng biết tích cực canh tân làm cho đời sống cá nhân, cũng như khuôn mặt của giáo xứ một ngày một thánh thiện hơn.

Cộng đoàn:
Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ BẢY
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT
LẦN THỨ HAI

Dẫn nhập:
DV1:
Dẫu đã có ông Simon vác đỡ, nhưng vì đường cao sỏi đá, thân lực suy tàn, sức nặng của thập giá oằn lên đôi vai bầm dập, đã xô Chúa Giêsu ngã quỵ như một cây điều gặp bão.

Suy niệm:
DV2:
Con đường theo Chúa thật vất vả cam go. Để cứu độ nhân loại Chúa Giêsu đã chọn con đường thập giá. Để gia đình hạnh phúc, giáo xứ vững mạnh, đòi hỏi người Kitô hữu phải chấp nhận nhiều hy sinh. Hy sinh thời giờ và công sức, có lúc còn phải chấp nhận thua thiệt về những của cải vật chất. Những hy sinh đó là những thập giá vượt quá sức chịu đựng, làm ta chao đảo, ngã gục. Nhưng như Chúa Giêsu vì cùng đích cuối cùng là để cứu độ nhân loại, chúng ta cũng hãy một quyết đứng lên vì phần rỗi linh hồn, cho ta và tha nhân, mà đi cho trọn con đường đã chọn.

DV3:
Trách nhiệm nào trong cộng đoàn cũng đòi hỏi hy sinh. Hy sinh nào cũng là thập giá. Thập giá sẽ nặng thêm khi ta vừa vác vừa phàn nàn ca thán. Thập giá chỉ trở nên nhẹ nhàng khi ta biết tháp nhập những hy sinh đời mình với cuộc khổ nạn của Chúa, và bước đi với lòng yêu mến thiết tha.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại chúng con, nên dẫu sức mòn lực kiệt, Chúa vẫn chấp nhận đứng lên vác lấy thập giá. Xin cho chúng con giữa cảnh đời lao lung, biết chấp nhận hy sinh hầu tích cực góp phần làm cho cộng đoàn giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn trên đường nhân đức…

Cộng đoàn:
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng, đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ TÁM
CHÚA GIÊSU AN ỦI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Dẫn nhập:
DV1:
Giữa một đám đông đang hằm hằm sát khí, giữa những đòn roi của bọn lý hình vung lên quật xuống, một số chị em phụ nữ thành Giêrusalem đã không quản ngại hiểm nguy. Các chị đã để lộ tâm tư đầy cảm thông sâu sắc đối với Chúa, một người đang gặp nạn. Đối lại, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và dùng lời mà an ủi các chị.

Suy niệm:
DV2:
Thay vì để các chị em phụ nữ an ủi mình, Chúa Giêsu đã đi bước trước. Ngài xin họ đừng thương khóc Thiên Chúa, một hãy khóc thương cho chính bản thân và con cháu sau này. Vì cây xanh còn bị xử tệ, thử hỏi cây khô rồi ra thế nào?

DV3:
Lẽ thường tình của phận người, trước nỗi đau ai cũng mong nhận được lời ủi an. Lời an ủi thành tâm của những kẻ biết cảm thông sẽ làm cho nỗi đau của tha nhân vơi đi phân nửa. Trước niềm vui nỗi buồn của anh em trong đại gia đình giáo xứ, mỗi người hãy biết chia sẻ thành tâm, tránh những lời xuyên tạc ác ý: vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao, “chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nỗi đâu!”. Như thế càng gây thêm khổ đau phiền tủi cho tha nhân.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, trên đường thương khó, Chúa đã đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, xin cũng giúp chúng con luôn có lòng thương cảm trước những nỗi khổ đau của anh chị em mình. Bằng những lời động viên khích lệ, bằng những cử chỉ yêu thương chúng con có thể làm cho anh chị em bớt phần đau khổ hơn.

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ CHÍN
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Dẫn nhập:
DV1:
Đường càng dài, hành trình càng gian nan. Càng về tới đích càng đòi hỏi nhiều cố gắng. Dẫu đang có người giúp sức, nhưng vì thân tàn lực kiệt, bọn lý hình lại thôi thúc đẩy xô, Chúa Giêsu bước đi chẳng nỗi, nên đã ngã gục như một cây chuối đổ.

Suy niệm:
DV2:
Đường theo Chúa không đương nhiên nhung gấm thêu hoa, mà lắm khi nhiều sỏi đá gai chông, đòi hỏi người Kitô hữu phải chấp nhận nhiều vất vả hy sinh. Thực tế đã không ít người trên đường theo Chúa nửa chừng gãy cánh bên bờ đau thương, phần vì phật lòng cha xứ, phần vì bất mãn hoặc do gương mù của một thành viên trong cộng đoàn. Cũng có người vì lún sâu trong các đam mê mà trượt dài, đổ quỵ.

DV3:
Để Giáo xứ trở thành một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, mọi thành viên phải biết gạt bỏ ý riêng, có lòng bác ái vị tha… mọi người cần chung tay xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn đầm ấm yêu thương cho ai lạc lối lần bước quy về.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, trên đường theo Chúa chúng con đã không ít lần lầm lỗi ngã sa, xin cho chúng con biết cậy dựa vào ơn Chúa để đứng lên. Và xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn biết mở rộng vòng tay nâng đỡ, và đón nhận những người anh em khi có ai yếu đuối. Amen.

Cộng đoàn:
Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ MƯỜI
CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Dẫn nhập:
DV1:
Đến nơi hành quyết, để cho xấu hổ cùng đau đớn, bọn lý hình đã lột áo Chúa Giêsu ra hết. Sau đó, như một toán cướp giành giật chiến lợi phẩm, chúng bắt thăm và chia chác áo của Ngài.

Suy niệm:
DV2:
Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Muôn loài nhờ Ngài mà được tạo thành. Để cứu chuộc nhân loại, đến ngay giọt máu cuối cùng Ngài cũng chẳng tiếc, huống chi ba tấc vải che thân.

DV3:
“Hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy
Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong”.

Chiếc áo lụa là chỉ là mảnh vải che thân, là của phù du nay còn mai mất. Tuy nhiên, nó lại cần thiết để giúp con người giữ được thuần phong mỹ tục, lột bỏ đi hết chỉ còn lại một con người sượng sùng xấu hổ. Vì lẽ đó, mỗi người cần ý tứ trong việc ăn mặc. Tóc tai đừng nhuộm xanh đỏ như một loài động vật hoang dã; đồ áo đừng quần treo áo lửng, lăng loàn trắc nết. Chiếc áo của người Kitô hữu là lòng đạo đức, là phẩm giá được làm con cái Thiên Chúa. Chính vì vậy, mỗi người cần biết tôn trọng phẩm giá của mình, cũng đừng xúc phạm nhân phẩm người khác.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị lột áo ra hết, xin cho chúng con biết lột bỏ con người cũ tội lỗi của mình, hầu một ngày một nên giống Chúa hơn. Và xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của nhau, vì mỗi người đều là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

 

CHẶNG MƯỜI MỘT
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Dẫn nhập:
DV1:
Khi đã lột bỏ áo Chúa Giêsu ra hết, toán lý hình đã xô Ngài nằm dài trên cây thập giá. Đoạn chúng lấy đinh sắt đóng chặt tay chân Ngài vào.

Suy niệm:
DV2:
Thập giá là hình phạt ô nhục mà người đời đã dùng để kết án nhau. Đành rằng như thế, nhưng để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã không khước từ đi vào con đường đau thương này. Ngài đã trở nên Con Chiên Hiến Tế, Tội lỗi của chúng ta Ngài mang vào thân thể và chịu đóng đinh vào thập giá.

DV3:
“Đường lên trời phải xuyên qua núi sọ”. Đau khổ không bao giờ là điều dễ chịu, chẳng ai ham thích khổ đau bao giờ. Chính vì vậy, trong cộng đoàn giáo xứ, mong đừng ai gây đau thương phiền lụy cho nhau. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, khổ đau luôn có giá trị của nó, là khi chúng ta biết tháp nhập đau thương đời mình vào thập giá Chúa Kitô, hầu sinh ích cho mình và tha nhân.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng cây thập giá mà cứu chuộc nhân loại. Xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng con cũng biết tháp nhập những hy sinh khổ đau đời mình làm một với đau thương của Chúa, hầu đem lại ơn cứu độ cho muôn người.

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Dẫn nhập:
DV1:
Khi biết mọi sự đã hoàn tất, Đức Giêsu ngước mắt lên trời thân thưa cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói đoạn, Ngài gục đầu xuống tắt thở.

Suy niệm:
DV2:
Đấng đã làm cho Lazarô chết bốn ngày được sống lại, giờ đã trút hơi thở cuối cùng. Đấng chẳng hay chết nay lại chết một lần cho con người phải chết được sống muôn đời. Cái chết của Ngài là một lễ tế đền tội thay cho nhân loại, để từ đây con người được giao hòa với Thiên Chúa.

DV3:
Sự chết là đích điểm chung nhất của phận người, kẻ giàu sang hay người bần cùng, có ngày cũng phải nếm trải kinh qua. Hơn nữa, con người là con vật duy nhất biết mình phải chết. Thế nhưng, nhìn vào lối sống của nhiều người trẻ ngày nay, cho ta cảm tưởng rằng, họ sống như thể mút cùng cuộc đời không có cái chết. Và rồi bằng lối sống buông trôi có kẻ đã chết khi hãy còn sống.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, để cho con người được sống mà Chúa đã chấp nhận chết thảm thương trên cây thập giá. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn ý thức rằng, sống một đời và chết một lần, nên phải sống thế nào để khi chết đi được cứu rỗi muôn đời.

Cộng đoàn:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA
HẠ XÁC CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1:
Khi biết Chúa Giêsu đã tắt thở, Ông Giuse người thành Arimathê đến xin Philatô cho hạ xác Chúa. Ông Nicôđêmô, một môn đệ của Chúa Giêsu nhưng còn kín đáo, ông này cũng đến. Họ hạ xác Chúa xuống, xức thuốc thơm và lấy khăn vải mà quấn theo tập tục người Dothái.

Suy niệm:
DV2:
Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa Hằng Sống, đã chấp nhận mang lấy thân phận con người, trong bản tính nhân loại, Ngài cũng đã chết, đã được người ta liệm xác và mai táng như bao người.

DV3:
  Tình hiệp thông liên đới của cộng đoàn giáo xứ được biểu lộ cách rõ nét nhất phải kể đến việc ma chay tẩm táng. Một thành viên trong giáo xứ nằm xuống, cả giáo xứ tiếc thương. Đức ái Kitô giáo khuyên dạy chúng ta nên sắp xếp công việc đến cầu kinh, tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, vì nay người mai ta, kẻ đi sau tiễn người đi trước. Đừng ai hờ hững như một kẻ bàng quan xa lạ.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được hai ông Giuse và Nicôđêmô hạ xác. Vậy, trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, mỗi khi có ai được Chúa gọi về, xin cho mỗi người luôn biết tận tình giúp đỡ, hầu chia sớt nỗi đau thương của gia đình tang hiếu, và mưu ích cho người quá cố.

Cộng đoàn:
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU

Dẫn nhập:
DV1:
Thi thể của Chúa đã được hạ xuống, vì khoảnh khắc thời gian đã bước vào ngày đại lễ Vượt Qua, nên không thể để lâu hơn được. Việc tẩm xác đã được thực hiện vội vàng. Gần đó có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai, thế là hai ông Giuse và Nicôđêmô đã an táng Chúa ở đó.

Suy niệm:
DV2:
Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa, cao sang quyền phép, đã chấp nhận sinh xuống thế gian trong cảnh nghèo hèn, sống rày đây mai đó không có hòn đá gối đầu, chết không có đất chôn, phải chôn nhờ mồ người khác. Ngài đã trở nên nghèo hèn cho con người được nên giàu có. Ngài chấp nhận chết đi cho nhân loại được sống. Huyệt đá lạnh không giam giữ được Ngài. Sau nấm mồ là cửa ngỏ mở lối phục sinh.

DV3:
“Nếu cuộc sống chỉ quy về nấm mộ, thì kiếp người chỉ là hai tiếng ‘hỡi ôi’”. Phận kén không nén chết kiếp tằm. Tuy nhiên, mộ huyệt cần thiết cho thân xác an nghỉ chờ ngày phục sinh. Chính vì vậy, đất thánh của giáo xứ là nơi an nghỉ của người thân chúng ta, nên rất cần được bảo vệ, chăm sóc chu đáo, sạch đẹp trang nghiêm. Phần mộ xây cất chừng mực, tránh phô trương, đua đòi lãng phí.

Cầu nguyện:
Chủ sự:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã an nghỉ trong mộ ba ngày để thánh hóa các phần mộ của mọi tín hữu. Xin cho chúng con sau khi trải qua cuộc đời khổ ải này với những thành quả là các việc lành phúc đức, ngày sau cũng được sống lại vinh quang làm một với Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Cộng đoàn:
Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kiệu Thánh Giá về cung thánh,
Ca đoàn hát: Niềm vinh dự của tôi
ĐK. Niềm vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình, mang thương tích vì Chúa Kitô.
1. Tôi đã hiểu rằng: mang trong mình thân phận thập giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa, nên tôi luôn say mê thập giá Chúa Kitô.
2. Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu Thế, chịu đóng đinh xác thân vào thập giá, giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Kitô.
3. Tôi chịu khổ hình và sỉ nhục trong đời dương thế và mang lấy thương tích dấu ái. Là chứng từ mến yêu mang Thánh Giá trong tim tôi ra đi làm chứng cho tình Người.

 

Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và đã phục sinh, khi đi lại chặng đường thập giá của Chúa, chúng con thêm sự xác tín với thánh Phaolô rằng: "Nếu chúng con cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng con". Từ đó, chúng con tin rằng thập giá không là hình phạt, là số phận oan trái nhưng là nguồn ân sủng dồi dào khi chúng con biết đón nhận với tình yêu và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con kiên trung vác thập giá mình mỗi ngày theo Chúa, để chúng con sẽ được phục sinh với Chúa đến muôn đời trên nước thiên đàng. Amen.

Hát: MẸ ĐỨNG ĐÓ
ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào, Con Chúa đau thương treo trên thập giá. Hiến thân vì nhân thế tội tình (tội tình). Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.
1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 05. 2014

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các phương tiện truyền thông. Xin cho các phương tiện truyền thông luôn là những khí cụ phục vụ chân lý và hoà bình.


Ý truyền giáo
: Cầu xin Đức Maria, Đấng hướng dẫn sứ vụ rao giảng: Xin Đức Maria, Ngôi Sao của việc rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn sứ vụ của Giáo Hội trong việc rao giảng Đức Kitô cho thế giới.

 

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ" (GH 67).

 

1/5

03/04

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr).

Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36.

(hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24] ; Mt 13,54-58).

2

04

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15.

3

05

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

4

06

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III.

Cv 2,14.22-23 ; 1Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35.

5

07

Tr

Thứ Hai.

Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29.

6

08

Tr

Thứ Ba.

Cv  7,51-8,1a ; Ga 6,30-35.

7

09

Tr

Thứ Tư.

Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40.

8

10

Tr

Thứ Năm.

Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.

9

11

Tr

Thứ Sáu.

Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59.

10

12

Tr

Thứ Bảy.

Cv 9,31-42 ; Ga 6,60-69.

11

13

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Cv 2,14a.36-41 ; 1Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10.

12

14

Tr

Thứ Hai. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo

(Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).

Cv 11,1-18 ; Ga 10,11-18.

13

15

Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.

(hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28.

14

16

Tr

Thứ Tư. THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.

15

17

Đ

Thứ Năm.

Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20.

16

18

Tr

Thứ Sáu.

Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6.

17

19

Tr

Thứ Bảy.

Cv 13,44-52 ; Ga 14.7-14.

18

20

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I.

Cv 6,1-7 ; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12.

(Không cử hành lễ Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo).

19

21

Tr

Thứ Hai.

Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26.

20

22

Tr

Thứ Ba. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).

Cv  14,19-28 ; Ga 14,27-31a.

21

23

Tr

Thứ Tư. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8.

22

24

Tr

Thứ Năm. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).

Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.

23

25

Tr

Thứ Sáu.

Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

24

26

Tr

Thứ Bảy.

Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

25

27

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II.

Cv 8,5-8.14-17 ; 1Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21.

(Không cử hành lễ Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Madalêna đệ Pazzi, trinh nữ).

26

28

Tr

Thứ Hai. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Cv 16,11-15 ; Ga 15,26-16,4a.

27

29

Tr

Thứ Ba. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr).

Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11.

28

30

Tr

Thứ Tư.

Cv 17,15.22-18,1 ; Ga 16,12-15.

29

01/05

Tr

Thứ Năm.

Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20.

30

02

Tr

Thứ Sáu.

Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.

31

03

Tr

Thứ Bảy. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.

Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 06. 2014

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người thất nghiệp. Xin cho những người thất nghiệp có được sự nâng đỡ và tìm được việc làm mà họ cần để có thể sống xứng với nhân phẩm.

Ý truyền giáo: Cầu cho lòng tin ở châu Âu: Xin cho châu Âu tìm lại được nguồn cội Kitô-giáo của mình nhờ chứng từ đức tin của người tín hữu.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1/6

04/05

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20.

(Không cử hành lễ Thánh Giustinô, tử đạo).  

2

05

Tr

Thứ Hai. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần III.

Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.

3

06

Đ

Thứ Ba. Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a.

4

07

Tr

Thứ Tư.

Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19.

5

08

Đ

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

6

09

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr).

Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19.

7

10

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ;

Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

8

11

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 2,1-11 ; 1Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23.

Đọc hay hát Ca tiếp liên.

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

9

12

X

Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II. Thánh Ephraem, phó tê, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1V 17,1-6 ; Mt 5,1-12.

10

13

X

Thứ Ba.

1V 17,7-16 ; Mt 5,13-16.

11

14

X

Thứ Tư. Thánh Banaba, Tông Đồ. Lễ nhớ.

Cv 11,21b-26;13,1-3 ; Mt 10,7-13.

(hay bài đọc Mùa Thường Niên: 1V 18,20-39 ; Mt 5,17-19).

12

15

X

Thứ Năm.

1V 18,41-46 ; Mt 5,20-26.

13

16

Tr

Thứ Sáu. Thánh Antôn Pađua, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32.

14

17

X

Thứ Bảy.

1V 19,19-21 ; Mt 5,33-37.

15

18

Tr

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Xh 34,4b-6.8-9 ; 2Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18.  

16

19

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III.

1V 21,1-16 ; Mt 5,38-42.

17

20

X

Thứ Ba.

1V 21,17-29 ; Mt 5,43-48.

18

21

X

Thứ Tư.

2V 2,1.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18.

19

22

X

Thứ Năm. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).

Hc 48,1-15 [Hl 48,1-14] ; Mt 6,7-15.

20

23

X

Thứ Sáu.

2V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23.

21

24

Tr

Thứ Bảy. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

2Sb 24,17-25 ; Mt 6,24-34.

22

25

Tr

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58.

Có thể đọc hay hát Ca tiếp liên tuỳ ý. (Không cử hành lễ Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo).

23

26

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV.  

2V 17,5-8.13-15a.18 ; Mt 7,1-5.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr).

Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

24

27

Tr

Thứ Ba. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80.

25

28

X

Thứ Tư.

2V 22,8-13; 23,1-3 ; Mt 7,15-20.

26

29

X

Thứ Năm.

2V 24,8-17 ; Mt 7,21-29.

27

01/06

Tr

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

Đnl 7,6-11 ; 1Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30.

(Không cử hành lễ Thánh Syrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh).

28

02

Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo).
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10 ; Gl 1,11-20 ; Ga 21,15-19.

29

03

Đ

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19.

30

04

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I.

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).

Am 2,6-10.13-16 ; Mt 8,18-22.

 

 Giáo phận Ban Mê Thuột

 Giáo xứ Quảng Đà                     

 

CHƯƠNG TRÌNH  LỄ LÁ, TUẦN THÁNH

Và PHỤC SINH NĂM 2014

 

I. LỄ LÁ


* Các Giáo họ nộp Lá vào sáng thứ bảy ngày 12 /4 / 2014

1, Thánh Lễ tại Giáo xứ


*  lúc 15 giờ 30 thứ Bảy 12 /4 /2014 : làm Phép Lá


- Phát lá cho Cộng đoàn – Ông Hơn – Ông Đức  –Bà Hiệp – Ông Khang


-  Đoàn rước – Thánh giá Nến cao– Hội Gia trưởng – Hội Hiền mẫu – Hội Lê gio – Hội đồng Giáo xứ - Hội Kèn đồng Giáo họ Thánh gia  -12 ông Tông đồ -Lễ sinh – Cha Chủ sự - Cộng đoàn.

-   Lộ trình từ tiền sảnh Nhà xứ - qua đài Thánh Giu se -   ra tiền sảnh Nhà Thờ và vào Nhà Thờ


+ Phụng Vụ Lời Chúa

-     Bài đoc I                           : Ông Đức (cố vấn)

-         Hát đáp ca                          : Chị Hằng Ca đoàn Giáo Xứ

-         Hát bài Thương khó          : Cha Chủ sự,Ông Khánh,  Anh Nhàn

-    Bài đọc II                         : Bà Hiệp (legio)

-     Lời nguyện Giáo dân       :  Ông Khang (Thừa tác viên)


* Sáng Chúa Nhật vào lúc 07 giờ- và  18g 15  ngày 13 /4 /2014


- Phát lá cho Cộng đoàn – Ông Xem – Ông Lực – Ông Tình – Bà Mạnh


- Đoàn rước  :  Thánh giá nến cao – Hội Gia trưởng – Hội Hiền mẫu – Hội Lê gio – Hội đồng Giáo xứ - 12 Tông đồ – Hội Kèn đồng Giáo họ Thánh gia  - Ban Lễ sinh – Cha Chủ sự - Cộng đoàn.

- Lộ trình từ tiền sảnh Nhà xứ  - qua đài Thánh Giu se – ra tiền sảnh Nhà Thờ - vào Nhà thờ  

 

+ Phụng Vụ Lời Chúa

- hát lễ                                    : Ca đoàn Thiếu nhi

- Bài đọc I                               : Ông Lực (Thánh Mẫu)

- Hát đáp ca                            : Ca đoàn Thiếu nhi Giáo xứ   

- Bài đọc II                             : Bà Mai (Quản giáo)

- Hát bài Thương khó             : Cha Chủ  sự, Ông Khánh, Anh Nhàn 

- Lời nguyện Giáo dân           : Chị Huê (Hội kèn Thánh gia).

 

2, Thánh Lễ tai các Giáo họ


- Giáo họ An tôn lúc               : 16 giờ chiều thứ 7  ( vọng Lễ Lá)  

- Giáo họ Quảng phú     lúc     : 09 giờ 30 Chúa Nhật Lễ Lá

- Giáo họ Nâm nung     lúc     : 09 giờ 30 Chúa Nhật Lễ Lá 

- Giáo họ Giu se            lúc     : 07 giờ 00 Chúa Nhật Lễ Lá 

II.  TUẦN THÁNH

1, Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 14/4/2014


Ngắm 15 sự Thương khó Chúa Giê su vào lúc 15 giờ

- Các Giáo họ phụ trách  :    Giáo họ Phúc bình – Giáo họ Giu se


2,  Thứ Ba Tuần Thánh  Ngày 15 /4/ 2014


Ngắm 15 sự Thương khó Chúa  vào lúc 15 giờ

                                         Phụ trách Giáo họ : Truyền Tin

3, Thứ Tư Tuần Thánh ngày 16 / 4 /2014


Ngắm 15 sự Thương khó Chúa vào lúc 15 giờ

Các Giáo họ Thánh Mẫu – Vô Nhiễm


III. TAM NHẬT THÁNH


1,  Thứ Năm Tuần Thánh ngày 17 /4 / 2014


Ngắm 15 sự Thương khó Chúa vào lúc 13 giờ

Các Giáo họ phụ trách  - Giáo họ An Tôn – Giáo họ  Thánh Gia

+ Làm Trạm Chầu Thánh Thể ( trong nhà sinh hoạt) : Giáo họ Thánh Mẫu 


* Thánh Lễ Tiêc Ly


- Tại Giáo xứ vào lúc 16 giờ

 - Bài đọc I                              :  Bà Phượng ( tài chính Giáo xứ)

– Hát Đáp ca                 : Bà Hòa (Ca đoàn Giáo xứ )

- Bài đọc II                    : Anh Tuấn (ban âm thanh )


+ Nghi thức rửa Chân


 12 ông Tông đồ gồm:

- Các Giáo họ : Thánh Mẫu 02 Ông - An Tôn 02 Ông – Truyền Tin 01 Ông – Giu Se 02 Ông – Nâm Nung 02 Ông – Vô Nhiễm 01 Ông – Thánh Gia 01 Ông – Phúc Bình 01 Ông.

* Lưu ý : Các Ông được chọn trước hết phải có phẩm chất tốt có uy tínđạo đức  là cựu Trùm đã nghỉ thanh thỏa, sau đó là các Ông Trùm đương nhiệm.

- Lời nguyện Giáo dân  : Ông Thư (cố vấn)


+ Kiệu Mình Thánh Chúa


-         Đoàn Kiệu: Thánh Giá nến cao- hội  Gia trưởng  - hội Hiền mẫu – hội Lê gio –– Hội đồng Giáo xứ - hội kèn Giáo họ Thánh Gia –  Thừa tác viên - 12 Tông đồ - lọng che (Ông trùm Hậu Ant) Cha Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa – Cộng đoàn.

-         Lộ trình: từ trong Nhà thờ - ra tiền sảnh – qua Đài Đức Mẹ - vào nhà  sinh hoạt

+ Lịch Chầu

-         18 giờ 00   - 18 giờ 40  - Giáo họ An Tôn

-         18 giờ 40   - 19 giờ 20  - Giáo họ Giu Se

-         19 giờ 20  -  20 giờ 00  - Giáo họ Nâm nung

-         20 giờ 00 – 20 giờ 40  -   Giáo họ Truyền Tin

-         20 giờ 40  - 21 giờ 20   -  Giáo họ    Phúc bình

-         21 giờ 20   - 22 giờ 00   - Giáo họ  Vô Nhiễm

-         22 giờ 00 – 22 giờ 40   -  Giáo họ Thánh Gia

-         22 giờ 40   - 23 giờ 20  - Giáo họ   Thánh Mẫu


2,  Thứ 6 Tuần Thánh-         13 giờ - Đi đàng Thánh Giá Trọng thể ngoài  trời – Giáo họ Thánh Mẫu đảm trách –xin mời Cộng đoàn tham dự.

-         14 giờ + Nghi thức đóng Đanh -  ngắm 15 sự Thương khó Đức Chúa Giê su -  Tháo Đanh – Cất Xác Chúa – Giáo họ Nâm nung  đảm trách – phổng gạo Giáo họ Truyền Tin 03 bao.

* Rước Táng Xác


- Đoàn rước: Hội Gia trưởng – Hội Hiền mẫu  - Hội Le giô – Hội kèn Giáo họ Thánh gia -  Liên Ca đoàn Giáo xứ - Hội đồng Giáo xứ - Tông Đồ rửa chân – Lễ sinh – Linh Cữu Chúa ( Giáo họ Nâm nung phụ trách) -  Cha chủ sự  – Kiệu Đức Mẹ (Giáo họ Giu se phụ trách) – Kiệu ông Thánh Gio an (Giáo họ Phúc bình phụ trách) – Cộng đoàn


 - Lộ Trình : từ trong Nhà Thờ - ra tiền sảnh – Qua đài Đức Mẹ - qua đài Thánh Giu se – vào Nhà Thờ.


* phụng vụ lời chúa

- Bài đọc I                               : Ông Xem

- Hát đáp ca                            : Chị Thu ( Ca đoàn Giáo xứ)

- Bài đọc II                              : Bà Mạnh ( Hiền mẫu )

- Bài thương khó                    : Cha Chủ sự + Ông Khánh + Anh Nhàn


+ Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá


+ Hôn Chân Chúa – Cha chủ tế - 12 Tông đồ - Hội đồng Giáo xứ - trưởng các Ban, Hội – Cộng đoàn.

Nghi thức hôn Chân Chúa đến hết chiều thứ bảy ngày 19 /4 / 2014

3,  Thứ 7 Tuần Thánh ngày 19 /4 /2014 

 + Rước lả lúc 7 giờ - xin mời các Giáo họ chuẩn bị mỗi Giáo họ + các hội đoàn 02 mâm lả rước vào hôn Chân

-         Lúc 16 giờ ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ, ngắm 03 quanh – chung toàn Giáo xứ


*  lúc 19 giờ  Thánh Lễ vọng Phục Sinh

- Hát lễ                                   : Liên ca đoàn giáo xứ

- Ban âm thanh ánh sáng chuẩn bị âm thanh và phân công bật đèn.


+ Công Bố Tin Mừng


-         Hát Exsltet                              : Ông Trùm Mạnh Đệ I

-         Bài đọc I                        : Ông Hơn

-   Hát đáp ca                     :Anh Nhàn ( ca đoàn gx)

-         Bài đọc II                       : Ông trùm Khánh ĐệIII

-         Hát đáp ca                    : Anh Cường (ca đoàn gx)

-         Bài đọc III                     : Ông Tình ( phụng vụ)  

-         Hát đáp ca                      :Chị Tuyết  (ca đoàn gx)

-         Bài Thánh  Thư             : Anh Tòan (ban giáo lý)    

-         Hát đáp ca                      :Chị Thủy (Ca đoàn gx)

+ Kinh Vinh Danh


- Kiệu Chúa Phục Sinh(Ca đoàn Giáo xứ phụ trách) -  từ cuối Nhà Thờ lên gian Cung Thánh – trống khẩu –mèng  và 12 ông Tông đồ rửa chân - Kiệu Chúa Phục Sinh.( Hội kèn Giáo họ Thánh gia ngồi tại chỗ)


IV. CHÚA NHẬT PHỤC SINH


1, Thánh Lễ

+ Tại các Giáo họ

-         Giáo họ Quảng Phú        lúc :  07 giờ 15

-         Giáo họ Nâm Nung        lúc  : 09 giờ 30

-         Giáo họ Giu Se               lúc :  16 giờ 30

-         Giáo họ An Tôn              lúc :  09 giờ 30

+ Tại Giáo xứ lúc 07 giờ  sáng


-         Đoàn rước :   Hội trống Giáo họ  An tôn – Hội Gia trưởng – hội Hiền mẫu - hội Lê gio  – hội Kèn Đồng Giáo họ Thánh gia - Hội đồng Giáo xứ - 12 ông Tông đồ - Quý ông Thừa tác viên   – Lễ sinh – Kiệu Chúa Phục Sinh ( Ca đoàn giáo xứ phụ trách ) – Cha Chủ Sự - Cộng đoàn.

-         Lộ trình : Từ trong Nhà Thờ - ra tiền sảnh – Qua đài Đức Mẹ - qua Đài Thánh Giu se – ra tiền sảnh Nhà thờ - vào Nhà thờ

+ Phụng vụ lời Chúa

- Hát lễ                                    : ca đoàn thiếu nhi

- Bài đọc I                                : Ông Mạnh đệ I

 – hát đáp ca                            :  Ca đoàn thiếu nhi

 – bài đọc II                             : Ông Tuyến  (Ban khánh tiết) 

- Lời nguyện Giáo dân           : Chị tuyết Ca đoàn thiếu nhi

- Dâng lễ vật : ông Lực – ông Dục – ông Chuyển – ông Tuyên – ông Dũng – ông Chương (Giu se) ông Thanh – ông Đức


+ Tại Giáo xứ lúc 18 giờ 15 chiều

* phụng vụ lời chúa


- bài đọc I        : Tân tòng (cha phó phân công)

- Hát Đáp Ca   : Bà Thương Ca đoàn Giáo xứ

- bài đọc II      :  Tân tòng (Cha phó phân công)


 Vì sự phát triển của Giáo xứ và Giáo hội, kính mong Quý chức, các Ban hành Giáo các Giáo họ, các Ban chuyên môn, các Hội đoàn và Cộng đoàn thực hiện tốt các công việc trên.

                  

                         Quảng đà, Ngày 15 /3 2014

                   Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứLƯU Ý : MỌI THÔNG TIN VỀ TUẦN THÁNH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG NƠI MỤC: GIỜ PHỤNG

VỤ           ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ THỨ SÁU TUẦN THÁNH ( CÓ CHỈNH SỦA THÊM BÀI HÁT)SUY NIỆM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2014

( NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH )


LM:LỜI DẪN ĐẦU : Tại Cung Thánh,  làm dấu – kinh Chúa Thánh Thần-

Lời nguyện mở đầu:  \


Lạy Chúa Giêsu, bước vào tuần Thánh(...Mùa Chay )cùng với Giáo hội, chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá của Chúa. Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Gioan 15,13).

Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa đã đi năm xưa lên đỉnh đồi Canvê, với chủ đề: "Đàng Thánh giá năm Phúc âm hóa gia đình". Theo chân thánh giá, chúng con xác tín rằng đường Thánh giá Chúa là đường tình yêu, tha thứ, đường của ơn gọi giải thoát, cứu độ và phục sinh.

Ở mỗi chặng, chúng con cùng nhau suy niệm, cầu nguyện và cách cư xử thiếu bác ái trong gia đình đã gây ra tổn thương cho nhau.. Nhờ ơn Chúa giúp và với ý chí cố gắng của từng người, chúng con quyết tâm xây dựng, và làm mới lại hạnh phúc gia đình trong tình yêu Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng con, như xưa Mẹ đã đồng hành với Chúa. Nhờ Mẹ chuyển cầu cho gia đình chúng con, như xưa Mẹ đã cầu xin với Chúa cho đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana, để hạnh phúc gia đình chúng con lại được ấm êm và bình an. Amen.

Hát : 1/ Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi hãy che lấp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ. vì con Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

ĐK : Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

 

(tiến ra ngoài nhà thờ – đến chặng thứ nhất )

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.   

LM: Chặng thứ nhất: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH


 Cầu cho những người trong gia đình không còn kết án, hận thù nhau

Lời Chúa: Ông Philatô nói với người Do-thái: "Ðây là vua các người!" Họ liền la lớn: "Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!" Ông Philatô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda". (Gioan 19: 14-15)..

Suy niệm: Hành trình Thánh giá của Chúa Giêsu bắt đầu từ lời kết án của Philatô. Vì áp lực của dân và muốn chiều lòng dân, Philatô đã kết án Chúa Giêsu cách bất công. Nhìn vào đời sống gia đình hôm nay, vẫn còn đó những câu nói gắt gỏng, chua chát; những lời than trách, càm ràm, đay nghiến, đổ lỗi và kết án nhau. Ai cũng cho mình là đúng, là vô tội khi kết án người khác. Một người có thể trở nên một Philatô khi họ kết án, đổ lỗi cho người khác vì danh lợi và vì cái tôi của họ. Khi làm như vậy, họ đã vô tình biến gia đình thành pháp trường, tòa án đấu tố nhau thay vì mái ấm gia đình của yêu thương và bao dung.

: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian”. Xin cho những thành viên trong gia đình chúng con luôn biết xây dựng và bảo vệ gia đình qua những lời nói, hành động yêu thương và vị tha. Amen.

ĐK . Dân ta ơi. Dân ta ơi. Ta đã làm gì cho ngươi, hay Ta đã làm phiền chi ngươi ? Hãy trả lời Ta đi.

Hát :1/ phải chăng vì Ta dẫn đưa ngươi  ra khỏi đất Ai cập, mà ngươi dọn thập tự cho Đấng đã cứu ngươi?

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
   
LM:Chặng thứ hai :CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

 Cầu cho những người trong gia đình không còn là thập giá của nhau

Lời Chúa: Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha. (Gioan 19: 16-17)

Suy niệm: Trong đời sống gia đình luôn có những thập giá hằng ngày phải vác như: thập giá của đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, nợ nần, chết chóc… Mỗi gia đình, mỗi người có thập giá riêng và không có thập giá nào giống thập giá nào. Một lời nói thiếu bao dung có thể trở nên một thập giá cho nhau. Một hành động thiếu yêu thương có thể để lại vết thương sâu đậm trong trái tim của  nhau. Thập giá gia đình sẽ trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi mọi người trong gia đình biết cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ và cùng nhau gánh vác. Làm sao để thập giá trong gia đình không còn là thập giá riêng của vợ, thập giá của riêng chồng, thập giá riêng của con cái mà là thập giá chung của nhau.

 CĐ : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá hằng ngày với tinh thần trách nhiệm và với tình yêu tha thứ. Ước gì chúng con tìm được thánh ý của Chúa trên thập giá cuộc đời của chúng con. Amen.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

LM:Chặng thứ ba : CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Cầu cho những người trong gia đình đang lầm đường lạc lối biết quay trở về

Lời Chúa: Đức Giê-su bảo họ: "Ánh Sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng." (Gioan 12:35-36)

Suy niệm: Xã hội hôm nay dùng hệ thống định vị để giúp một người đi tới nơi về tới chốn không sợ bị lạc đường. Có biết bao nhiêu cám dỗ trong xã hội hôm nay như tình dục, danh vọng, cờ bạc, ma túy… khiến con người lầm bước đi trong bóng tối, trong đó có thể có người thân yêu của chúng ta. Mạng internet đã trở thành không gian vô ảo mênh mông lôi kéo con người vào chốn xấu xa, tội lỗi và đã nhiều bạn trẻ bị lôi kéo vào con đường sa đọa. Một linh mục nói internet là “nhà tạm của Satan” mà biết bao nhiêu người hằng ngày mải mê vào thăm viếng và thậm chí có người đã đánh mất linh hồn cho ma quỷ.
Chúa Giêsu đã khẳng định “Ngài là ánh sáng thế gian, ai theo Ngài thì không còn ở trong bóng tối, nhưng bước đi trong ánh sáng”. Ngài chính là con đường, là hệ thống định vị để con người có thể đi theo Ngài đi tới quê trời không sợ bị lạc đường. Không có con đường nào khác dẫn ta tới thiên đàng ngoài con đường Giêsu, vì "Ngài là đường, là sự thật và là sự sống".

: Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người đang lầm bước đi trong bóng đêm biết quay trở về với gia đình và về với Chúa. Xin Chúa cho các bạn trẻ được ơn khôn ngoan, soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để biết lánh xa con đường xấu xa, tránh được những cạm bẫy hằng ngày luôn vây bủa chung quanh họ. Amen.

 

Hát: Trên đồi cao, trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giê-su gục ngã, treo trên Thập Gía, giang cánh tay, ôm tội đọa đầy. Thân tàn hơi, con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi.

 ĐK: Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

LM:.Chặng thứ tư :CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MARIA
Cầu cho người mẹ luôn là mẹ hiền yêu dấu trong gia đình

Lời Chúa: Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Ðây là mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Gioan 19: 25-27)

Suy niệm: Khi xuống thế làm người, Thiên Chúa đã chọn cho mình một người Mẹ, đó là Mẹ Maria. Mẹ Maria luôn đồng hành trên đường đời với Chúa. Mẹ hiện diện với Chúa nơi cánh đồng Bêlem giá lạnh đến giây phút hạnh phúc tại tiệc cưới Cana. Mẹ hiện diện với Chúa khi đi trẩy hội tại Giêsrusalem, cũng như trở về mái ấm thầm lặng tại Nagiarét, và Mẹ không trốn tránh giây phút buồn đau trên đỉnh đồi Canvê. Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa và cũng còn là Mẹ của mỗi gia đình chúng ta.
Người mẹ là món quà cao quí nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Gia đình nào còn có người mẹ là gia đình giàu có nhất và hạnh phúc nhất. Sau lưng người đàn ông thành công là người vợ đảm đang; sau lưng người con khôn lớn thành tài là bóng dáng người mẹ dịu hiền yêu thương, sớm tối tần tảo nuôi con.

: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con hai người mẹ: Mẹ Maria giúp chúng con về tâm linh, và người mẹ sinh chúng con ra đời giúp chúng con về phần xác. Xin cho chúng con biết yêu mến và quí trọng người mẹ của chúng con. Cho chúng con luôn là niềm vui, là nụ cười của mẹ và xin cho người mẹ luôn là người mẹ hiền yêu dấu của chúng con. Amen.

 Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 LM:Chặng thứ năm:ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ 

CHÚA GIÊ-SU
Cầu cho người trong gia đình biết chia sẻ, nâng đỡ những khổ đau của nhau

Lời Chúa: Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ. (Máccô 15: 21-22)

Suy niệm: Các tông đồ ở đâu khi Chúa Giêsu nhọc nhằn vác thập giá, bị quân dữ đánh đập, khi Ngài ngã xuống đất mà chỉ có một Simon người ngoại đạo vác đỡ thánh giá Chúa? Người què đi được, người mù được thấy, kẻ câm nói được, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại… ở đâu cả rồi, mà sao chỉ thấy một người phụ nữ Verônica trao khăn cho Chúa lau mặt?
Cũng vậy, khi ta đau yếu, nghèo khổ, tù đày ta mới biết ai là bạn thật của ta. Ai là bạn ta, ai là anh em ta, thì người ấy là hình ảnh của một Simon vác thập giá giúp ta trong cơn cùng khốn. Ước gì trong gia đình có những Simon luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ khi một người gặp khó khăn trong cuộc sống về học vấn, tình duyên, sức khỏe và vật chất... Ước gì trong gia đình, người cha không chạy trốn trách nhiệm, người mẹ không chối bỏ bổn phận, và người con không quên lòng hiếu thảo đối với công cha nghĩa mẹ.

: Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa luôn ở bên cạnh và không lìa xa chúng con vì Chúa đã phán: Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, và cho dù người mẹ có quên con đi nữa, thì Chúa cũng không quên con bao giờ. Xin cho chúng con là thành viên trong gia đình luôn sống gắn bó, đoàn kết nâng đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, để làm vơi nhẹ gánh nặng của nhau. Amen.

 Hát: Kìa trông Chúa mắt môi như đang gọi ta. Yêu trách ta ao nỡ vô tâm thờ ơ. Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên lòng cảm thương. Sao, nào hãy mau quay về bên Chúa nhân từ.

ĐK : Giê su, Giê su/con muốn yêu  Ngài tha thiết. Ôi Giê su. Giê su tình Chúa bao xiết diệu kỳ. Giê su Giê su vì sao Ngài hy sinh chết ?chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao. Mấy ai biết chăng? Vì Chúa quá yêu trần gian

 Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

LM:Chặng thứ sáu : BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA

  GIÊSU
Cầu cho người trong gia đình có được khuôn mặt của Chúa Giêsu

 Lời Chúa: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mátthêu 25: 37-40)

Suy niệm: Khuôn mặt bầm nát thịt da, khuôn mặt không còn hình tượng, khuôn mặt mồ hôi máu chảy ra của Chúa Giêsu ai thấy cũng khiếp sợ, ấy thế mà lại có sức thu hút với Verônica. Verônia không đi tìm người có máu mặt, người tai to mặt lớn trong xã hội, mà lại tìm đến với Chúa Giêsu và trao khăn cho Người lau mặt, vì thế chiếc khăn của Verônica là một chiếc khăn vô giá, là vé vào cửa thiên đàng.
Trong đời sống gia đình không phải lúc nào cũng có những khuôn mặt dễ thương dễ mến, nhưng có lúc sẽ xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng chai đá để thử lòng tha thứ của ta, một khuôn mặt bầm dập rách nát để thử lòng xót thương của ta, một khuôn mặt phản bội để thử lòng chịu đựng của ta, một khuôn mặt bất hiếu để thử lòng khoan dung của ta.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi mỗi người trong gia đình của con, cho dù khuôn mặt ấy có lúc thật đáng thương cũng như có lúc đáng ghét, có lúc thật dễ nhìn và có lúc thật khó ưa, có lúc thật dễ mến và có lúc thật muốn tránh xa. Xin cho chúng con có được tâm tình của Verônica khi những khuôn mặt ấy xuất hiện, để chúng con chính là hình ảnh khuôn mặt của Chúa đối với những người trong gia đình chúng con. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

  Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

LM: Chặng thứ bảy:  CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI 

 Cầu cho người trong gia đình đang đau yếu, bệnh tật

 Lời Chúa: Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Ðức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. (Isaia 53:4-6)

Suy niệm: Sinh, bệnh, lão, tử phải chăng là định mệnh của con người mà ai cũng sẽ trải qua. Gia đình nào rồi cũng sẽ có người đau yếu, già nua, tàn phế… cần được sự cầu nguyện, giúp đỡ của người trong gia đình. Chính lúc ấy, một chén nước lạnh của sự an ủi, chăm sóc, nâng đỡ mang đến cho họ có giá trị hơn ngàn ao nước lã lúc họ còn mạnh khỏe. Dù nghèo hay giầu, ai cũng có thể cho người khác “viên thuốc tình thương” mà họ cần khi họ già nua, bệnh tật. Chúa đã đến thế gian không phải chỉ cứu con người về phần hồn, mà Ngài đã chữa lành phần xác cho họ nữa. Chỉ khi bệnh tật, đau khổ mới là lúc ta ý thức được sức hạn hẹp của con người và nhận ra quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Không một đau khổ nào vượt sức chịu đựng của con người, vì Chúa đã quả quyết: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối (của con)”.

: Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng người đang đau yếu, bệnh tật lên cho Chúa, để xin Chúa ban cho họ sức mạnh tin tưởng vào Chúa, và có thể chịu đựng những đau đớn thể xác. Chúng con không thể hiểu về sự đau khổ nhưng chúng con tin tưởng vào lòng thương xót và thánh ý tốt lành của Chúa. Xin Chúa nhận chìm những người đau yếu, bệnh tật vào các thương tích của Chúa để xoa dịu và chữa lành cho họ. Amen.

 Hát:    Đường lên núi dốc cao, Can-vê chiều nao lê bước đi, nghiêng  ngã trên con đường gai, này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau. Lòng xót xa nghẹn ngào, không thốt nên lời.

ĐK : Giê su, Giê su/con muốn yêu  Ngài tha thiết. Ôi Giê su. Giê su tình Chúa bao xiết diệu kỳ. Giê su Giê su vì sao Ngài hy sinh chết ?chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao. Mấy ai biết chăng? Vì Chúa quá yêu trần gian

 Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 LM:     Chặng thứ tám: CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ  THÀNH GIÊRUSALEM ĐI THEO CHÚA

  Cầu cho người già yếu, mồ côi trong gia đình được niềm ủi an

Lời Chúa: Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”. (Luca 23: 27-28)

Suy niệm: Chúa đã tạo dựng nên Evà làm bạn đời để cho cuộc sống của Ađam bớt trống vắng, cô đơn. Con người không thể sống hạnh phúc một mình trong một mái ấm gia đình. Càng về già thì sự cô đơn, buồn tủi càng lớn. Hạnh phúc của cha mẹ già là được con cái  thăm nom, an ủi. Thật tội nghiệp cho những cha mẹ ở tuổi già không có con cái vì lý do nào đó.
Ngoài những người già, trong gia đình có thể có những trẻ em mồ côi cha mẹ. Sự thiếu vắng tình yêu của cha mẹ là một bất hạnh lớn nhất cho các trẻ em. Một số các em bị bán đi làm lao động, làm nô lệ tình dục chỉ vì kiếp nghèo... Chính vì thiếu vắng tình yêu cha mẹ mà một số các trẻ em mồ côi đã đi vào con đường hư hỏng, bị loại ra bên lề xã hội. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự cô đơn khi một mình vác thập giá lên đồi Gôngôtha, và được các chị em phụ nữ đi theo khóc thương Người.

: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ và hãy tiếp đón các trẻ nhỏ, xin cho chúng con được là những người phụ nữ thành Giêrusalem biết thương xót cha mẹ già neo đơn hay những trẻ em mồ côi cha mẹ. Họ chính là hình ảnh của Chúa Giêsu trên đường thập giá khi Chúa bị các môn đệ và người thân bỏ trốn. Amen.

Hát :2/ Đường tình yêu nào xưa Ngài đã đi qua trong  cuộc đời  lê chân miệt mài từ sáng đến khi chiều rơi. Đường tình yêu nào đưa Ngài đến Can- vê trên vai gầy nặng mang thập giá , Giêu- su con đã biết rồi tình Ngài  chỉ  vì con xuống gian trần đêm giá sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương. Một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người .

Đk : Con xin dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng con xin theo Ngài Thánh giá trên vai yêu thương nhân loại nguyện ươc khôn  nguôi xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 LM:  Chặng thứ chín: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Cầu cho những gia đình đang sống trong cảnh ly dị, chia rẽ

Lời Chúa: Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (Thánh vịnh 119: 25-28)

Suy niệm: Nền tảng gia đình hôm nay đang bị đổ vở trầm trọng bởi tỷ lệ vợ chồng ly dị ngày càng cao. Bí tích hôn phối Chúa lập ra để kết hợp hai người nam và nữ nên một đã bị coi nhẹ. Xã hội hôm nay mất dần luân lý đạo đức, trai gái đến với nhau vì thể xác nhiều hơn là tình yêu. Sự đổ vỡ trong hôn nhân làm tổn thương tới con cái nhiều hơn cha mẹ. Tiệc cưới Cana đầu tiên và duy nhất mà Chúa và Đức Mẹ tới tham dự, ấy thế mà tiệc vui chưa tàn thì khó khăn đã tới. Thế nhưng, may mắn cho đôi tân hôn vì có sự hiện diện của Chúa và Mẹ nên tiệc vui không những không hết rượu mà còn có rượu ngon.

: Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa và Mẹ hiện diện trong tiệc cưới Cana đã mang lại niềm hạnh phúc cho đôi tân hôn, thì hôm nay xin Chúa hiện diện mỗi ngày trong đời sống gia đình của chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn, để tình yêu vợ chồng khi hết rượu nồng lại được Chúa ban cho rượu tình yêu đích thực. Xin Chúa thương những gia đình đang sống trong cảnh ly dị, nhất là xin Chúa gìn giữ, ủi an những trẻ thơ là những nạn nhân của gia đình đổ vỡ đang sống bơ vơ không tổ ấm. Amen.

Hát:  2/ trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu. Giê su lặng lẽ, yêu thương trần thế tim nát tan gai nhọn bạo tàn.  Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Giê su người hỡi xin tha lầm lỗi những tháng  năm dù đời biệt tăm.

 ĐK: Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

LM: Chặng thứ mười: QUÂN LÍNH LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

 Cầu cho người trong gia đình bị hành hạ, đánh đập, bỏ rơi

 Lời Chúa: Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đóng đinh vào thập giá. (Máccô 15:20)

Suy niệm: Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man không xót thương trên đường khổ nạn thập giá. Mỗi roi dòn trút xuống trên thân thể Chúa là mỗi mũi dao xoáy vào trong tim của Mẹ Maria. Ngày nay vẫn còn đó những vết thương của sự đánh đập, hành hạ xảy ra trong gia đình vì giận dữ, ghen ghét... vì say rượu, vì nghiền ma túy… Những lúc như thế, chiếc áo nhân phẩm bị lột trần, mái ấm gia đình trở nên ngục tù của sự tra tấn, hành hạ vô tình nghĩa. Sự bạo hành trong gia đình dưới mọi hình thức không mang lại chiến thắng hay đạt được mục đích, nhưng là bi kịch trong đó mọi người trong cuộc đều là kẻ bại trận.

CĐ : Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành những vết thương của sự bạo hành nếu như đã xảy ra trong gia đình. Xin Chúa hàn gắn lại mối giây liên hệ đã đổ vỡ và bị cắt đứt giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, để Mùa Chay này nhờ ân sủng Chúa, sự chữa lành và tha thứ giữa những người trong gia đình được thực hiện. Amen.

 Hát : 1/ Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần vai mang Thập tự nhận  lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân chịu chết Giê su con đã biết rồi. Tình Ngài như biển khơi như sông dài như núi như mưa, nguồn chan chứa Chúa ơi yêu thương bao la. Tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống để con được hạnh phúc Chúa ơi yêu thương vô bờ .

Đk : Con xin dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng con xin theo Ngài Thánh giá trên vai yêu thương nhân loại nguyện ươc khôn  nguôi xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi

 

 

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

LM: . Chặng thứ mười một  ĐỨC CHÚA GIÊSU  BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

 Cầu cho người trong gia đình thoát khỏi đam mê, nghiện ngập, tù tội

 

Lời Chúa: Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm".
(Luca 23: 33-34)

Suy niệm: Sự đam mê và nghiện ngập đã trói buộc, giam cầm con người không cần xiềng xích, đã đóng đinh con người vào khổ giá không cần đinh búa. Ngày nay có thêm những loại đam mê mới như mê xem phim ảnh xấu trên internet, “chat” và “text” gạ gẫm tình dục trên điện thoại, gởi hình ảnh đồi trụy qua email, bán dâm trên internet, chơi game bạo động v.v… Có người dành thời giờ vào internet nhiều hơn dành thời gian cho gia đình, cho Chúa. Chúa nói: con người không thể làm tôi hai chủ vì họ sẽ mến chủ này và ghét chủ kia. Khi một người đam mê điều gì thuộc về thế gian, thì Thiên Chúa không còn là ưu tiên trong đời sống của họ.

: Lạy Chúa Giêsu, xin quyền năng của Chúa giải thoát những người đang đam mê, nghiện ngập những sự thuộc về thế gian này, nhất là xin Chúa giải thoát họ khỏi gông xiềng của bóng tối sự dữ, mà đưa họ về quy phục dưới chân Chúa. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh thiêng liêng để có thể dứt bỏ những yếu đuối thể xác. Amen.

Hát: 1/ Một ngày trên đồi cao kia Giê su gục ngã treo trên Thập hình giang cánh tay rộng để cứu nhân loại xóa nỗi thương đau . Và này nghe buồn thương đau Giê su chợt thấy bao nhiêu người đời như đã hững hờ quên mối ân tình quên ân tình Ngài .

ĐK. Giê su , Giê su ơi hỡi Giê su , Giê su ơi hỡi vì yêu nên đã chết đi . Giê su Giê su ơi hỡi

Giê su Giê su ơi hỡi con nay con nay yêu Ngài.

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 LM:  Chặng thứ mười hai:  CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Cầu cho người trong gia đình đã mất niềm tin, đang sống trong tội lỗi

 Lời Chúa: Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Luca 23: 44-46; Gioan 19: 30b)

Suy niệm: Xã hội khoa học tân tiến và vật chất ngày nay đã đưa con người mất dần niềm tin vào Thiên Chúa. Không những thế, những quyền lực huyền bí đang lôi kéo  họ vào việc tôn thờ ngẫu tượng. Khi một người không còn niềm tin vào Chúa hay sống trong tội lỗi, thì họ như đã bị chết về mặt tâm linh. Bóng tối của sự dữ kéo tới bao phủ họ nhằm cướp đi một linh hồn mà Chúa Giêsu đã đổ máu cứu chuộc. Gia đình là một Giáo hội nhỏ, nơi đó đức tin được ươm trồng và trưởng thành. Ngày nào gia đình còn cầu nguyện chung với nhau thì ngày ấy gia đình còn đức tin, cha mẹ và con cái còn khắng khít với nhau.

CĐ : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lửa tới thế gian và Chúa mong cho lửa ấy được bùng cháy lên. Xin cho gia đình chúng con luôn cháy sáng ngọn lửa đức tin và yêu thương qua đời sống cầu nguyện và việc làm. Xin Thần Khí mà Chúa đã gục đầu trao ban cho nhân loại, làm sống lại ơn cứu độ, và ơn phục sinh nơi gia đình của chúng con. Amen.

 Hát: Nhìn Thập Gía ngất cao, Giê-su chịu treo. Con gẫm suy, sao Chúa yêu con làm chi. Kìa trên Thiên quốc, cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.

ĐK : Giê su, Giê su/con muốn yêu  Ngài tha thiết. Ôi Giê su. Giê su tình Chúa bao xiết diệu kỳ. Giê su Giê su vì sao Ngài hy sinh chết ?chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao. Mấy ai biết chăng? Vì Chúa quá yêu trần gian

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

LM:      Chặng thứ mười ba:  HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

 Cầu cho người trong gia đình biết tháo đinh đã đóng vào chân tay nhau

 Lời Chúa: Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. (Gioan 19: 33-34 & 38a)

Suy niệm: Một lời nói thiếu bác ái, một hành động thiếu tế nhị có thể trở thành một cái đinh đóng vào đời nhau. Một sự thù hằn, không tha thứ có thể trở thành một lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn của nhau. Philatô đã chấp thuận cho tháo đinh Chúa Giêsu xuống, còn bạn và tôi có bằng lòng để cho Chúa giúp tháo những đinh sắt, lưỡi đòng đã đóng vào đời nhau không? Đinh đóng vào đời nhau càng để lâu thì vết thương càng nặng và càng nhức nhối. Người bị đau đớn vì đinh nhọn có khi không phải là người bị đóng đinh mà là người đi đóng đinh. Thật không có gì đau đớn cho bằng cha mẹ đóng đinh con cái, con cái đóng đinh cha mẹ qua những xung khắc, cãi vã. Hãy can đảm nhổ những đinh nhọn ra khỏi đời nhau bằng sự khiêm nhường tha thứ, xin lỗi và làm hòa.

: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được tháo đinh ra khỏi Thánh giá để được mai táng và phục sinh. Xin Chúa thêm sức mạnh cho gia đình chúng con, để gia đình chúng con được can đảm tháo những đinh đã đóng trên chân tay nhau bằng sự làm hòa, tha thứ và yêu thương. Amen.

Hát:     1/ Con đường Giê-su, bao nhiêu khó nguy, truân chuyên ngập tràn, con đường Giê-su bao nhiêu đớn đau, nào ai có thấu? Thập Gía đồi cao treo Người yêu dấu, mang thương tích sâu. Chúa đâu tội tình , nhưng vì thương mến, hiến trọn thân mình.

ĐK: tình Người bờ bến Chúa cất bước đi Can vê nhục hình. Đường trần Thập giá Chúa hỡi giúp con theo chân Cha lành

Xướng:Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

Đáp: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

LM:      .Chặng thứ mười bốn:  TÁNG XÁC ĐỨC GIÊSU TRONG MỘ ĐÁ

 Cầu cho linh hồn những người trong gia đình đã an nghỉ trong Chúa

 

Lời Chúa: Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mátthêu 27: 59-60)

Suy niệm: Có một người khắc ghi trên mộ bia của mình những hàng chữ sau đây như một lời trăn trối cho người còn sống: “Những gì tôi đang có, xin trả lại cho đời. Những gì thuộc về tôi, nay không còn nữa. Những gì tôi cho đi, từ nay thuộc về tôi. Trao ban là còn mãi – Tình yêu không thể chết”. Những ai đọc dòng chữ trên đều phải suy tư và tự hỏi ý nghĩa cuộc sống trên đời này là gì? Ai còn sống cũng mong mình được chết lành, chứ chẳng ai mong mình bị chết dữ. Có những người chết trong bình an, thế nhưng, có những người chết trong căm thù, tức giận, không tha thứ. Họ ra đi về thế giới bên kia mang theo vết thương chưa được chữa lành. Thật là một cái chết đáng thương! Hãy cầu nguyện cho họ.

CĐ: Lạy Chúa Giêsu, trước giờ tử nạn, Chúa đã xin với Chúa Cha tha thứ cho kẻ đã giết mình. Khi còn sống, Chúa đã sống với tình yêu và khi chết, Chúa cũng đã chết với tình yêu. Xin Chúa thương đưa vào thiên đàng những linh hồn những người trong gia đình chúng con đã an nghỉ trong Chúa. Nếu như có người nào trong gia đình chúng con đã ra đi còn nặng nợ với trần gian hay vướng mắc tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ và cũng đưa họ vào thiên đàng hưởng vinh phúc với Chúa. Amen.

 

Hát : 2/ Một ngày trên đồi cao kia Giê su lặng lẽ môi khô héo tàn rướm máu tim hồng đội mão  gai nhọn đau đớn một đời . Và này chuông chiều ngân vang Giê su ở đó mong cho người đời mau bước quay về để sống bên Ngài yêu thương trọn đời .

ĐK. Giê su , Giê su ơi hỡi Giê su , Giê su ơi hỡi vì yêu nên đã chết đi . Giê su Giê su ơi hỡi

Giê su Giê su ơi hỡi con nay yêu Ngài.

 

Tiến vào nhà thờ

 

 LM : Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và đã phục sinh, khi đi lại chặng đường thập giá của Chúa, chúng con thêm sự xác tín với thánh Phaolô rằng: "Nếu chúng con cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng con". Từ đó, chúng con tin rằng thập giá không là hình phạt, là số phận oan trái nhưng là nguồn ân sủng dồi dào khi chúng con biết đón nhận với tình yêu và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con kiên trung vác thập giá mình mỗi ngày theo Chúa, để chúng con sẽ được phục sinh với Chúa đến muôn đời trên nước thiên đàng. Amen.

Hát: MẸ ĐỨNG ĐÓ
ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào, Con Chúa đau thương treo trên thập giá. Hiến thân vì nhân loại tội tình (tội tình). Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.
1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

 

Tác giả:  Cát Minh


 

 

 

xin kính gởi bài THƯƠNG KHÓ ĐỨC GIÊSU do 1 em bé hát rất hay và độc đáoThích ·  · 

 

 

Trong tinh thanmua chay Thanh, P H Gui den cac anh chi bai thuong kho Chua Giesu

 

 
;;feature=player_detailpage


 

 

Tháng 4 Năm 2011

Dl

Áo Lễ

Lễ

Âm Lịch

Tv

01

Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34

28-02

 

02

Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14

29-02

 

03

Tm

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
1 Sm 16:1,6-7,10-13; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41; Ga 9:1,6-9,13-17,34-38

01-03-Tân Mão

 4

04

Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54

02-03

 

05

Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16

03-03

 

06

Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30

04-03

 

07

Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47

05-03

 

08

Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30

06-03

 

09

Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Chay
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53

07-03

 

10

Tm

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:12-14; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; Rm 8:8-11; Ga 11:1-45; Ga 11:3-7,17,20-27,33-45

08-03

 1

11

Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62

09-03

 

12

Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30

10-03

 

13

Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42

11-03

 

14

Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59

12-03

 

15

Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

13-03

 

16

Tm

Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Chay
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57

14-03

 

17

Đỏ

Chúa Nhật Lễ Lá
Mt 21:1-11; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mt 26:1427; Mt 27:11-54

15-03

 

18

Tm

Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11

16-03

 

19

Tm

Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38

17-03

 

20

Tm

Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25

18-03

 

21

Tr

Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

19-03

 

22

Đỏ

Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

20-03

 

23

Tr

Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7

21-03

 

24

Tr

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

22-03

 

25

Tr

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15

23-03

 2

26

Tr

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18

24-03

 

27

Tr

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35

25-03

 

28

Tr

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48

26-03

 

29

Tr

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14

27-03

 

30

Tr

Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15

28-03

  

Giáo phận Ban Mê Thuột

Giáo xứ Quảng Đà

 

CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ NĂM 2014

 

 

I. KHAI MẠC THÁNG HOA

 1, Khai Mạc Tại Giáo Xứ


- Thời gian : lúc 15 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2014

- Đoàn Rước:


 Đội Trống Giáo họ Nâm nung– Thánh giá nến cao ( Giáo họ Thánh mẫu) – hội Gia trưởng – hội Hiền mẫu – hội Lê zio – Hội Đồng Giáo xứ - hội Kèn Giáo họ Thánh gia – Thừa tác viên – Đội hoa các Giáo họ ( Thánh gia, Phúc bình, Giuse và Nâm nung ) Kiệu Lòng Chúa Thương Xót ( Giáo họ Giuse đảm nhiệm)  - Đội hoa các Giáo họ ( Thánh mẫu, An tôn, Truyền tin, Vô nhiễm)  - Lễ sinh – Kiệu Đức Mẹ( Giáo họ Antôn đảm nhiệm)  - Quý Cha – Cộng đoàn .


- Lộ Trình :


 Từ tiền sảnh Nhà xứ - qua Đài Thánh Giuse – ra tiền sảnh Nhà thờ - qua Đài Đức Mẹ - qua đài Thánh Giuse – ra tiền sảnh Nhà thờ và vào  Nhà thờ .


2, Dâng Hoa :


 - Thời gian 08 phút dâng hoa mỗi đội

- Thứ tự các đội hoa  :  Thánh gia – Phúc bình – Giuse – Nâm nung – Thánh mẫu – Antôn – Vô nhiễm – Truyền tin.

3 Thánh Lễ: Giáo họ Thánh gia Hát Lễ


II. LỊCH DÂNG HOA


+ Các Chiều Thứ Bảy Hàng Tuần


-        Lúc 15 giờ 30    Thứ Bảy ngày 03 tháng 5 năm 2014     : Đội hoa  Giáo họ Antôn và Truyền tin.

-        Lúc 15 giờ 30  Thứ Bảy ngày 10 tháng 5 năm 2014 : Đội hoa  giáo họ Thánh Mẫu và Giuse .

-        Lúc 15 giờ 30  Thứ Bảy ngày 17 tháng 5 năm 2014 : Đội hoa Giáo họ Vô nhiễm và Phúc bình.

-        Lúc 15 giờ 30  Thứ Bảy ngày 24 tháng 5 năm 2014 : Đội hoa Giáo họ Nâm nung và Thánh gia.

+ các đội hoa có thể dâng trong thời gian 10 phút .


III. BẾ MẠC THÁNG HOA VÀ KHAI MẠC THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU


+  Tại Giáo Xứ


-        Lúc 15 giờ Thứ Bảy Ngày 31 Tháng 5 Năm 2014

Đoàn Rước:


 Đội trống Giáo họ An tôn – Thánh giá nến cao( Giáo họ Thánh mẫu đảm nhiệm )- hội Gia trưởng – Hội Hiền mẫu – Hội Le zio – đội hoa các Giáo họ ( Thánh mẫu, Truyền tin, An tôn,  Thánh gia ) – Kiệu  Thánh Tâm Chúa Giêsu ( Giáo họ Phúc bình đảm nhiệm) – Hội đồng Giáo xứ - Thừa tác viên  - các đội hoa ( Nâm nung, Vô nhiễm, Giuse, Phúc bình – Lễ sinh - Kiệu Đức Mẹ ( Giáo họ Vô nhiễm đảm nhiệm) – Quý Cha – cộng đoàn


+ Lộ trình như rước khai mạc


+ Dâng hoa mỗi đội dâng 8 phút


+ Thứ tự các Đội hoa:

1,Thánh mẫu, 2 Truyền tin, 3 An tôn,4 Thánh gia, 5 Nâm nung, 6 Vô nhiễm, 

 7 Giuse, 8 Phúc bình.


+ thánh lễ - ca đoàn giáo xứ hát lễ


  • Lưu ý : Các Giáo họ đã được phân công đảm nhiệm các Kiệu khai mạc cũng như bế mạc xin đến trang trí Kiệu trước vào buổi sáng .

 - Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ các Đội hoa cố gắng dâng lên  Mẹ những bông hoa tươi.

Xin trân trọng cảm ơn

 

Quảng đà, Ngày 30 tháng 4 năm 3014


                         Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ         
 

Đàng thánh giá năm Phúc âm hóa gia đình

Posted Tue, 11/03/2014 - 09:35 by athu

 

Lời nguyện mở đầu:
Lạy Chúa Giêsu, bước vào Mùa Chay cùng với Giáo hội, chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá của Chúa. Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm sâu đậm tình yêu của một Thiên Chúa xuống thế làm người: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Gioan 15,13).

Hôm nay, chúng con cùng nhau đi lại con đường mà Chúa đã đi năm xưa lên đỉnh đồi Canvê, với chủ đề: "Đàng Thánh giá năm Phúc âm hóa gia đình". Theo chân thánh giá, chúng con xác tín rằng đường Thánh giá Chúa là đường tình yêu, tha thứ, đường của ơn gọi giải thoát, cứu độ và phục sinh.

Ở mỗi chặng, chúng con cùng nhau suy niệm, cầu nguyện và cách cư xử thiếu bác ái trong gia đình đã gây ra tổn thương cho nhau.. Nhờ ơn Chúa giúp và với ý chí cố gắng của từng người, chúng con quyết tâm xây dựng, và làm mới lại hạnh phúc gia đình trong tình yêu Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng con, như xưa Mẹ đã đồng hành với Chúa. Nhờ Mẹ chuyển cầu cho gia đình chúng con, như xưa Mẹ đã cầu xin với Chúa cho đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana, để hạnh phúc gia đình chúng con lại được ấm êm và bình an. Amen.

NƠI THỨ NHẤT
CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Cầu cho những người trong gia đình không còn kết án, hận thù nhau

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Ông Philatô nói với người Do-thái: "Ðây là vua các người!" Họ liền la lớn: "Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!" Ông Philatô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda". (Gioan 19: 14-15)

Suy niệm: Hành trình Thánh giá của Chúa Giêsu bắt đầu từ lời kết án của Philatô. Vì áp lực của dân và muốn chiều lòng dân, Philatô đã kết án Chúa Giêsu cách bất công. Nhìn vào đời sống gia đình hôm nay, vẫn còn đó những câu nói gắt gỏng, chua chát; những lời than trách, càm ràm, đay nghiến, đổ lỗi và kết án nhau. Ai cũng cho mình là đúng, là vô tội khi kết án người khác. Một người có thể trở nên một Philatô khi họ kết án, đổ lỗi cho người khác vì danh lợi và vì cái tôi của họ. Khi làm như vậy, họ đã vô tình biến gia đình thành pháp trường, tòa án đấu tố nhau thay vì mái ấm gia đình của yêu thương và bao dung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Ta đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian”. Xin cho những thành viên trong gia đình chúng con luôn biết xây dựng và bảo vệ gia đình qua những lời nói, hành động yêu thương và vị tha. Amen.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ HAI
CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

Cầu cho những người trong gia đình không còn là thập giá của nhau

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha. (Gioan 19: 16-17)

Suy niệm: Trong đời sống gia đình luôn có những thập giá hằng ngày phải vác như: thập giá của đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, nợ nần, chết chóc… Mỗi gia đình, mỗi người có thập giá riêng và không có thập giá nào giống thập giá nào. Một lời nói thiếu bao dung có thể trở nên một thập giá cho nhau. Một hành động thiếu yêu thương có thể để lại vết thương sâu đậm trong trái tim của  nhau. Thập giá gia đình sẽ trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi mọi người trong gia đình biết cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ và cùng nhau gánh vác. Làm sao để thập giá trong gia đình không còn là thập giá riêng của vợ, thập giá của riêng chồng, thập giá riêng của con cái mà là thập giá chung của nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá hằng ngày với tinh thần trách nhiệm và với tình yêu tha thứ. Ước gì chúng con tìm được thánh ý của Chúa trên thập giá cuộc đời của chúng con. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ BA
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT

Cầu cho những người trong gia đình đang lầm đường lạc lối biết quay trở về

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Đức Giê-su bảo họ: "Ánh Sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng." (Gioan 12:35-36)

Suy niệm: Xã hội hôm nay dùng hệ thống định vị để giúp một người đi tới nơi về tới chốn không sợ bị lạc đường. Có biết bao nhiêu cám dỗ trong xã hội hôm nay như tình dục, danh vọng, cờ bạc, ma túy… khiến con người lầm bước đi trong bóng tối, trong đó có thể có người thân yêu của chúng ta. Mạng internet đã trở thành không gian vô ảo mênh mông lôi kéo con người vào chốn xấu xa, tội lỗi và đã nhiều bạn trẻ bị lôi kéo vào con đường sa đọa. Một linh mục nói internet là “nhà tạm của Satan” mà biết bao nhiêu người hằng ngày mải mê vào thăm viếng và thậm chí có người đã đánh mất linh hồn cho ma quỷ.
Chúa Giêsu đã khẳng định “Ngài là ánh sáng thế gian, ai theo Ngài thì không còn ở trong bóng tối, nhưng bước đi trong ánh sáng”. Ngài chính là con đường, là hệ thống định vị để con người có thể đi theo Ngài đi tới quê trời không sợ bị lạc đường. Không có con đường nào khác dẫn ta tới thiên đàng ngoài con đường Giêsu, vì "Ngài là đường, là sự thật và là sự sống".

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người đang lầm bước đi trong bóng đêm biết quay trở về với gia đình và về với Chúa. Xin Chúa cho các bạn trẻ được ơn khôn ngoan, soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để biết lánh xa con đường xấu xa, tránh được những cạm bẫy hằng ngày luôn vây bủa chung quanh họ. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ BỐN
CHÚA GIÊSU GẶP MẸ SẦU ĐAU

Cầu cho người mẹ luôn là mẹ hiền yêu dấu trong gia đình

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Ðây là mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Gioan 19: 25-27)

Suy niệm: Khi xuống thế làm người, Thiên Chúa đã chọn cho mình một người Mẹ, đó là Mẹ Maria. Mẹ Maria luôn đồng hành trên đường đời với Chúa. Mẹ hiện diện với Chúa nơi cánh đồng Bêlem giá lạnh đến giây phút hạnh phúc tại tiệc cưới Cana. Mẹ hiện diện với Chúa khi đi trẩy hội tại Giêsrusalem, cũng như trở về mái ấm thầm lặng tại Nagiarét, và Mẹ không trốn tránh giây phút buồn đau trên đỉnh đồi Canvê. Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa và cũng còn là Mẹ của mỗi gia đình chúng ta.
Người mẹ là món quà cao quí nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Gia đình nào còn có người mẹ là gia đình giàu có nhất và hạnh phúc nhất. Sau lưng người đàn ông thành công là người vợ đảm đang; sau lưng người con khôn lớn thành tài là bóng dáng người mẹ dịu hiền yêu thương, sớm tối tần tảo nuôi con.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con hai người mẹ: Mẹ Maria giúp chúng con về tâm linh, và người mẹ sinh chúng con ra đời giúp chúng con về phần xác. Xin cho chúng con biết yêu mến và quí trọng người mẹ của chúng con. Cho chúng con luôn là niềm vui, là nụ cười của mẹ và xin cho người mẹ luôn là người mẹ hiền yêu dấu của chúng con. Amen.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ NĂM
ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU

Cầu cho người trong gia đình biết chia sẻ, nâng đỡ những khổ đau của nhau

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Ðồi Sọ. (Máccô 15: 21-22)

Suy niệm: Các tông đồ ở đâu khi Chúa Giêsu nhọc nhằn vác thập giá, bị quân dữ đánh đập, khi Ngài ngã xuống đất mà chỉ có một Simon người ngoại đạo vác đỡ thánh giá Chúa? Người què đi được, người mù được thấy, kẻ câm nói được, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại… ở đâu cả rồi, mà sao chỉ thấy một người phụ nữ Verônica trao khăn cho Chúa lau mặt?
Cũng vậy, khi ta đau yếu, nghèo khổ, tù đày ta mới biết ai là bạn thật của ta. Ai là bạn ta, ai là anh em ta, thì người ấy là hình ảnh của một Simon vác thập giá giúp ta trong cơn cùng khốn. Ước gì trong gia đình có những Simon luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ khi một người gặp khó khăn trong cuộc sống về học vấn, tình duyên, sức khỏe và vật chất... Ước gì trong gia đình, người cha không chạy trốn trách nhiệm, người mẹ không chối bỏ bổn phận, và người con không quên lòng hiếu thảo đối với công cha nghĩa mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa luôn ở bên cạnh và không lìa xa chúng con vì Chúa đã phán: Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, và cho dù người mẹ có quên con đi nữa, thì Chúa cũng không quên con bao giờ. Xin cho chúng con là thành viên trong gia đình luôn sống gắn bó, đoàn kết nâng đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, để làm vơi nhẹ gánh nặng của nhau. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ SÁU
BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

Cầu cho người trong gia đình có được khuôn mặt của Chúa Giêsu

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mátthêu 25: 37-40)

Suy niệm: Khuôn mặt bầm nát thịt da, khuôn mặt không còn hình tượng, khuôn mặt mồ hôi máu chảy ra của Chúa Giêsu ai thấy cũng khiếp sợ, ấy thế mà lại có sức thu hút với Verônica. Verônia không đi tìm người có máu mặt, người tai to mặt lớn trong xã hội, mà lại tìm đến với Chúa Giêsu và trao khăn cho Người lau mặt, vì thế chiếc khăn của Verônica là một chiếc khăn vô giá, là vé vào cửa thiên đàng.
Trong đời sống gia đình không phải lúc nào cũng có những khuôn mặt dễ thương dễ mến, nhưng có lúc sẽ xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng chai đá để thử lòng tha thứ của ta, một khuôn mặt bầm dập rách nát để thử lòng xót thương của ta, một khuôn mặt phản bội để thử lòng chịu đựng của ta, một khuôn mặt bất hiếu để thử lòng khoan dung của ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi mỗi người trong gia đình của con, cho dù khuôn mặt ấy có lúc thật đáng thương cũng như có lúc đáng ghét, có lúc thật dễ nhìn và có lúc thật khó ưa, có lúc thật dễ mến và có lúc thật muốn tránh xa. Xin cho chúng con có được tâm tình của Verônica khi những khuôn mặt ấy xuất hiện, để chúng con chính là hình ảnh khuôn mặt của Chúa đối với những người trong gia đình chúng con. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ BẢY
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI

Cầu cho người trong gia đình đang đau yếu, bệnh tật

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Ðức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. (Isaia 53:4-6)

Suy niệm: Sinh, bệnh, lão, tử phải chăng là định mệnh của con người mà ai cũng sẽ trải qua. Gia đình nào rồi cũng sẽ có người đau yếu, già nua, tàn phế… cần được sự cầu nguyện, giúp đỡ của người trong gia đình. Chính lúc ấy, một chén nước lạnh của sự an ủi, chăm sóc, nâng đỡ mang đến cho họ có giá trị hơn ngàn ao nước lã lúc họ còn mạnh khỏe. Dù nghèo hay giầu, ai cũng có thể cho người khác “viên thuốc tình thương” mà họ cần khi họ già nua, bệnh tật. Chúa đã đến thế gian không phải chỉ cứu con người về phần hồn, mà Ngài đã chữa lành phần xác cho họ nữa. Chỉ khi bệnh tật, đau khổ mới là lúc ta ý thức được sức hạn hẹp của con người và nhận ra quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Không một đau khổ nào vượt sức chịu đựng của con người, vì Chúa đã quả quyết: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối (của con)”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng người đang đau yếu, bệnh tật lên cho Chúa, để xin Chúa ban cho họ sức mạnh tin tưởng vào Chúa, và có thể chịu đựng những đau đớn thể xác. Chúng con không thể hiểu về sự đau khổ nhưng chúng con tin tưởng vào lòng thương xót và thánh ý tốt lành của Chúa. Xin Chúa nhận chìm những người đau yếu, bệnh tật vào các thương tích của Chúa để xoa dịu và chữa lành cho họ. Amen.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ TÁM
CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Cầu cho người già yếu, mồ côi trong gia đình được niềm ủi an

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”. (Luca 23: 27-28)

Suy niệm: Chúa đã tạo dựng nên Evà làm bạn đời để cho cuộc sống của Ađam bớt trống vắng, cô đơn. Con người không thể sống hạnh phúc một mình trong một mái ấm gia đình. Càng về già thì sự cô đơn, buồn tủi càng lớn. Hạnh phúc của cha mẹ già là được con cái  thăm nom, an ủi. Thật tội nghiệp cho những cha mẹ ở tuổi già không có con cái vì lý do nào đó.
Ngoài những người già, trong gia đình có thể có những trẻ em mồ côi cha mẹ. Sự thiếu vắng tình yêu của cha mẹ là một bất hạnh lớn nhất cho các trẻ em. Một số các em bị bán đi làm lao động, làm nô lệ tình dục chỉ vì kiếp nghèo... Chính vì thiếu vắng tình yêu cha mẹ mà một số các trẻ em mồ côi đã đi vào con đường hư hỏng, bị loại ra bên lề xã hội. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự cô đơn khi một mình vác thập giá lên đồi Gôngôtha, và được các chị em phụ nữ đi theo khóc thương Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ và hãy tiếp đón các trẻ nhỏ, xin cho chúng con được là những người phụ nữ thành Giêrusalem biết thương xót cha mẹ già neo đơn hay những trẻ em mồ côi cha mẹ. Họ chính là hình ảnh của Chúa Giêsu trên đường thập giá khi Chúa bị các môn đệ và người thân bỏ trốn. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ CHÍN
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ BA

Cầu cho những gia đình đang sống trong cảnh ly dị, chia rẽ

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (Thánh vịnh 119: 25-28)

Suy niệm: Nền tảng gia đình hôm nay đang bị đổ vở trầm trọng bởi tỷ lệ vợ chồng ly dị ngày càng cao. Bí tích hôn phối Chúa lập ra để kết hợp hai người nam và nữ nên một đã bị coi nhẹ. Xã hội hôm nay mất dần luân lý đạo đức, trai gái đến với nhau vì thể xác nhiều hơn là tình yêu. Sự đổ vỡ trong hôn nhân làm tổn thương tới con cái nhiều hơn cha mẹ. Tiệc cưới Cana đầu tiên và duy nhất mà Chúa và Đức Mẹ tới tham dự, ấy thế mà tiệc vui chưa tàn thì khó khăn đã tới. Thế nhưng, may mắn cho đôi tân hôn vì có sự hiện diện của Chúa và Mẹ nên tiệc vui không những không hết rượu mà còn có rượu ngon.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa và Mẹ hiện diện trong tiệc cưới Cana đã mang lại niềm hạnh phúc cho đôi tân hôn, thì hôm nay xin Chúa hiện diện mỗi ngày trong đời sống gia đình của chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn, để tình yêu vợ chồng khi hết rượu nồng lại được Chúa ban cho rượu tình yêu đích thực. Xin Chúa thương những gia đình đang sống trong cảnh ly dị, nhất là xin Chúa gìn giữ, ủi an những trẻ thơ là những nạn nhân của gia đình đổ vỡ đang sống bơ vơ không tổ ấm. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ MƯỜI
CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Cầu cho người trong gia đình bị hành hạ, đánh đập, bỏ rơi

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Chế giễu chán, chúng lột áo điều Người ra để đóng đinh vào thập giá. (Máccô 15:20)

Suy niệm: Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man không xót thương trên đường khổ nạn thập giá. Mỗi roi dòn trút xuống trên thân thể Chúa là mỗi mũi dao xoáy vào trong tim của Mẹ Maria. Ngày nay vẫn còn đó những vết thương của sự đánh đập, hành hạ xảy ra trong gia đình vì giận dữ, ghen ghét... vì say rượu, vì nghiền ma túy… Những lúc như thế, chiếc áo nhân phẩm bị lột trần, mái ấm gia đình trở nên ngục tù của sự tra tấn, hành hạ vô tình nghĩa. Sự bạo hành trong gia đình dưới mọi hình thức không mang lại chiến thắng hay đạt được mục đích, nhưng là bi kịch trong đó mọi người trong cuộc đều là kẻ bại trận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành những vết thương của sự bạo hành nếu như đã xảy ra trong gia đình. Xin Chúa hàn gắn lại mối giây liên hệ đã đổ vỡ và bị cắt đứt giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, để Mùa Chay này nhờ ân sủng Chúa, sự chữa lành và tha thứ giữa những người trong gia đình được thực hiện. Amen.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ MƯỜI MỘT
CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

Cầu cho người trong gia đình thoát khỏi đam mê, nghiện ngập, tù tội

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Khi đến nơi gọi là "Ðồi Sọ", tiếng Hípri là Gôngôtha; họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm".
(Luca 23: 33-34)

Suy niệm: Sự đam mê và nghiện ngập đã trói buộc, giam cầm con người không cần xiềng xích, đã đóng đinh con người vào khổ giá không cần đinh búa. Ngày nay có thêm những loại đam mê mới như mê xem phim ảnh xấu trên internet, “chat” và “text” gạ gẫm tình dục trên điện thoại, gởi hình ảnh đồi trụy qua email, bán dâm trên internet, chơi game bạo động v.v… Có người dành thời giờ vào internet nhiều hơn dành thời gian cho gia đình, cho Chúa. Chúa nói: con người không thể làm tôi hai chủ vì họ sẽ mến chủ này và ghét chủ kia. Khi một người đam mê điều gì thuộc về thế gian, thì Thiên Chúa không còn là ưu tiên trong đời sống của họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin quyền năng của Chúa giải thoát những người đang đam mê, nghiện ngập những sự thuộc về thế gian này, nhất là xin Chúa giải thoát họ khỏi gông xiềng của bóng tối sự dữ, mà đưa họ về quy phục dưới chân Chúa. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh thiêng liêng để có thể dứt bỏ những yếu đuối thể xác. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con

NƠI THỨ MƯỜI HAI
CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

 

Cầu cho người trong gia đình đã mất niềm tin, đang sống trong tội lỗi

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Ðền Thờ bị xé ngay chính giữa. Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Luca 23: 44-46; Gioan 19: 30b)

Suy niệm: Xã hội khoa học tân tiến và vật chất ngày nay đã đưa con người mất dần niềm tin vào Thiên Chúa. Không những thế, những quyền lực huyền bí đang lôi kéo  họ vào việc tôn thờ ngẫu tượng. Khi một người không còn niềm tin vào Chúa hay sống trong tội lỗi, thì họ như đã bị chết về mặt tâm linh. Bóng tối của sự dữ kéo tới bao phủ họ nhằm cướp đi một linh hồn mà Chúa Giêsu đã đổ máu cứu chuộc. Gia đình là một Giáo hội nhỏ, nơi đó đức tin được ươm trồng và trưởng thành. Ngày nào gia đình còn cầu nguyện chung với nhau thì ngày ấy gia đình còn đức tin, cha mẹ và con cái còn khắng khít với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lửa tới thế gian và Chúa mong cho lửa ấy được bùng cháy lên. Xin cho gia đình chúng con luôn cháy sáng ngọn lửa đức tin và yêu thương qua đời sống cầu nguyện và việc làm. Xin Thần Khí mà Chúa đã gục đầu trao ban cho nhân loại, làm sống lại ơn cứu độ, và ơn phục sinh nơi gia đình của chúng con. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường Thập Tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loan vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ MƯỜI BA
HẠ XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

Cầu cho người trong gia đình biết tháo đinh đã đóng vào chân tay nhau

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Sau đó, ông Giôxép, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. Ông Giôxép này là một môn đệ theo Ðức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. (Gioan 19: 33-34 & 38a)

Suy niệm: Một lời nói thiếu bác ái, một hành động thiếu tế nhị có thể trở thành một cái đinh đóng vào đời nhau. Một sự thù hằn, không tha thứ có thể trở thành một lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn của nhau. Philatô đã chấp thuận cho tháo đinh Chúa Giêsu xuống, còn bạn và tôi có bằng lòng để cho Chúa giúp tháo những đinh sắt, lưỡi đòng đã đóng vào đời nhau không? Đinh đóng vào đời nhau càng để lâu thì vết thương càng nặng và càng nhức nhối. Người bị đau đớn vì đinh nhọn có khi không phải là người bị đóng đinh mà là người đi đóng đinh. Thật không có gì đau đớn cho bằng cha mẹ đóng đinh con cái, con cái đóng đinh cha mẹ qua những xung khắc, cãi vã. Hãy can đảm nhổ những đinh nhọn ra khỏi đời nhau bằng sự khiêm nhường tha thứ, xin lỗi và làm hòa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được tháo đinh ra khỏi Thánh giá để được mai táng và phục sinh. Xin Chúa thêm sức mạnh cho gia đình chúng con, để gia đình chúng con được can đảm tháo những đinh đã đóng trên chân tay nhau bằng sự làm hòa, tha thứ và yêu thương. Amen.

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

NƠI THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ

Cầu cho linh hồn những người trong gia đình đã an nghỉ trong Chúa

Tất cả: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa: Khi đã nhận thi hài, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mátthêu 27: 59-60)

Suy niệm: Có một người khắc ghi trên mộ bia của mình những hàng chữ sau đây như một lời chăn trối cho người còn sống: “Những gì tôi đang có, xin trả lại cho đời. Những gì thuộc về tôi, nay không còn nữa. Những gì tôi cho đi, từ nay thuộc về tôi. Trao ban là còn mãi – Tình yêu không thể chết”. Những ai đọc dòng chữ trên đều phải suy tư và tự hỏi ý nghĩa cuộc sống trên đời này là gì? Ai còn sống cũng mong mình được chết lành, chứ chẳng ai mong mình bị chết dữ. Có những người chết trong bình an, thế nhưng, có những người chết trong căm thù, tức giận, không tha thứ. Họ ra đi về thế giới bên kia mang theo vết thương chưa được chữa lành. Thật là một cái chết đáng thương! Hãy cầu nguyện cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước giờ tử nạn, Chúa đã xin với Chúa Cha tha thứ cho kẻ đã giết mình. Khi còn sống, Chúa đã sống với tình yêu và khi chết, Chúa cũng đã chết với tình yêu. Xin Chúa thương đưa vào thiên đàng những linh hồn những người trong gia đình chúng con đã an nghỉ trong Chúa. Nếu như có người nào trong gia đình chúng con đã ra đi còn nặng nợ với trần gian hay vướng mắc tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ và cũng đưa họ vào thiên đàng hưởng vinh phúc với Chúa. Amen.

Hát:  Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, tủi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết và đã phục sinh, khi đi lại chặng đường thập giá của Chúa, chúng con thêm sự xác tín với thánh Phaolô rằng: "Nếu chúng con cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng con". Từ đó, chúng con tin rằng thập giá không là hình phạt, là số phận oan trái nhưng là nguồn ân sủng dồi dào khi chúng con biết đón nhận với tình yêu và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con kiên trung vác thập giá mình mỗi ngày theo Chúa, để chúng con sẽ được phục sinh với Chúa đến muôn đời trên nước thiên đàng. Amen.

Hát: MẸ ĐỨNG ĐÓ
ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào, Con Chúa đau thương treo trên thập giá. Hiến thân vì nhân thế tội tình (tội tình). Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.
1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

Tác giả:  Cát Minh

 

 

 

LỊCH GIẢI TỘI MÙA CHAY 2014

 

 

 

THỨ, NGÀY

GIỜ

ĐỊA ĐIỂM

QUẢNG PHÚ

THỨ 6

21.3.2014

08g00 đến 09g30

Tại Đăknang, Đức Xuyên (Nhà bà Cung)

10g00 đến 11g00

Tại Nhà nguyện giáo họ QUẢNG PHÚ

14g00 đến 15g30

Tại Thôn 2

16g00 đến 17g00

Tại EARBIN

TÂN THÀNH

THỨ 6

28.3.2014

8g00 đến 10g00

Tại nhà ông trùm Thư

NAM NUNG

THỨ 3

01.4.2014

8g00 đến 9g00

Tại nhà nguyện giáo họ Nam Nung

10g00 đến 11g00

Tại Ba Tầng (nhà ông trùm Dũng)

14g00 đến 15g00

Tại nhà nguyện giáo họ Nam Nung

GIUSE

THỨ 4

02.4.2014

8g00 đến 9g00

10g30 đến 11g00

Tại nhà nguyện giáo họ Giuse

14g đến 15g30

Tại nhà nguyện giáo họ Phúc Bình

ANTÔN

THỨ 6

4.4.2014

8g00 đến 9g30

Tại Nhà nguyện giáo họ ANTÔN

10g00 đến 11g30

Tại Lương Sơn Bạc (nhà ông trùm Toán)

 

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 03. 2014

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chungCầu cho quyền lợi của phụ nữ. Xin cho tất cả mọi nền văn hoá đều biết tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của phụ nữ.

Ý truyền giáoCầu cho ơn gọi. Xin cho có nhiều người trẻ biết đón nhận lời mời gọi của Chúa mà dâng hiến cuộc đời cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là "con của bác thợ mộc". Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

1/3

01/02

X

Thứ Bảy đầu tháng.

Gc 5,13-20 ; Mc 10,13-16.

2

2

X

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Is 49,14-15 ; 1Cr 4,1-5 ; Mt 6,24-34.

3

3

X

Thứ Hai.

1Pr 1,3-9 ; Mc 10,17-27.

4

4

Tr

Thứ Ba. Thánh Casimirô. Lễ nhớ.

1Pr 1,10-16 ; Mc 10,28-31.

MÙA CHAY


"Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối" (AC 27).

 

 

 

 

LƯU Ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt
a) Giáo Luật điều 1251 dạy: "Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt"
b) Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: "Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay", và điều 97 khoảng 1 quy định: "Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên".
c) Luật kiêng thịt "Buộc những người từ 14 tuổi trọn" (Giáo Luật điều 1252).

5

5

Tm

LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.

Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18.

 

6

6

Tm

Thứ Năm đầu tháng.

Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25.

7

7

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15.

8

8

Tm

Thứ Bảy. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr).

Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.

9

09

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

St 2,7-9; 3,1-7 ; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Phanxica Rôma, nữ tu).

10

10

Tm

Thứ Hai.

Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46.

11

11

Tm

Thứ Ba.

Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.

12

12

Tm

Thứ Tư.

Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.

13

13

Tm

Thứ Năm.

Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t] ; Mt 7,7-12.

(Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng 2013)

14

14

Tm

Thứ Sáu.

Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.

15

15

Tm

Thứ Bảy

Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48

 

16

16

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.

St 12,1-4a ; 2Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9.

17

17

Tm

Thứ Hai. Thánh Patriciô, giám mục.

Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

 

18

18

Tm

Thứ Ba. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.

s 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

19

19

Tr

Thứ Tư. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

20

Tm

Thứ Năm.

Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

 

21

21

Tm

Thứ Sáu.

St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

22

22

Tm

Thứ Bảy.

Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

23

23

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III.

Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

(Không cử hành lễ Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục).

24

24

Tm

Thứ Hai.

2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30.

25

25

Tr

Thứ Ba. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Is 7,10-14; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.
LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: "Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người", thì bái gối (IM 137).

26

26

Tm

Thứ Tư.

Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

 

27

27

Tm

Thứ Năm.

Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

28

28

Tm

Thứ Sáu.

Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

29

29

Tm

Thứ Bảy.

Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

30

30

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV.

Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.

1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

31

01/03

Tr

Thứ Hai.

Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54.

 
 

 

 

 Giáo phận Ban Mê Thuột

 Giáo xứ Quảng Đà                     

 

CHƯƠNG TRÌNH  LỄ LÁ, TUẦN THÁNH

Và PHỤC SINH NĂM 2014

 

I. LỄ LÁ

* Các Giáo họ nộp Lá vào sáng thứ bảy ngày 12 /4 / 2014

1, Thánh Lễ tại Giáo xứ

*  lúc 15 giờ 30 thứ Bảy 12 /4 /2014 : làm Phép Lá

- Phát lá cho Cộng đoàn – Ông Hơn – Ông Đức  –Bà Hiệp – Ông Khang

-  Đoàn rước – Thánh giá Nến cao– Hội Gia trưởng – Hội Hiền mẫu – Hội Lê gio – Hội đồng Giáo xứ - Hội Kèn đồng Giáo họ Thánh gia  -12 ông Tông đồ -Lễ sinh – Cha Chủ sự - Cộng đoàn.

-   Lộ trình từ tiền sảnh Nhà xứ - qua đài Thánh Giu se -   ra tiền sảnh Nhà Thờ và vào Nhà Thờ

+ Phụng Vụ Lời Chúa

-     Bài đoc I                           : Ông Đức (cố vấn)

-         Hát đáp ca                          : Chị Hằng Ca đoàn Giáo Xứ

-         Hát bài Thương khó          : Cha Chủ sự,Ông Khánh,  Anh Nhàn

-    Bài đọc II                         : Bà Hiệp (legio)

-     Lời nguyện Giáo dân       :  Ông Khang (Thừa tác viên)

* Sáng Chúa Nhật vào lúc 07 giờ ngày 13 /4 /2014

- Phát lá cho Cộng đoàn – Ông Xem – Ông Lực – Ông Tình – Bà Mạnh

- Đoàn rước  :  Thánh giá nến cao – Hội Gia trưởng – Hội Hiền mẫu – Hội Lê gio – Hội đồng Giáo xứ - 12 Tông đồ – Hội Kèn đồng Giáo họ Thánh gia  - Ban Lễ sinh – Cha Chủ sự - Cộng đoàn.

- Lộ trình từ tiền sảnh Nhà xứ  - qua đài Thánh Giu se – ra tiền sảnh Nhà Thờ - vào Nhà thờ   

+ Phụng Vụ Lời Chúa

- hát lễ                                    : Ca đoàn Thiếu nhi

- Bài đọc I                               : Ông Lực (Thánh Mẫu)

- Hát đáp ca                            : Ca đoàn Thiếu nhi Giáo xứ   

- Bài đọc II                             : Bà Mai (Quản giáo)

- Hát bài Thương khó             : Cha Chủ  sự, Ông Khánh, Anh Nhàn 

- Lời nguyện Giáo dân           : Chị Huê (Hội kèn Thánh gia).

2, Thánh Lễ tai các Giáo họ

- Giáo họ An tôn lúc               : 16 giờ chiều thứ 7  ( vọng Lễ Lá)

 

- Giáo họ Quảng phú     lúc     : 09 giờ 30 Chúa Nhật Lễ Lá

- Giáo họ Nâm nung     lúc     : 09 giờ 30 Chúa Nhật Lễ Lá 

- Giáo họ Giu se            lúc     : 07 giờ 00 Chúa Nhật Lễ Lá 

II.  TUẦN THÁNH

1, Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 14/4/2014

Ngắm 15 sự Thương khó Chúa Giê su vào lúc 15 giờ

- Các Giáo họ phụ trách  :    Giáo họ Phúc bình – Giáo họ Giu se

2,  Thứ Ba Tuần Thánh  Ngày 15 /4/ 2014

Ngắm 15 sự Thương khó Chúa  vào lúc 15 giờ

                                         Phụ trách Giáo họ : Truyền Tin

3, Thứ Tư Tuần Thánh ngày 16 / 4 /2014

Ngắm 15 sự Thương khó Chúa vào lúc 15 giờ

Các Giáo họ Thánh Mẫu – Vô Nhiễm

III. TAM NHẬT THÁNH

1,  Thứ Năm Tuần Thánh ngày 17 /4 / 2014

Ngắm 15 sự Thương khó Chúa vào lúc 13 giờ

Các Giáo họ phụ trách  - Giáo họ An Tôn – Giáo họ  Thánh Gia

+ Làm Trạm Chầu Thánh Thể ( trong nhà sinh hoạt) : Giáo họ Thánh Mẫu 

* Thánh Lễ Tiêc Ly

- Tại Giáo xứ vào lúc 16 giờ

 - Bài đọc I                              :  Bà Phượng ( tài chính Giáo xứ)

– Hát Đáp ca                 : Bà Hòa (Ca đoàn Giáo xứ )

- Bài đọc II                    : Anh Tuấn (ban âm thanh )

+ Nghi thức rửa Chân

 12 ông Tông đồ gồm:

- Các Giáo họ : Thánh Mẫu 02 Ông - An Tôn 02 Ông – Truyền Tin 01 Ông – Giu Se 02 Ông – Nâm Nung 02 Ông – Vô Nhiễm 01 Ông – Thánh Gia 01 Ông – Phúc Bình 01 Ông.

* Lưu ý : Các Ông được chọn trước hết phải là cựu Trùm đã nghỉ thanh thỏa, sau đó là các Ông Trùm đương nhiệm.  

- Lời nguyện Giáo dân  : Ông Thư (cố vấn)

+ Kiệu Mình Thánh Chúa

-         Đoàn Kiệu: Thánh Giá nến cao- hội  Gia trưởng  - hội Hiền mẫu – hội Lê gio –– Hội đồng Giáo xứ - hội kèn Giáo họ Thánh Gia –  Thừa tác viên - 12 Tông đồ - các Em tung hoa – phương du Cha Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa – Cộng đoàn.

-         Lộ trình: từ trong Nhà thờ - ra tiền sảnh – qua Đài Đức Mẹ - vào nhà  sinh hoạt

+ Lịch Chầu

-         18 giờ 00   - 18 giờ 40  - Giáo họ An Tôn

-         18 giờ 40   - 19 giờ 20  - Giáo họ Giu Se

-         19 giờ 20  -  20 giờ 00  - Giáo họ Nâm nung

-         20 giờ 00 – 20 giờ 40  -   Giáo họ Truyền Tin

-         20 giờ 40  - 21 giờ 20   -  Giáo họ    Phúc bình

-         21 giờ 20   - 22 giờ 00   - Giáo họ  Vô Nhiễm

-         22 giờ 00 – 22 giờ 40   -  Giáo họ Thánh Gia

-         22 giờ 40   - 23 giờ 20  - Giáo họ   Thánh Mẫu

2,  Thứ 6 Tuần Thánh

-         13 giờ - Đi đàng Thánh Giá Trọng thể ngoài  trời – Giáo họ Thánh Mẫu đảm trách –xin mời Cộng đoàn tham dự.

-         14 giờ + Nghi thức đóng Đanh -  ngắm 15 sự Thương khó Đức Chúa Giê su -  Tháo Đanh – Cất Xác Chúa – Giáo họ Nâm nung  đảm trách – phổng gạo Giáo họ Truyền Tin 03 bao.

* Rước Táng Xác

- Đoàn rước: Hội Gia trưởng – Hội Hiền mẫu  - Hội Le giô – Hội kèn Giáo họ Thánh gia -  Liên Ca đoàn Giáo xứ - Hội đồng Giáo xứ - Tông Đồ rửa chân – Lễ sinh – Linh Cữu Chúa ( Giáo họ Nâm nung phụ trách) -  Cha chủ sự  – Kiệu Đức Mẹ (Giáo họ Giu se phụ trách) – Kiệu ông Thánh Gio an (Giáo họ Phúc bình phụ trách) – Cộng đoàn

 - Lộ Trình : từ trong Nhà Thờ - ra tiền sảnh – Qua đài Đức Mẹ - qua đài Thánh Giu se – vào Nhà Thờ.

* phụng vụ lời chúa

- Bài đọc I                               : Ông Xem

- Hát đáp ca                            : Chị Thu ( Ca đoàn Giáo xứ)

- Bài đọc II                              : Bà Mạnh ( Hiền mẫu )

- Bài thương khó                    : Cha Chủ sự + Ông Khánh + Anh Nhàn

+ Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá

+ Hôn Chân Chúa – Cha chủ tế - 12 Tông đồ - Hội đồng Giáo xứ - trưởng các Ban, Hội – Cộng đoàn.

Nghi thức hôn Chân Chúa đến hết chiều thứ bảy ngày 19 /4 / 2014

3,  Thứ 7 Tuần Thánh ngày 19 /4 /2014 

 + Rước lả lúc 7 giờ - xin mời các Giáo họ chuẩn bị mỗi Giáo họ + các hội đoàn 02 mâm lả rước vào hôn Chân

-         Lúc 16 giờ ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ, ngắm 03 quanh – chung toàn Giáo xứ

*  lúc 19 giờ  Thánh Lễ vọng Phục Sinh

- Hát lễ                                   : Liên ca đoàn giáo xứ

- Ban âm thanh ánh sáng chuẩn bị âm thanh và phân công bật đèn.

+ Công Bố Tin Mừng

-         Hát Exsltet                    : Ông Trùm Mạnh Đệ I

-         Bài đọc I                        : Ông Hơn

-   Hát đáp ca           :Anh Nhàn ( ca đoàn gx)

-         Bài đọc II                       : Ông trùm Khánh ĐệIII

-         Hát đáp ca                    : Anh Cường (ca đoàn gx)

-         Bài đọc III                     : Ông Tình ( phụng vụ)  

-         Hát đáp ca            :Chị Tuyết  (ca đoàn gx)

-         Bài Thánh  Thư             : Anh Tòan (ban giáo lý)    

-         Hát đáp ca            :Chị Thủy (Ca đoàn gx)

+ Kinh Vinh Danh

- Kiệu Chúa Phục Sinh(Ca đoàn Giáo xứ phụ trách) -  từ cuối Nhà Thờ lên gian Cung Thánh – trống khẩu –mèng  và 12 ông Tông đồ rửa chân - Kiệu Chúa Phục Sinh.( Hội kèn Giáo họ Thánh gia ngồi tại chỗ)

IV. CHÚA NHẬT PHỤC SINH

1, Thánh Lễ

+ Tại các Giáo họ

-         Giáo họ Quảng Phú        lúc :  07 giờ 15

-         Giáo họ Nâm Nung        lúc  : 09 giờ 30

-         Giáo họ Giu Se               lúc :  16 giờ 30

-         Giáo họ An Tôn              lúc :  09 giờ 30

+ Tại Giáo xứ lúc 07 giờ  sáng

-         Đoàn rước :   Hội trống Giáo họ  An tôn – Hội Gia trưởng – hội Hiền mẫu - hội Lê gio  – hội Kèn Đồng Giáo họ Thánh gia - Hội đồng Giáo xứ - 12 ông Tông đồ - Quý ông Thừa tác viên   – Lễ sinh – Kiệu Chúa Phục Sinh ( ca đoàn giáo xứ phụ trách ) – Cha Chủ Sự - Cộng đoàn.

-         Lộ trình : Từ trong Nhà Thờ - ra tiền sảnh – Qua đài Đức Mẹ - qua Đài Thánh Giu se – ra tiền sảnh Nhà thờ - vào Nhà thờ

+ Phụng vụ lời Chúa

- Hát lễ                                    : ca đoàn thiếu nhi

- Bài đọc I                                : Ông Mạnh đệ I

 – hát đáp ca                            :  Ca đoàn thiếu nhi

 – bài đọc II                             : Ông Tuyến  (Ban khánh tiết) 

- Lời nguyện Giáo dân           : Chị tuyết Ca đoàn thiếu nhi

- Dâng lễ vật : ông Lực – ông Dục – ông Chuyển – ông Tuyên – ông Dũng – ông Chương (Giu se) ông Thanh – ông Đức

+ Tại Giáo xứ lúc 18 giờ 15 chiều

* phụng vụ lời chúa

- bài đọc I        : Ông Chánh ( Cố vấn)

- Hát Đáp Ca   : Bà Thương Ca đoàn Giáo xứ

- bài đọc II      : Ông trùm Khánh( Minh) Ban y tế 

 Vì sự phát triển của Giáo xứ và Giáo hội, kính mong Quý chức, các Ban hành Giáo các Giáo họ, các Ban chuyên môn, các Hội đoàn và Cộng đoàn thực hiện tốt các công việc trên.

                  

                                Quảng đà, Ngày 15 /3 2014


                         Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ            

 

      LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3/2014 ;

-         THẾ GIỚI KHÔNG CỦA RIÊNG AI

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3/2014

 Linh Mục Anphong Trần Đức Phương


Theo truyền thống đã lâu đời trong Giáo Hội, tháng 3 hằng năm là tháng đặc biệt dâng kính Thánh Giuse với ngày 19/3 là Lễ Trọng kính Thánh Giuse Bạn Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài ra trong Tháng Ba này, chúng ta sẽ mừng Lễ các Chúa Nhật 8
 thường niên (năm A), Thứ Tư Lễ Tro, Chúa Nhật 1,2,3,4 Mùa Chay (Năm A), và Lễ Truyền Tin.
 
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN (Ngày 2 Tháng 3):

Bài Đọc 1 (Isaia 49: 14-15) nói đến tình thương của Thiên Chúa đối với Dân Chúa.   Trong Bài Đọc 2 (1 Corinto 4:1-5),  Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng xét đoán ai. Hãy để "khi Chúa đến, Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều dấu kín trong bóng tối và phơi bày những ý định của tâm hồn, và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban thưởng tương xứng cho những công việc mỗi người đã làm."  Trong Bài Phúc Âm (Mattheu 6:24-34), Chúa Giêsu dạy chúng ta "không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được."

Rồi Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta "Ngày nào có sự khốn khó của ngày đó. Nhưng chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa và Ngài sẽ lo cho chúng ta."


THỨ TƯ LỄ TRO (Ngày 5 Tháng 3):  
Mùa Chay là mùa Ăn Năn Hối Cải, như Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta ngày  Thứ Tư Lễ Tro hôm nay.Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, người kiên nhẫn chờ đợi chúng ta chừa bỏ tội lỗi để trở về đường ngay nẽo chính. Nhưng chúng ta không được lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để cứ đắm chìm trong đam mê tội lỗi "sống thù nghịch với Thánh Giá của Chúa  Kitô... thì chung cục cuộc đời của chúng ta sẽ phải  hư vong!"         

Các Bài Đọc:   Bài đọc1 (Sách Tiên Tri Gioen 2:12-18) ghi lại lời Chúa nói với dân Chúa là "Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót....Chúng ta hãy thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi, và người sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta." Trong  Bài Đọc 2 (2 Corinto 5:20 - 6:2), Thánh Phaolo nhắc  nhở chúng ta hãy thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi thì  Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Thánh Phaolo nhắc lại lời Chúa: "Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi. Vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi. Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là giờ cứu thoát."   Bài Phúc Âm (Mattheu 6:1-6,16-18): Có 3 việc Giáo Hội đặc biệt khuyến khích chúng ta phải làm trong Mùa chay, đó  là cầu nguyện, hy sinh hãm mình , và làm việc từ thiện (mà chúng ta quen gọi là "làm phúc bố thí"). Nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay,Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy làm những việc đó một cách kín đáo "đừng để tay trái biết việc tay phải làm!" Chúng ta làm,  mà "không để phô trương cho thiên hạ thấy;"  nhưng chỉ để làm đẹp lòng Chúa và vì muốn yêu thương phục vụ mọi người trong tinh thân "mến Chúa, yêu người."
Trong Thánh lễ hôm nay không đọc kinh Tin Kính; nhưng sau Bài Giảng, vị Chủ Tế sẽ làm phép tro, và mọi người sẽ lên lĩnh  tro trên trán theo hình Thánh Giá, với lời nhắc nhủ: "Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng." (Matcô 1:15); hoặc: "Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về tro bụi!" (Cf. Sách Sáng Thế 3;19).


CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY (Ngày 9 Tháng 3): Bài Đọc 1 (Sáng Thế 2:7-9, 3:1-7)) nói đến Tội Tông Truyền (Nguyên Tội): Thiên Chúa đã tạo dựng  ông Adong và bà Eva, và cho sống trong vườn Địa Đàng và cho được ăn  mọi  trái cây trong đó, trừ cây Trái Cấm.  Cuộc sống của hai ông bà rất hạnh phúc; nhưng rồi bà Eva nghe lời con rắn xúi dục, nên đã không vâng lời Thiên Chúa và hái  trái cấm ăn, rồi lại cám dỗ ông Adong ăn; nên Thiên Chúa đã lên án phạt tội hai ông bà;  đó là
 tội kiêu ngạo, phản nghịch cùng Thiên Chúa. Vì hai ông bà là Tổ Tông loài người  chúng ta, nên tội đó được truyền lại cho mọi người, và  được gọi là Tội Tổ Tông Truyền (Nguyên Tội).  Trong Bài Đọc 2 (Thơ Roma 5:12,17-19): Thánh Phaolô  nói đến việc ông Adong đã phạm tội và vì tội của ông mà cả loài  người đã bị ràng buộc trong tội lỗi và đưa đến sự chết.   Nhưng Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế đã hy sinh xuống trần gian và chịu chết để cứu chuộc chúng ta và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời.   Bài Phúc Âm (Mattheu 4:1-11) nói đến việc Chúa Giêsu đã ăn chay bốn mươi đêm ngày và sau đó đã để cho ma quỷ cám dỗ 3 lần về  thú vui ăn uống , về ham danh và ham lợi.
Nhưng cả 3 lần, Chúa Giêsu đều dùng lời Kinh Thánh để phản lại và đã chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ. Bấy giờ "ma quỷ mới bỏ Người mà đi và các Thiên Thần tiến lại và phụng sự Người."


CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY (Ngày 16 Tháng 3):   Bài Đọc 1 (Sách  Sáng Thế 12:1-4) nói về việc Thiên Chúa gọi ông Abraham từ bỏ quê cha đất tổ để đi theo Chúa đến vùng đất mà Chúa muốn ông đến, để xây dựng một dân tộc của Chúa (Đó là Đất Israel bây giờ) , và Thiên Chúa đã chúc phúc cho ông.  Trong  Bài Đọc 2 (2 Timothe 1:8-10), Thánh Phaolô nhắc nhở ông Timothê và mọi người chúng ta hãy ý thức là Chúa Giêsu Kitô đã đến và rao giảng Tin Mừng tình thương cho chúng ta và ban cho mọi người chúng ta ơn cứu độ.    Bài Phúc Âm (Mattheu 17:1-9) ghi lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mặt 3 Tông Đồ là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Có ông Moise và Elia cùng hiện đến đàm đạo với Chúa Giêsu,  rồi các ông biến đi và lúc đó "có tiếng từ trời phán ra: Đây là con ta yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng."
Trong Thánh Lễ hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết noi gương lòng nhân lành của Chúa để sẵn sàng tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta cách này, cách khác. Trong tinh thần sám hối của Mùa Chay,  chúng ta cũng hay cầu nguyện xin Chúa giúp ta được ơn ăn năn hối cải tội lỗi của chúng ta,  đi xưng tội, rồi quyết tâm chừa bỏ tội lỗi, xa tránh dịp tội và dâng những việc lành, những hy sinh hãm mình để đền tội (Chúng ta hãy nhớ đến những lời chúng ta đọc trong  kinh "Ăn Năn Tội").       Chúng ta cũng hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã nói:  "Người  khỏe mạnh không cần thầy thuốc; người bịnh hoạn mới cần thầy thuốc. Con Người đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi." ( Matco 2:17).
 
LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA (Ngày 19/3): Trong một năm, có hai ngày lễ kính
Thánh Giuse: Lễ Thánh Giuse Lao Công vào ngày 1/5 (Ngày Lễ Lao Động Quốc tế)  kính cuộc sống khiêm nhường và làm việc lao động vất vả của Thánh Giuse để sinh sống và nuôi gia đình.Còn Lễ Thánh Giuse Bạn Đức Trinh Nữ Maria, mà chúng ta mừng hôm nay,  kính Thánh Giuse là người công chính, đã được Thiên Chúa chọn để làm bạn đời của Đức Trinh Nữ Maria và  là cha nuôi Chúa Giêsu.  Thánh Lễ hôm nay cũng đề cao đời sống thánh thiện của Thánh Giuse mà Kinh Thánh gọi Ngài là "Đấng Công Chính,"  nên đã được Thiên Chúa chọn vào một vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu thế của Thiên Chúa. Trước hết Thánh Giuse đã luôn biết cầu nguyện với Thiên Chúa để nhận ra Thánh Ý Chúa, như khi thấy Đức Maria có thai, Thánh Giuse đã không giận dữ, tức tối, nhưng đã âm thầm cầu nguyện và đã được Thiên Chúa soi sáng cho biết là Đức Maria đã chịu thai Đấng Kitô bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, nên Thánh Giuse đã vui mừng rước Đức Maria về nhà mình như người vợ theo lề luật để bảo vệ Đức Maria không bị luật lệ kết án. Thánh Giuse đã luôn vâng theo Thánh ý Chúa và phó thác mọi sự trong tay Chúa, như khi phải đưa Đức Maria sắp đến ngày sinh đi Belem, rồi sinh Chúa Con nơi hang đá bò lừa, rồi lại vâng theo Thánh Ý Chúa đưa "Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập"  là nơi xa xôi phải đi bao ngày đàng, và lại không biết nói tiếng Ai Cập thì sinh sống làm sao; nhưng Ngài cứ đi như Thiên Chúa truyền dạy, không phàn nàn, than trách; chờ đến ngày nghe tin vua Hêrôđê đã qua đời, mới đưa gia đình về lại quê hương và sinh sống tại Nagiaret. Như vậy, Thánh Giuse đã luôn biết sống kết hiệp với Thiên Chúa trong sự tin tưởng và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời.  Hơn nữa, sau cả cuộc đời  thầm lặng,  vất vả  để cộng tác vào công việc của Thiên Chúa , Thánh Giuse đã  chết  trong thầm lặng. Kinh Thánh rất ít nói về Thánh Giuse. Nhưng Thiên Chúa đã soi sáng cho Giáo Hội nhận ra cuộc đời thánh thiện của Ngài và tôn kính Ngài như một Đại Thánh, nhận Ngài là Bổn Mạng của Giáo Hội toàn cầu. Giáo Hội Việt Nam cũng nhận Thánh Giuse làm Bổn Mạng, vì chính trong ngày lễ kinh Thánh Giuse (19/3), mà vị truyền giáo đầu tiên đã đặt chân lên quê hương Việt Nam để rao truyền Phúc Âm tình thương của Chúa cho dân tộc Việt Nam.
      
Các Bài Đọc:   Bài Đọc 1 (2 Samuel 7:4-5,12-14,16) ,
Bài Đọc 2 (Thơ Roma 4:13,16-18,22), Bài Phúc Âm
(Mattheu 1:16,18-21,24;  hoặc Luca 2:41-51).


CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY (Ngày 23 tháng 3):
 Bài Đọc 1 (Sách Xuất Hành 17:3-7) ghi lại việc Chúa cho Ông Moise làm phép lạ để dân chúng có nước uống trong thời gian họ vượt qua sa mạc khô cằn để tiến về Hứa Địa.  Trong  Bài Đọc 2 (Thơ Roma 5:1-2, 5-8), Thánh Phaolô ca tụng tình yêu Chúa đối với chúng ta thật là bao la, vì "ngay khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Giêsu Kitô, theo kỳ hẹn, đã chịu chết vì chúng ta là những kẻ tội lỗi."     Bài Phúc Âm (Gioan 4:5-42) ghi lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua xứ Samaria, và Chúa Giêsu ngồi nghỉ  tại một giếng nước và có dịp nói chuyện với một phụ nữ Samaria, rồi nhân đó, Chúa Giêsu nói đến "nước hằng sống": "Ai uống nước ở giếng này sẽ còn khát; nhưng ai uống nước ta sẽ ban cho thì không bao giờ khát nữa, vì nước Ta ban cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt lên sự sống đời đời!"


LỄ TRUYỀN TIN (Ngày 25 tháng 3): Thánh lễ hôm nay, cách Lễ Giáng Sinh 9 tháng, để mừng việc Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel  đến báo tin cho Đức Mẹ Maria biết Chúa đã chọn Đức Maria là mẹ Đấng Cứu Thế, và Đức Mẹ sẽ thụ thai Đức Chúa Con, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.  Khi biết rõ ý Chúa Cha là sẽ cho mình thụ thai và sinh ra Ngôi Lời Nhập thể mà vẫn còn giữ được lời hứa trọn đời đồng trinh, Đức Mẹ đã thưa lời xin vâng, và "và Ngôi Hai đã xuống thế làm người và ở cùng nhân loại chúng ta" và đúng 9 tháng sau "Đức Chúa Con đã sinh ra tại hang đá Belem." (Chúng ta nhớ đến Kinh Truyền Tin và Ngắm Năm Sự Vui).
Các Bài Đọc:  Bài Đọc 1 (Isaia 7: 10-14,8-10);
Bài Đọc 2 (Thơ Do Thái 10:4-10); Bài Phúc Âm (Luca 1: 26-38).


CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY (Ngày 30 tháng 3):
 Các Bài Đọc:      Bài Đọc 1 (1 Samuel 16:1,6-7,10-13) ghi lại việc Chúa sai Tiên Tri Samuel đến nhà ông Isai , thành Belem,  xức dầu cho  Đavid, con út ông Isai,  để phong Đavid làm vua. Trong Bài Đọc 2 (Epheso 5: 8-14), Thánh Phaolô nhắc nhở giáo dân thành Ephêsô, cũng như mọi người chúng ta,  hãy nhớ mình đã được thoát khỏi tối tăm của tội lỗi, chúng ta hãy tỉnh thức và luôn sống như con cái sự sáng, hãy luôn sống đẹp lòng Chúa.    Bài Phúc Âm (Gioan 9:1-41) tường thuật lại việc Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, và bị nhóm biệt phái tố cáo là đã Chữa bệnh vào ngày Sabbat, là ngày nghỉ của người Do Thái. Rồi khi gặp lại anh, Chúa Giêsu đã hỏi "anh có tin Con Thiên Chúa không?"  Anh đã hỏi lại:" nhưng Ngài là ai để  tôi tin? "  Chúa Giêsu bảo anh "Đó là người anh đang nhìn thấy đây và đang nói với anh." Anh ta liền thưa: "Lạy Thầy, con tin." rồi anh sấp mình thờ lạy Chúa Giêsu.  Nhờ lời Mẹ Maria, Thánh cả Giuse,  và các Thánh bầu cử, xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và giúp chúng ta sống sốt sắng Mùa Chay Thánh, dâng nhiều  lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình, làm việc từ thiện giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ của chúng ta, và chuẩn bị cho xứng đáng để mừng Đại lễ Phục sinh sắp tới.

 

THẾ GIỚI KHÔNG CỦA RIÊNG AI

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Có nhiều bài học dạy làm người, nhưng có lẽ không bài giảng thuyết nào sâu sắc và thâm thúy cho bằng lời dạy của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Nếu ai cũng để tâm và thực hiện đúng theo lời dạy ấy ắt hẳn thế giới này đã khác hơn, khác hơn rất nhiều. Người đời thường ăn miếng trả miếng, ai đong cho mình đấu nào thì trả lại cho người đấu ấy, nhưng Đức Giêsu lại dạy ngược lại: Không chống cự người ác, ai xin thì cho, ai mượn cũng đừng ngoảnh mặt đi. Với kẻ thù, cầu nguyện cho người ngược đãi mình. Chỉ khi nào làm được như vậy mới trở nên con cái của Thiên Chúa. Bởi chính Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (x Mt 5, 38 - 45)

Đúng thật, nói đến người xấu, là người, ai cũng ghét, cũng lấy làm khó chịu. Điều ấy hoàn toàn hợp lẽ phải. Giả như lòng bạn không biết căm ghét sự ác thì làm sao lý trí bạn có thể phân định được điều lành nên làm và điều dữ phải tránh. Thiên Chúa không dạy chúng ta dung túng sự dữ nhưng thay vì loại trừ, xa lánh… hãy yêu thương, tha thứ và cầu nguyện. Bởi chính chúng ta cũng là tội nhân, cũng là người được hưởng tình yêu thương và sự tha thứ từ Thiên Chúa. Nếu nói nhân loại cần được Thiên Chúa thương xót và tha thứ đến chừng nào thì tha nhân cũng cần chúng ta cảm thông và thứ tha đến như vậy. Hơn nữa, những ân phúc mà ta đang hưởng dùng là ân huệ nhưng không từ Thiên Chúa. Ngài không thiên tư tây vị ai mà yêu thương tất cả mọi người, ơn cứu độ Ngài ban không loại trừ ai, không dành riêng cho bất kỳ người nào, mà là cho tất cả những ai là người, được sinh ra và hiện diện trên thế giới. Mặt trời, ánh sáng, không khí Ngài ban không để dành riêng ai, mà là cho anh, cho em, và cho tất cả chúng ta. Đối với Thiên Chúa là Chủ, là Cha, mà Ngài còn không nghĩ đến sự phân biệt bởi người lành, kẻ ác. Vậy tại sao chúng ta, đều là thọ tạo, đều là tội nhân như nhau, sao chúng ta có thể cư xử bất công với đồng loại cơ chứ? Sao chúng ta lại muốn hủy diệt trong khi Thiên Chúa lại cất công gầy dựng, chữa lành? Sao chúng ta có thể hận thù, oán ghét, khi Thiên Chúa chỉ có bác ái, yêu thương?

Loại trừ thói quen tham nhũng, bất công, con người thường đối xử với nhau bằng “luật rừng” yêu kẻ yêu mình, ghét kẻ oán mình - Ai mà chả làm được như vậy. Thiên Chúa muốn chúng ta làm khác cơ, nếu đã gọi là Con Thiên Chúa, nếu đã mang danh con cái của Ngài, chúng ta phải nên “hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48) Đấng yêu thương vô điều kiện và thứ tha vô biên độ, không có giới hạn, không có điểm dừng.

Lạy Chúa, lòng Ngài bao la rộng lớn quá, dạ của con thì hẹp hòi, nông cạn. Thiên Chúa yêu con chừng nào con lại ki bo, toan tính với tha nhân chừng ấy. Con đòi hỏi Ngài tha thứ cho con bao nhiêu thì lại khắt khe với người thân cận hơn bấy nhiêu. Vậy làm sao con có thể được gọi là Con Thiên Chúa được? Mang danh con của Ngài, mà con thấy ngượng ngùng xấu hổ. Thiên Chúa càng đẹp, càng trong sáng, càng thánh thiện bao nhiêu, con càng nhận thấy mình trơ trẽn, nhơ nhuốc, tội lỗi bấy nhiêu. Chẳng biết từ bao giờ, lòng dạ con đã chứa đầy những oán ghét, thù hận và tranh chấp. Mớ hỗn độn của tiền tài, danh vọng, địa vị… cứ bao phủ lấy con, kéo con ngày càng xa rời Thiên Chúa và ích kỉ với tha nhân. Xin giúp con hiểu rằng cái thế giới mà con đang sống và tồn tại là không của riêng ai, nhưng của Thiên Chúa dành tặng cho tất cả mọi người, những con người sống và hiện diện trên trái đất này, để mà con biết yêu thương, tha thứ và đón nhận chứ không khước từ, loại bỏ bất cứ một ai, cho dù người ấy có là thế nào, đến thế nào cũng tuyệt đối không!

 

TÀI LIỆU TUẦN CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT VÀ CHO CẢ NĂM 2014

Thứ năm, 16 Tháng 1 2014 14:44

 

 

HỘI ĐỒNG TOÀ THÁNH
CỔ VÕ SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

 

TÀI LIỆU TUẦN CẦU NGUYỆN
CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT
VÀ CHO CẢ NĂM 2014

 

 

 

Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?
(1 Cr 1,13)

 

 

 

 

Do Hội đồng Toà Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu
và Uỷ ban Đức Tin và Hiến Pháp
của Hội đồng Đại kết các Giáo hội
đồng soạn thảo và phát hành


TƯỞNG NHỚ

Giáo sư Ralph Del Colle (1954-2012)

Ralph Del Colle là một giáo sư Công giáo chuyên về thần học hệ thống và là giáo sư liên kết giảng dạy thần học tại Đại học Marquette University (Milwaukee, Wisconsin, USA).

Ông qua đời ngày 29 tháng 7 năm 2012.

Từ năm 1998, ông là thành viên Tổ chức Đối thoại quốc tế giữa phái Tin lành Ngũ Tuần và Công giáo. Ông cũng tham gia các cuộc đối thoại bán chính thức giữa Giáo hội Công giáo với Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Ngày Thứ Bảy (2001-2002) và là thành viên trong phái đoàn Công giáo tham dự Đại hội Hội đồng đại kết các Giáo hội tại Harare năm 1998. Ông luôn vui vẻ và nhiệt tình tham gia các cuộc gặp gỡ đối thoại. Ông không bao giờ tránh bất cứ một đề tài tranh luận nào và luôn biết kết hợp trực giác linh động, sáng suốt với lòng nhiệt tâm tận tụy để phục vụ chân lý. Trong suốt sự nghiệp dấn thân đại kết, ông luôn dấn thân bằng tất cả khả năng của mình với niềm xác tín chắc chắn rằng sự hiệp nhất là ý định của Chúa và phải là chọn lựa dứt khoát của mọi Kitô hữu.

Giáo sư Margaret O’Gara (1947-2012)

Margaret O’Gara là giáo sư thần học tại Đại học St Michael’s College (Toronto, Canada). Bà qua đời ngày 16 tháng 8 năm 2012, sau 2 năm chống chọi với bệnh tật. Là một giáo sư Công giáo chuyên về nhiệm vụ giáo huấn của Giáo hội và đối thoại đại kết, bà đã tích cực tham gia công việc nghiên cứu đại kết và đối thoại trong thời gian trên 35 năm. Thật vậy, bà đã được bổ nhiệm là thành viên của Uỷ ban đối thoại giữa các Môn đệ Chúa Kitô và Giáo hội Công giáo năm 1983; thành viên Uỷ ban đối thoại Tin Lành Luther và Công giáo tại Hoa 4 Kỳ năm 1994; và thành viên Uỷ ban đối thoại Anh giáo và Công giáo tại Canada năm 2008. Ngoài ra, bà có 18 năm (1976-1993) là thành viên Tổ chức đối thoại Anh giáo và Công giáo ở Canada và 12 năm (1995-2006) là thành viên Uỷ ban quốc tế cổ võ sự hiệp nhất giữa Tin Lành Luther và Công giáo. Bà cũng là chủ tịch Viện Đại kết Bắc Mỹ và Hội Thần học Công giáo Hoa Kỳ (North American Academy of Ecumenists and Catholic Theological Society of America). Với lòng biết ơn sâu sắc, Uỷ ban đại kết quốc tế xin dâng những người đã hết lòng dấn thân cho đại kết này cho tình yêu vô biên của Cha trên trời.

 

***

KÍNH GỬI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TỔ CHỨC
TUẦN CẦU NGUYỆN
CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

Tìm kiếm sự hiệp nhất trong suốt cả năm

Các Giáo hội ở phía Bắc bán cầu thường tổ chức Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Thời điểm này do Paul Wattson đề nghị vào năm 1908 vì cho rằng đây là thời điểm bao trùm giữa lễ thánh Phêrô và lễ thánh Phaolô. Do đó, sự lựa chọn này mang tính tượng trưng. Còn các Giáo hội ở phía Nam bán cầu, vì tháng Giêng là thời gian nghỉ hè nên họ lại thích chọn một thời điểm khác, chẳng hạn vào khoảng lễ Hiện xuống (do phong trào Đức tin và Hiến pháp gợi ý vào năm 1926). Đây cũng là một thời điểm tượng trưng cho sự hiệp nhất của Giáo hội.

Chúng tôi cũng muốn duy trì tinh thần uyển chuyển này để khích lệ và mời gọi các bạn tìm hiểu tài liệu này vào các thời điểm khác nhau trong suốt cả năm, qua đó chúng ta tỏ lộ tầm mức hiệp thông mà các cộng đoàn Giáo hội đã đạt tới và cùng nhau cầu nguyện cho tới khi đạt tới sự hiệp nhất hoàn toàn như Chúa Kitô mong ước.

Thích nghi tài liệu

Đây là tài liệu được đề nghị, do vậy khi sử dụng, nếu có thể, chúng ta cố gắng thích nghi nó với thực tế ở mỗi nơi và mỗi quốc gia khác nhau. Chúng ta nên để ý đến những thực hành phụng vụ và đạo đức cũng như bối cảnh văn hoá xã hội ở mỗi địa phương. Sự thích nghi như thế thông thường là kết quả của một sự hợp tác đại kết. Trong một số quốc gia, cơ cấu đại kết đã hình thành và nó cho phép họ có thể thực hiện việc hợp tác này. Chúng tôi hy vọng việc thích nghi Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất với thực tế của các địa phương có thể tạo ra những cơ chế hợp tác đại kết ở những địa phương vẫn chưa có được.

Cách thức sử dụng tài liệu dùng cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

– Đối với các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô hữu cử hành Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất trong một nghi lễ duy nhất, thì được đề nghị dùng mẫu Cử hành đại kết phần Lời Chúa trong tài liệu này.

– Các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô hữu cũng có thể sử dụng các bản văn được đề nghị dùng trong phần Tám Ngày và chọn phần lời nguyện ở phần phụ thêm ở cuối tập sách này làm tài liệu để cử hành cầu nguyện hay để cử hành đại kết theo Lời Chúa.  

– Các Giáo hội và các cộng đoàn Kitô hữu cử hành Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất các ngày trong tuần có thể lấy bản văn Tám Ngày làm gợi ý cho việc cử hành.

– Với những anh chị em muốn tìm hiểu Kinh thánh về chủ đề Tuần cầu nguyện hiệp nhất này, anh chị em cũng có thể dựa vào các bài suy niệm Kinh thánh trong phần Tám Ngày. Các bài suy niệm mỗi ngày có thể kết thúc bằng một lời nguyện.

– Với những anh chị em muốn cầu nguyện cá nhân, anh chị em cũng có thể dùng tài liệu này để làm tài liệu cầu nguyện cho mình và anh chị em cũng được mời gọi hiệp thông với tất cả mọi người trên thế giới đang cầu nguyện cho Giáo hội Chúa Kitô có được sự hiệp nhất hữu hình rộng lớn hơn.

 

BẢN VĂN KINH THÁNH
(1 Cr 1,1-17)

Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô”. Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao? Tôi tạ ơn Thiên Chúa, vì tôi đã không làm phép rửa cho ai, trừ ông Cơ-rít-pô và ông Gai-ô. Như thế, không ai nói được rằng anh em đã chịu phép rửa nhân danh tôi. À, tôi còn làm phép rửa cho gia đình Tê-pha-na nữa. Ngoài ra, tôi không biết có làm phép rửa cho ai khác nữa hay chăng. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.

(Bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)  

 


DẪN VÀO CHỦ ĐỀ NĂM 2014

Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?
(x. 1 Côrintô 1, 1-17)

1. Những người Canada chúng tôi có những khác biệt với các bạn. Chúng tôi sống trong một đất nước nổi bật bởi sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá cũng như khí hậu và cách thức biểu lộ đức tin Công giáo của chúng tôi cũng rất phong phú. Chính vì sống trong môi trường phong phú đa dạng như vậy và cũng chính vì ý thức phải trung tín với lời nguyện cầu hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu xin cho môn đệ, mà chúng tôi đã nghĩ đến câu hỏi đầy chất vấn của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Vậy Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?”. Dù cho hiện tại Giáo hội chúng tôi vẫn đang chia rẽ một cách đau thương nhưng trong đức tin, chúng tôi vẫn trả lời là “không”. Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô cũng cho chúng tôi biết phải đánh giá và đón nhận những ân huệ nơi những người khác trong lúc này như thế nào dù hiện tại chúng tôi vẫn còn đang chia rẽ và điều đó càng mời gọi chúng ta dấn thân hơn nữa cho sự hiệp nhất.

2. Đất nước Canada của chúng tôi còn nổi tiếng về sự hùng vĩ của thiên nhiên: những ngọn núi, những cánh rừng, những hồ nước vànhững con sông, những cánh đồng mênh mông bạt ngàn lúa mì và ba mặt giáp biển. Đất nước chúng tôi trải dài từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương và từ biên giới Hoa Kỳ tới Bắc cực. Đó là miền đất nông nghiệp mầu mỡ và nhiều khoáng sản thiên nhiên.

Đất nước chúng tôi còn nổi bật về sự đa dạng sắc dân: các Dân tộc đầu tiên, dân Inuit, dân Métis và nhiều sắc dân từ khắp nơi trên thế giới đến định cư. Chúng tôi sử dụng hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp, dầu vậy vẫn còn nhiều người Canada gắn bó với di sản văn hoá và ngôn ngữ nơi vùng đất tổ tiên của mình. Vẫn còn sự phân biệt về xã hội và chính trị trong đất nước chúng tôi và sự phân biệt ấy thông thường là do những yếu tố khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá và vùng miền, dù vậy chúng tôi đang dần dần gắn kết những bản sắc các dân tộc này lại thành một bản sắc Canada đa dạng lành mạnh. Miền đất đa dạng về văn hoá này còn được đa dạng phong phú hơn nữa nhờ những nghi thức thờ phượng và cử hành đặc trưng của những người Kitô hữu. Trong lá thư này, Phaolô nói với chúng ta về sự phong phú nơi chúng ta và ngài mời gọi các cộng đoàn địa phương, với tư cách Giáo hội, đừng khép kín, cũng đừng hành động chống lại nhau nhưng tốt hơn hãy nhìn ra giữa chúng ta và những người kêu cầu danh Chúa có những mối giây liên kết chặt chẽ.

3. Phaolô đã mở đầu lá thư gửi tín hữu Côrintô này một cách rất mạnh mẽ. Chúng tôi chọn đoạn mở đầu này để làm chủ đề suy tư cho năm nay.Giống như khúc dạo đầu của vở nhạc kịch hay chương mở đầu của bản giao hưởng, đoạn đầu của lá thư này đề cập đến các chủ đề mà nội dung của nó sẽ được nói đến trong phần tiếp theo của lá thư Lá thư gồm ba phần. Cả ba phần đều đặt ra một nền tảng vững chắc nhưng cũng đều làm cho các Kitô hữu của chúng ta, những người đang được mời gọi sống và làm việc chung với nhau trong Giáo hội và trong xã hội hôm nay, phải suy nghĩ.

4. Trong phần đầu (1,1-3), Phaolô và Xốtthênê, người bạn đồng hành với ngài –nhân danh là một cộng đoàn, dù nhỏ bé nhưng là một cộng đoàn đúng nghĩa– ngỏ lời với một cộng đoàn quan trọng hơn, mạnh mẽ sâu xa hơn, đó là cộng đoàn Côrintô. Ngài gọi cộng đoàn Côrintô là Giáo hội của Thiên Chúa và như thế cộng đoàn này không chỉ có nghĩa là một chi thể của Giáo hội tức Giáo hội địa phương nhưng nó biểu lộ trọn vẹn toàn thể Giáo hội trong vùng đất này. Phaolô nhắc lại cho họ nhớ rằng họ là dân được “kêu gọi”: “kêu gọi nên thánh” không phải cách riêng rẽ, cá nhân nhưng “cùng với tất cả những ai kêu cầu danh Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, là Chúa của họ và của chúng ta, ở bất cứ nơi nào”. Câu này cũng có thể được dịch là: “ở bất cứ nơi nào họ cũng như chúng ta đang hiện diện”. Như vậy, cộng đoàn Côrintô thực sự là Giáo hội của Thiên Chúa nhưng họ cũng có liên hệ chặt chẽ với tất cả mọi người, ở bất cứ nơi đâu, kêu cầu và tuyên xưng danh Chúa. Tiếp đến, cũng giống như trong các thư khác, Phaolô gửi tới cộng đoàn những lời cầu chúc quen thuộc và mạnh mẽ đó là những lời cầu chúc ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Từ “ân sủng” trong các thư của Phaolô thường gợi lên cho chúng ta về lòng nhân hậu của Thiên Chúa và những hồng ân mà Ngài ban cho chúng ta trong Đức Kitô và nó sẽ làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa và sống quảng đại với nhau. Còn ơn “bình an” được thông ban cho chúng ta một cách dồi dào và tương giao chính là sự hiệp thông (koinonia) trong Thiên Chúa.

5. Theo bạn, ân sủng và bình an của Thiên Chúa hiện diện ở đâu trong Giáo hội địa phương của bạn, trong cộng đoàn của bạn theo nghĩa rộng và trong đất nước của các bạn? Làm thế nào bạn có thể vượt lên những lo lắng tức thời trong cộng đoàn của bạn để quan tâm đến tất cả các cộng đoàn Kitô hữu cũng như toàn thế giới?

6. Phaolô bắt đầu phần thứ hai của lá thư (1, 4-9) ngay liền sau lời kêu gọi cộng đoàn Côrintô thực thi bổn phận của họ. Trong phần này, Phaolô tạ ơn Thiên Chúa về “ân sủng mà Ngài thương ban” cho tín hữu Côrintô “trong Đức Giêsu Kitô”. Đây không phải là lời tạ ơn mang tính công thức suông nhưng là tâm tình vui mừng thực sự vì những hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn. Phaolô tiếp tục xác quyết về những ân huệ ấy: “Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện (…) khiến anh em không thiếu một ân huệ nào”. Các tín hữu Côrintô được bảo đảm là sẽ vững chắc đến cùng và Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi chúng ta đến hiệp thông (koinonia) với Con của Người và với tất cả những gì liên hệ đến đời sống thiêng liêng và xã hội của Giáo hội và các dân tộc chúng ta.  

7. Là người Kitô hữu Canada, chúng tôi phải công nhận rằng chúng tôi chưa bao giờ biết vui mừng về những hồng ân Chúa ban cho các cộng đoàn Kitô hữu khác. Trong tinh thần đại kết, bản văn của thánh Phaolô dạy chúng tôi ý thức phải biết chân thành vui mừng về những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho các cộng đoàn Kitô hữu và các dân tộc khác trên thế giới. Ngay từ những ngày đầu, những người đem đức tin Kitô giáo đến cho Canada đã tỏ ra coi thường những ân huệ và những trực giác tôn giáo của những người dân bản địa và chưa hoàn toàn đón nhận những ơn huệ mà Thiên Chúa ban qua họ.

Chúng tôi có nhiều lý do phải tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho đất nước chúng tôi sự phong phú về sắc tộc và sự đa dạng về cách thức biểu lộ đức tin. Dù trong lịch sử của đất nước, chúng tôi đã nhiều lần thiếu tôn trọng lẫn nhau, chưa biết nâng đỡ nhau cho đủ, nhưng cũng như trong đất nước của các bạn và ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi vẫn biết ý thức xây dựng đất nước chúng tôi trên sự hợp tác và tìm kiếm hoà bình. Chúng tôi thường có khuynh hướng cho rằng mình đương nhiên được hưởng những lợi ích của thiên nhiên và ân sủng của Chúa mà chúng tôi chưa chu toàn trách nhiệm về sự thịnh vượng vật chất mà Thiên Chúa ban cho chúng tôi. Chúng tôi cũng phải cố gắng để làm sao cho những giá trị mà chúng tôi, những người dân Canada, đang thừa hưởng được trở nên hữu ích. Giống như mọi người Kitô hữu và cũng giống như các Giáo hội, chúng tôi cảm thấy được mời gọi đón nhận những ân huệ mà Thiên Chúa ban tặng cho những người anh em mình với lòng biết ơn và biểu lộ lòng biết ơn ấy một cách chân thành cũng như biết quan tâm đến mọi người trong đất nước chúng tôi và trên toàn thế giới.

8. Đâu là những lý do mà Giáo hội của bạn, cộng đoàn của bạn và đất nước của bạn phải tạ ơn Thiên Chúa? Bạn có những kinh nghiệm nào về những ân huệ tinh thần và/hay vật chất mà Chúa ban cho những người Kitô hữu khác hay những thành viên khác trong chính cộng đoàn của bạn?  

9. Trong phần thứ ba (1,10-17), Phaolô ngỏ lời với tín hữu Côrintô một cách cứng rắn; ngài trách cứ họ đã làm biến dạng Tin mừng và phá vỡ sự hiệp nhất trong cộng đoàn: “Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apôlô, tôi thuộc về ông Kêpha”. Ngay cả những người tuyên xưng Đức Kitô như là thủ lãnh của họ, Phaolô cũng không tán thành bởi vì họ nhân danh Đức Kitô nhưng là để xa cách các thành viên khác trong cộng đoàn của mình. Chúng ta không được phép kêu cầu danh Chúa Kitô để xây pháo đài bao bọc cho mình bởi vì danh của Chúa chỉ để xây dựng tình huynh đệ và sự hiệp nhất chứ không phải để gây chia rẽ. “Chúa Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao?”. Ở đây, Phaolô không có ý nói việc các cộng đoàn được quy tụ quanh những người có trách nhiệm của cộng đoàn là không tốt mà ông chỉ muốn nhắc nhở các cộng đoàn phải đặt căn tính nền tảng cộng đoàn mình trên Đức Kitô: “Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao?” Những người nhà của bà Khơlôê đã thấy tình trạng chia rẽ đang xảy ra trong cộng đoàn và họ đã đưa ra ánh sáng.

10. Chính vì cộng đoàn Côrintô đang có những chia rẽ nên Phaolô mới kêu gọi họ “hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau”. Phaolô khích lệ những người đọc thư này và cộng đoàn Côrintô “tất cả hãy hợp lòng hợp ý với nhau”. Nói như thế, phải chăng có nghĩa là Phaolô muốn mọi người chỉ cử hành và làm theo một cách duy nhất? Chúng tôi không nghĩ như thế. Những câu nói này không có ý xem nhẹ trách nhiệm của Phaolô, Apôlô hay Kêpha nhưng ý muốn nói vì chúng ta đều bắt nguồn từ Đức Kitô nên chúng ta được mời gọi cùng nhau tạ ơn về những ân huệ mà Thiên Chúa thương ban tặng cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội qua những người không phải thành viên của cộng đoàn Giáo hội. Nhận ra ân huệ của Chúa nơi những người khác sẽ giúp chúng ta sát lại gần nhau hơn trong đức tin cũng như trong công cuộc truyền giáo và nó giúp chúng ta hiệp nhất với nhau, biết tôn trọng những phong phú đa dạng đúng nghĩa về cách thức thờ phượng cũng như về sự sống như Chúa Kitô đã cầu xin cùng Chúa Cha cho chúng ta.

11. Phaolô nhấn mạnh đến hai yếu tố căn bản trong căn tính của người Kitô hữu làm cho chúng ta liên kết với Chúa Kitô là phép rửa và Thập giá. Chúng ta được rửa tội không phải nhân danh Phaolô và Phaolô cũng không phải đóng đanh vào thập giá để cứu độ chúng ta; nhưng chính trong Đức Kitô mà chúng ta được hiệp nhất với nhau và chính nhờ Người mà chúng ta được sống và được cứu độ. Chúng ta không phải là không thực sự thuộc về một nhóm cụ thể nào và các Giáo hội địa phương cũng không phải là không nuôi dưỡng đức tin của chúng ta và không hướng dẫn chúng ta trở thành môn đệ của Chúa. Điều mà Phaolô cũng như chúng ta được đón nhận không chỉ đơn giản là việc chúng ta cảm nhận mình là thành viên của một Giáo hội cụ thể nào đó. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta còn được đón nhận sứ mạng rao giảng Tin mừng, Tin mừng mà chúng ta đã vui nhận bằng đức tin. Giờ đây, chúng ta phải có nhiệm vụ chia sẻ Tin mừng ấy cho thế giới. Câu kết luận của Phaolô thúc đẩy chúng ta phải tự vấn xem mình đã dấn thân đem Tin mừng Chúa Kitô đến cho nhau chưa, hay chúng ta chỉ gieo rắc chia rẽ, thậm chí chia rẽ nhân danh Chúa Kitô, điều này –lấy lại từ Phaolô– là làm cho Thập giá Đức Kitô trở nên vô hiệu.

12. Với chúng tôi, những người Công giáo Canada, lịch sử Giáo hội chúng tôi đã từng ghi những dấu son về sự cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những mẫu gương cùng nhau dấn thân, cùng nhau chia sẻ sứ vụ và cùng hiệp thông giữa các Giáo hội. Ở những nơi các Giáo hội chưa thể thực sự hiệp thông với nhau, chúng tôi thường đưa ra những thống nhất chung và cùng nhau thực hiện những công việc có sức làm chứng cho sự hiệp nhất ngày càng lớn mạnh của chúng tôi trong Chúa Kitô. Các Giáo hội chúng tôi đã cùng nhau hành động trong lãnh vực chống đói nghèo, bảo vệ công lý xã hội và một số Giáo hội của chúng tôi đã dần dần nhận ra cách thức mà chúng tôi đã đối xử với những người dân bản địa trước đây là đi ngược lại với giáo huấn Chúa Kitô. Dù đã có những tiến triển đáng mừng trên con đường hướng tới hiệp nhất mà Chúa Kitô mong ước cho chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn còn chia rẽ và bất đồng đến độ làm cho công cuộc loan báo Tin mừng bị biến dạng.

13. Chúng ta cũng nghe Phaolô nói đến nhóm người nhà của bà Khơlôe. Nhóm này đã nhận diện và chỉ ra những xung đột và chia rẽ đang tồn tại trong cộng đoàn Côrintô vào chính thời điểm bà Khơlôê là người trách nhiệm của họ. Hiện nay các Giáo hội chúng ta vẫn cần có những chứng nhân như thế trong công cuộc hoà giải và hiệp nhất. Cũng như Phaolô đã hiểu rõ hơn khi biết nghe nhóm người “một lòng một ý với nhau” trong Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn khi biết đối thoại với những chứng nhân này.

14. Bạn và Giáo hội của bạn dự tính làm gì để biết được mình đang một lòng một ý trong Chúa Kitô với các Giáo hội khác? Giữa các Giáo hội trong thành phố hay trong đất nước của bạn có những quan điểm khác nhau về phụng vụ, làm thế nào để việc quan tâm của bạn về các khác biệt trong những thực hành văn hoá này đạt được kết quả trong nỗ lực hướng đến sự hiệp nhất hữu hình? Đâu là sứ mạng chung mà bạn có ý định chia sẻ với các Kitô hữu khác để mọi người trong thế giới biết nhường chỗ tốt nhất cho nhau?

15. Tóm lại, nếu chúng ta nhận ra tất cả những ân huệ và phúc lành mà Thiên Chúa tặng ban cho đất nước và dân tộc chúng ta, chúng ta sẽ biết phải đối xử với nhau và cả với đất đai mà chúng ta đang sinh sống một cách trân trọng và đúng phẩm giá. Tiến trình nhận thức này giúp chúng ta nhận ra tội của mình và ăn năn chừa cải và tìm ra một lối sống mới và bền vững trên trái đất. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rằng phúc lành của Thiên Chúa trải rộng cho tất cả chúng ta và không một phe nhóm nào trong đất nước chúng ta có toàn quyền quyết định việc sử dụng tài nguyên quốc gia mà không lắng nghe và quan tâm đến ý kiến của những người đồng bào Canada của mình.

 

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TÀI LIỆU
CHO TUẦN CẦU NGUYỆN
CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT NĂM 2014

Theo lời mời của Trung tâm đại kết Canada và Trung tâm đại kết vùng Prairie, một nhóm các vị đại diện cho các tôn giáo khác nhau ở Canada đã quy tụ và thực hiện những công việc đầu tiên về chủ đề Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất năm nay.

Chúng tôi đặc biệt tỏ lòng cảm ơn:

– Bà Bernice Baranowski (Trung tâm đại kết Canada, Montréal, Giáo hội Công giáo);

– Tiến sỹ Sandre Beardsall (Giáo hội thống nhất Canada), giáo sư lịch sử Giáo hội và đại kết trường Đại học St Andrew Saskatoon;

– Mục sư Michel Belzile (Baptist) cộng đoàn Giáo hội Greenborough, Toronto;

– Đức cha Donald Bolen (Giáo hội Công giáo), Giám mục Giáo phận Saskaton;

– Bà Amanda Currie (Giáo hội Trưởng lão Saskatoon, Canada), mục sư và nhân viên quản lý Giáo hội Trưởng lão miền Bắc Saskatchewan;

– Ông Nicholas Jesson (Giáo hội Công giáo) Đại diện Ban đại kết Giáo phận Saskatonn;  

– Ông Norman Lévesque (Giáo hội Công giáo) giám đốc tạm quyền Trung tâm đại kết Canada, giám đốc chương trình Giáo hội Xanh;

– Thầy Phó tế Anthony Mansour (Giáo hội Chính thống Châu Mỹ) giám đốc điều hành (2006-2012) Trung tâm đại kết Canada vùng Montréal;

– Tiến sỹ David MacLachlan (mục sư Giáo hội thống nhất Canada), giáo sư chú giải Tân ước Trường Thần học Đại Tây Dương Halifax, tiểu bang Nouvelle-Écosse;

– Mục sư John Wilson (Giáo hội thống nhất Canada), thành phố Summerside, đảo Prince Edward.

Chúng tôi cũng xin cám ơn:

– Tiến sỹ Karen Hamilton (mục sư Giáo hội thống nhất Canada), tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Canada;

– Tiến sỹ Gilles Routhier (linh mục Giáo hội Công giáo), trưởng khoa thần học và khoa học tôn giáo Trường đại học Laval Québec;

đã giúp chúng tôi về bản thảo và những góp ý rất hữu ích cho tài liệu này.

Chúng tôi cũng biết ơn Đức cha Donald Bolen, Giám mục Saskatoon, đã cho phép thành lập nhóm chuẩn bị, và cám ơn tất cả những người đã tham gia thực hiện tài liệu của Uỷ ban đại kết quốc tế này.

Các bản văn dự thảo sau đó đã được một Uỷ ban quốc tế, do Uỷ ban Đức Tin và Hiến Pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Hội Đồng Toà Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu bổ nhiệm, đúc kết lại trong một lần gặp gỡ. Tháng 9 năm 2012, tại Villa Saint- Martin, trung tâm tĩnh tâm của dòng Tên ở Pierrefonds, phía tây bắc đảo Montréal, Uỷ ban này đã gặp mặt các vị đại diện của Canada. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Trung tâm đại kết Canada và Trung tâm đại kết vùng Prairie đã đón tiếp buổi gặp gỡ này một cách quảng đại và đã tổ chức cho chúng tôi chuyến viếng thăm Nguyện đường thánh Giuse ở Montréal. Chúng tôi cũng bày tỏ lời cảm ơn Trường đại học Mc Gill, Montréal, đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đại kết trong những ngày chúng tôi làm việc ở Canada.

 

NGHI THỨC CỬ HÀNH ĐẠI KẾT

Dẫn vào nghi thức cử hành

Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?
(x. 1 Côrintô 1, 1-17)

Chúng ta quy tụ nhau trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, để cùng nhau cầu nguyện và đáp lại lời mời gọi của Chúa là canh tân chính mình và thắt chặt mối liên kết chung giữa chúng ta với Chúa Kitô bằng lời ca tiếng hát, bằng việc lắng nghe Lời Chúa và bằng những nghi thức tượng trưng. Trong tuần cầu nguyện này, chúng ta cũng được mời gọi đọc lại và đào sâu các bài suy niệm “tám ngày” trong tương quan với đoạn Lời Chúa 1 Cr 1,1-17. Trong đoạn Lời Chúa này chúng ta bắt gặp một câu hỏi đầy chất vấn của Phaolô “Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?” Câu hỏi này là lời mời gọi hân hoan khích lệ chúng ta cầu nguyện và lượng giá về chính mình, không chỉ với tư cách cá nhân nhưng còn với tư cách cả cộng đoàn Kitô hữu. Đoạn văn Kinh Thánh được chọn, cũng như diễn tiến nghi thức cử hành của Tuần cầu nguyện năm nay cũng đưa ra cho chúng ta lời chất vấn ấy trong bối cảnh thời đại mới của chúng ta.

Sau đây là một vài khía cạnh đặc biệt cần phải có sự chuẩn bị trước trong nghi thức cử hành năm nay.

Phần quy tụ cộng đoàn được lồng vào một lời mời gọi cầu nguyện theo cách thức của người Da đỏ ở Canada. Các tín hữu kết vòng tròn hướng về nhau. Trong lúc cử hành, các bạn sắp xếp ngồi theo các hướng để làm sao trong suốt thời gian cầu nguyện, các thành viên có thể quay đi quay lại theo hướng kim đồng hồ. Sau đó, họ sẽ phải quay theo chiều “quay lên”“quay xuống” như đã chỉ dẫn. Các bạn có thể thay đổi lời cầu nguyện cho phù hợp với thực tế địa lý của đất nước các bạn.

Nghi thức các Giáo hội trao cho nhau những ân huệ thiêng liêng là cách thức trả lời cho câu hỏi đầy lo lắng mà Phaolô đã chất vấn các tín hữu Côrintô đang chia rẽ thành bè phái đối lập nhau: Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Chúng ta không thể tiếp tục sống cô lập trong chính các cộng đoàn Kitô hữu của mình mà lại cho rằng mình có sự hiệp nhất. Chúng ta phải sẵn sàng đón nhận những ân huệ của nhau, phải thấy được ý nghĩa sâu xa của món quà mà chúng ta trao tặng cho nhau. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết coi trọng người khác và thấy được những đặc sủng nơi họ   chính là sự phong phú trong Thân Mình Chúa Kitô. Nghi thức “trao đổi” này cần được diễn nghĩa cụ thể và cần có sự chuẩn bị trước.

Chúng tôi có mấy gợi ý như sau:

1. Chúng ta nên mời những người đại diện các Giáo hội trong khu vực cùng suy tư về những “ân huệ” mà mọi người cùng được lãnh nhận. Mục đích là để cùng nhau nhận định về những ân huệ mà mỗi cộng đoàn trao tặng và các cộng đoàn khác có thể “đón nhận”.

2. Lý tưởng hơn, các bạn nên tìm một đồ vật tượng trưng cho mỗi ân huệ và đưa lên trong phần “Các Giáo hội trao nhau các ân huệ thiêng liêng”.

3. Trong lúc đưa các đồ vật biểu tượng lên, có thể dẫn nghĩa theo hình thức tương tự như sau: “Chúng tôi là Giáo hội ………, chúng tôi tạ ơn vì được đón nhận ân huệ của ……… tượng trưng bằng ………”.

Phần “Các Giáo hội trao nhau các ân huệ thiêng liêng” này dĩ nhiên có thể thích nghi với bối cảnh địa phương.

Các lời nguyện làm nổi bật “Tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ” của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi khuyến khích các bạn nên in những lời nguyện này cho cộng đoàn để mỗi người có thể nhận ra những mục tiêu đặc biệt mà những lời cầu nguyện này muốn nhắm đến.

Các bạn ghi nhớ là tám câu đáp trong phần “dấn thân cho hiệp nhất” tương đương với tám chủ đề của “Tám ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất” ở phần sau của tài liệu này. Người ta thường nói “hát là cầu nguyện hai lần”. Chúng tôi giới thiệu một số bài hát trong danh sách các bài thánh ca Canada do các tác giả và nhạc sĩ đã được chỉ định đặc biệt để sáng tác các bài thánh ca cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2014. Các bạn có thể tìm một số bài hát bằng tiếng Pháp tại địa chỉ www.ecumenism.net/music. Chúng

tôi hy vọng các bạn sẽ dành nhiều chỗ cho phần thánh ca trong phần nghi thức cử hành đại kết.

 

Diễn tiến nghi thức cử hành

Cs: Chủ sự

Cđ: Cộng đoàn

I. Quy tụ nhau trong niềm hy vọng và tinh thần hiệp nhất

Bài hát bắt đầu đoàn rước

Chủ sự và những người khác có thể đi vào đoàn rước.

Quy tụ cộng đoàn

Cs: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em! (1Cr 1,3).

Anh chị em thân mến,

Nghi thức cử hành này được soạn thảo ở Canada. Trong ngôn ngữ của một số thành viên các Dân tộc đầu tiên Da đỏ và của dân Iroquois, từ “Canada” có nghĩa là “ngôi làng”. Là các thành viên trong một gia đình Thiên Chúa, tất cả các Kitô hữu chúng ta sống với nhau trên thế giới như trong một “ngôi làng”. Khi các Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện là chúng ta liên kết với nhau trong một ngôi làng toàn cầu rộng lớn đầy xinh đẹp, đầy sức mạnh và đầy niềm hy vọng. Chúng ta hãy hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.

Cđ: Amen.  

Cs: Lạy Chúa là Đấng yêu thương, Chúa đã mời gọi chúng con đến từ khắp nơi, gia đình và công sở, hầm mỏ và xí nghiệp, trên cánh đồng và trong cửa hiệu, trên tầu đánh cá và trên đồng cỏ nuôi đàn gia súc, trường học và bệnh viện, nhà tù và trại giam, để chúng con hiệp thông huynh đệ với nhau trong Chúa Kitô.

Cđ: Xin làm cho chúng con nên một trong Chúa Kitô.

Cs: Các Dân tộc đầu tiên của Canada vẫn duy trì một nghi thức cầu nguyện cổ kính: họ hướng về các phía để cầu nguyện. Cùng với họ, giờ đây, chúng ta hãy hướng về các phía cùng nhau hiệp thông cầu nguyện.

– Hướng về phía Đông

Cs: Từ hướng Đông, hướng mặt trời mọc, chúng ta đón nhận sự an bình, ánh sáng, sự khôn ngoan và hiểu biết.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về những ân huệ này!

– Hướng về phía Nam

Cs: Từ hướng Nam, chúng ta đón nhận hơi ấm, lời khuyên dạy, sự khởi đầu và kết thúc cuộc đời.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về những ân huệ

này!

– Hướng về phía Tây

Cs: Từ hướng Tây, chúng ta đón nhận những cơn mưa, những nguồn nước được thanh lọc nuôi dưỡng mọi loài có sự sống.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về những ân huệ này!

– Hướng về phía Bắc  

Cs: Từ hướng Bắc, chúng ta đón nhận gió lạnh, gió bão, tuyết trắng làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về những ân huệ này!

– Hướng về phía trước và hướng lên cao

Cs: Từ trời cao, chúng ta đón nhận bóng tối, ánh sáng và khí thở.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về những ân huệ này!

– Nhìn xuống đất

Cs: Đất là nơi chúng ta xuất phát và là nơi chúng ta sẽ trở về.

Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tạo dựng mọi loài và đã ban cho chúng con trái đất làm nơi cư ngụ.

Cs: Lạy Chúa, chúng con mong ước được bước đi trên những con đường ngay thẳng và sống với nhau trên trái đất thực sự như những người anh chị em cùng chia sẻ niềm vui khi đón nhận những ơn lành và cảm thông với nhau trong lúc gặp đau khổ nhân danh Đức Giêsu cùng với Thánh Thần ban sự sống và đổi mới mặt địa cầu.

Cđ: Amen.

Bài hát ca ngợi

Cầu nguyện sám hối

Cs: Được lời thánh Phaolô kêu mời cộng đoàn Côrintô nhắc bảo, chúng ta hãy thú nhận tội lỗi chúng ta.  

Cs: Lạy Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu, trong sự hiệp thông với Đức Giêsu Kitô, Chúa đã làm cho chúng con nên phong phú nhờ ân huệ của tiếng nói và hiểu biết mà Ngài tặng ban cho chúng con. Nhưng chúng con lại thường kiêu căng tự gán cho mình mà không nhận ra Chúa mới là nguồn gốc đích thực của những ân huệ ấy. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con.

Cđ: Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con! (hay hát). Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cs: Lạy Chúa là Đấng ban ân sủng, trong Đức Kitô, Chúa ban cho chúng con không thiếu một ân huệ thiêng liêng nào. Nhưng chúng con lại quá nhát đảm hay quá lo lắng không dám chia sẻ những điều kỳ diệu của sứ điệp đem lại sự sống này cho mọi người chung quanh chúng con.

Cđ: Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con!

Cs: Lạy Chúa là Đấng tốt lành, Chúa đã mời gọi chúng con kết tình huynh đệ với Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con còn chưa nhiệt tâm hiệp nhất trong cùng một tinh thần, chưa nhiệt tâm hướng đến cùng một mục đích; và vì chúng con vẫn còn để chia rẽ và cãi cọ tồn tại giữa chúng con.

Cđ: Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con!

Cs: Lạy Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu, Chúa luôn trung tín đoái nhìn đến cả sự yếu đuối của chúng con. Chúng con xin Chúa tha thứ vì chúng con yếu hèn và vì chúng con dễ dàng chia rẽ nhau. Xin Chúa dùng ơn sủng Chúa Thánh Thần mà đổi mới lòng nhiệt thành của chúng con để chúng con can đảm dấn thân vào những đường hướng bền vững là đường hướng tôn vinh giao ước hiệp nhất giữa chúng con với Chúa, với tha nhân và với mọi loài thụ tạo.

Cđ: Amen.

II. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa

Đọc lời Chúa

Is 57, 14-19; Tv 36, 5-10; 1 Cr 1,1-17; Mc 9,33-41

Bài giảng

III. Chúng ta đáp lại Lời Chúa bằng đức tin và tình hiệp nhất

Tuyên xưng đức tin

Có thể sử dụng Kinh Tin Kính Công đồng Nixêa-Constantinopoli, Kinh Tin Kính các Tông đồ hay một cách thức tuyên xưng đức tin khác.

Bài hát về đức tin và tinh thần dấn thân

Nghi thức các Giáo hội trao cho nhau những món quà thiêng liêng

Những người chịu trách nhiệm chuẩn bị nghi thức này nên gặp nhau trước để suy tư về những ân huệ trong các Giáo hội nơi cộng đoàn mình. Các ân huệ có thể là các ân huệ của Giáo hội địa phương hay rộng hơn là các ân huệ trong truyền thống đức tin riêng của mình. Những ân huệ mà những người đại diện cho các truyền thống Giáo hội mang đến cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu được tượng trưng bằng những món quà. Những món quà này được đem lên phía trước và đặt trên một cái bàn. Người chủ sự có thể giới thiệu những món quà này theo hình thức sau đây hoặc một hình thức tương tự.

Cs: Chúng tôi là Giáo hội ………, chúng tôi tạ ơn vì được đón nhận ân sủng của ……… tượng trưng bằng ……….

Cđ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những ân huệ này!

Trao bình an

Cs: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em”. Xin đừng chấp tội chúng con nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội thánh Chúa và xin đoái thương ban cho chúng con được bình an và hiệp nhất của Nước Trời là nơi Chúa hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Cđ: Amen.

Lời nguyện

Tất cả các Giáo hội ở Canada đều thông qua “Tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ” của Liên Hợp Quốc. Các lời nguyện sau đây có ý nói với Chúa về các mục tiêu này.

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những anh chị em hằng ngày vẫn phải chịu cảnh nghèo khổ và đói khát. Cuộc sống bấp bênh của họ thường là nguyên nhân dẫn đến chia rẽ; xin tình yêu Chúa Kitô ban lại công lý và an bình. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.  

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang tranh đấu cho mọi người được quyền học tập. Ước gì lòng khát khao tri thức của họ là những cây cầu bắc nhịp để các Giáo hội của chúng ta gặp gỡ nhau và tôn trọng những khác biệt của nhau. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang tranh đấu để bảo vệ nhân phẩm và quyền bình đẳng nam nữ. Chúng ta hãy tôn vinh hình ảnh của Thiên Chúa nơi người nữ và người nam. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho mọi người được bình đẳng khi đi xin việc, khi đi mua hàng và khi đến các với dịch vụ. Như vậy khi chúng ta trở nên một trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ được lãnh nhận tất cả những ân huệ của tất cả mọi người, nam cũng như nữ. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho các trẻ em bị bệnh tật và cho tất cả những người mong muốn cải thiện sức khỏe cho các em. Khi chúng ta chăm sóc các em là chúng ta tiếp đón chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các phụ nữ đang mang thai và cho sức khỏe của các bà mẹ. Chúng ta hãy quan tâm đến các phụ nữ này, những người đang mang nơi mình một sự sống mới, và tình yêu của họ dành cho đứa con nhắc nhớ chúng ta về tình yêu Thiên Chúa hiệp nhất chúng ta. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang phải chiến đấu với bệnh HIV/ AIDS, bệnh sốt rét và những bệnh tật khác. Chúng ta hãy để tai nghe tiếng của tất cả những người bị từ chối nhân phẩm và chúng ta hãy chung tay xây dựng một thế giới trong đó mọi người đều được tôn trọng, được chăm sóc và không ai bị loại trừ. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.  

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang phải gánh chịu hậu quả do việc quản lý môi trường tồi tệ và cho tất cả các loài đang bị đe doạ. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta biết duy trì một môi trường bền vững để chúng ta được giải hoà với thụ tạo. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.  

Cs: Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang xây dựng một tinh thần liên đới không biên giới và một

quan hệ đối tác toàn cầu. Khi chúng ta thúc đẩy thương mại công bằng và khi chúng ta xoá nợ cho các quốc gia nghèo nhất là chúng ta đang hướng đến công bình. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Cđ: Xin Chúa thương nhận lời chúng con.  

Cs: Lạy Chúa, trong khi chúng con cố gắng thực hiện các mục tiêu này, xin cho chúng con nhận ra ý Chúa và cùng nhau hướng tới Vương quốc Nước Trời là vương quốc mà Chúa cầu xin cho chúng con và là vương quốc mà chúng cầu xin trong Kinh Lạy Cha (đọc hay hát Kinh Lạy Cha).

Chúc bình an

Cs: Khi những người Pháp đến Canada vào thế kỷ thứ XVI và XVII, họ đã tìm ra một vùng đất giàu tài nguyên và họ đã được các Dân tộc Đầu tiên giúp đỡ. Để tỏ lòng tri ân, người sáng lập nên thành phố Québec đã đặt tên con tàu của ông là “Ân huệ của Chúa”.

Trong một số nghi thức Thánh lễ được phép sử dụng ở Canada, chủ sự mời gọi giáo dân đến hiệp lễ như sau: “Đây là những ân huệ Thiên Chúa ban cho dân Người”. Sự hiệp nhất mà chúng ta cầu nguyện hôm nay chính là sự hiệp thông mà chúng ta bày tỏ qua việc chia sẻ cùng một bàn tiệc Thánh Thể trong Giáo hội. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta còn đang bước trên đường hướng tới sự hiệp nhất hữu hình ấy, chúng ta hãy trao ban cho nhau và đón nhận của nhau những ân huệ Thiên Chúa ban cho dân Người.

Thành ngữ “Ân huệ của Chúa” hiện đang sống lại một cách mạnh mẽ trong các cộng đoàn Kitô hữu và trong văn hoá quần chúng ở vùng Québec nói tiếng Pháp. Nó gợi lại tâm tình biết ơn về những ân huệ mà Thiên Chúa ban tặng, di sản này họ được kế thừa từ khi tổ tiên của họ cùng với các Dân tộc Đầu tiên ở Canada chia sẻ cho nhau những ân huệ của Thiên Chúa trong

tâm tình cảm tạ. Chúng ta hãy nói với người bên cạnh “Ân huệ của Chúa” để chúc bình an cho nhau và để tỏ lòng biết ơn về những ân huệ mà chúng ta trao cho nhau.

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau bằng cách ôm hôn, cúi chào hay bắt tay và nói với nhau: “Ân huệ của Chúa”

Cđ: “Ân huệ của Chúa”.

Hát dâng lễ vật (trong khi hát, có thể quyên tiền)

IV. Chúng ta can đảm đến với thế giới

Dấn thân cho hiệp nhất

Cs: Xưa Phaolô đã thách đố các Kitô hữu Côrintô để biết lòng của họ và để họ chứng minh rằng Đức Kitô không bị chia năm xẻ bảy bằng việc làm cụ thể. Nay ngài cũng thách đố chúng ta thể hiện sự hiệp nhất mà chúng ta đã có được trong Đức Kitô một cách sâu xa hơn và rõ ràng hơn. Cùng với tất cả mọi người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô ở khắp nơi,

Cđ: Chúng ta được kêu gọi cùng nhau nên thánh.

Cs: Chúa chúc lành cho chúng ta bằng nhiều cách,

Cđ: Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho nhau.

Cs: Chúa đã ban cho chúng ta tràn đầy phúc lành của Người khi chúng ta hiệp thông với nhau trong Đức Giêsu Kitô,

Cđ: Tất cả chúng ta không thiếu ân huệ thiêng liêng nào.

Cs: Chúng ta tin tưởng vào Chúa là Đấng sẽ gia tăng lòng mến và tinh thần phục vụ cho chúng ta,

Cđ: Chúng ta cùng nhau tuyên xưng Chúa là Đấng Trung thành.

Cs: Đức Giêsu Kitô đón nhận tất cả chúng ta,

Cđ: Chúng ta đều được mời gọi cùng nhau đến hiệp thông với Ngài.

Cs: Chúng ta hiệp nhất với nhau một lòng một ý,

Cđ: Chúng ta cùng sống hoà thuận với nhau.

Cs: Chúng ta hãy vượt lên những tranh cãi về Đấng chịu đóng đinh vì chúng ta,

Cđ: Bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô.

Cs: Chúa Kitô đã bị chia năm xẻ bảy ư?

Cđ: Không! Chúng ta hãy cùng nhau đi khắp thế gian loan báo Tin mừng của Người!

Bài hát sai đi

Phép lành và nghi thức sai đi

Phép lành có thể được nhiều người dẫn nghi thức cùng ban theo công thức sau đây:

Cs: Chúa ở cùng anh chị em!

Cđ: Và ở cùng Cha.

Cs: Xin tình yêu của Chúa Giêsu lôi kéo anh chị em đến với Ngài,

Xin sức mạnh của Chúa Giêsu củng cố anh chị em dấn thân phục vụ Ngài, Xin niềm vui của Chúa Giêsu tràn ngập tâm hồn anh chị em và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở lại luôn mãi.

Cđ: Amen!  

Cs: Chúc anh chị em đi bình an, để yêu thương mọi người và được mọi người thương yêu, để đón nhận mọi người và thuộc về mọi người, để phục vụ mọi người và được vui thoả.

Cđ: Tạ ơn Chúa!

Dạo nhạc

 

***

SUY NIỆM KINH THÁNH VÀ LỜI NGUYỆN
TRONG TÁM NGÀY

Ngày thứ nhất

Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh

Lời Chúa

Xh 19,3-8: Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế và một dân thánh.

Tv 95,1-7: Còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

1 Pr 2,9-10: Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa

Mt 12,46-50: Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.

Suy niệm

Vì tất cả chúng ta đều kêu cầu danh Chúa Kitô, đều được hiến thánh trong Chúa Kitô (1 Cr 1,2) nên tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Trong sách Xuất Hành, Chúa đã quy tụ dân Chúa thành dân riêng của Ngài, thành một vương quốc tư tế và một dân thánh.

Thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ cho biết sở dĩ chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông các thánh là vì Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Người. Lời mời gọi này đi đôi với một sứ mạng đó là tất cả chúng ta đều phải loan truyền những kỳ công của Chúa, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Hơn nữa, trong Tin mừng Matthêu, chúng ta sẽ khám phá ra rằng vì chúng ta hiệp thông với nhau trong cộng đoàn các thánh, nên sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Giêsu phải vượt lên phạm vi gia đình, gia tộc hay giai cấp xã hội vì tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho sự hiệp nhất và chúng ta đều đi tìm thi hành ý Chúa.

Gợi ý suy tư

1. Bạn và truyền thống Giáo hội của bạn hiểu thuật ngữ “hiệp thông các thánh” như thế nào?

2. Chúng ta được kêu trở nên một “dân thánh”. Lời mời gọi này buộc chúng ta phải vượt lên căn tính Kitô giáo địa phương của mình thế nào?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chính khi chúng con chia rẽ nhau, chúng con, cùng với mọi người kêu cầu danh Chúa, lại được Chúa kêu mời nên thánh. Mặc cho tất cả mọi sự nơi chúng con, Chúa vẫn làm cho chúng con nên giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, một dân thánh. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Chúa lôi kéo tất cả chúng con vào hiệp thông trong dân thánh và tăng sức cho chúng con để chúng con thi hành ý Chúa và loan truyền những kỳ công của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  

 

Ngày thứ hai

Chúng ta phải cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ân huệ Ngài
tuôn đổ trên tất cả chúng ta

Lời Chúa

Đnl 26,1-11: Thiên Chúa đã đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập.

Tv 100: Hãy tạ ơn Chúa, chúc tụng danh Ngài.

Pl 1,3-11: Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em.

Ga 1,1-18: Ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.

Suy niệm

Theo sách Đệ Nhị Luật, lòng biết ơn Thiên Chúa được thể hiện qua việc người ta ý thức một cách sống động về sự hiện diện của Ngài nơi mình và xung quanh mình. Đó là khả năng nhận biết ân sủng của Thiên Chúa vẫn đang thực hiện và sống động trong mỗi người chúng ta cũng như trong mọi dân tộc ở khắp nơi và dâng lời cảm tạ Ngài. Niềm vui xuất phát từ việc nhận biết này to lớn đến nỗi nó trải rộng cả đến với những “người ngoại kiều sống giữa anh em”. Trong lãnh vực đại kết, thì lòng biết ơn Thiên Chúa chính là thái độ sẵn sàng đón nhận những ân sủng của Ngài, hiện diện trong các cộng đoàn Kitô hữu khác, là biết trao tặng cho họ những ân huệ mà mình đã đón nhận và là khả năng biết học hỏi lẫn nhau.

Từ sáng tạo cho đến lúc Thiên Chúa làm người nơi cuộc đời và hoạt động của Đức Giêsu và cho đến hôm nay thì sự sống vẫn hoàn toàn là quà tặng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về món quà ân sủng và sự thật mà Người đã thương ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô và được thể hiện giữa chúng ta và trong các Giáo hội của chúng ta.

Gợi ý suy tư

1. Chúng ta đã đón nhận những quà tặng ân sủng nào của Thiên Chúa nơi các truyền thống Giáo hội khác vào các cộng đoàn riêng của mình?

2. Làm thế nào để các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau có thể đón nhận và chia sẻ cho nhau nhiều hơn các ân huệ phong phú đa dạng mà Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng rất yêu thương và đầy lòng nhân hậu, chúng con tạ ơn Chúa về những ơn lành chúng con đã lãnh nhận do ân sủng Chúa ban nơi truyền thống của chúng con và trong các truyền thống Giáo hội khác. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, xin làm cho lòng biết ơn của chúng con ngày càng lớn mạnh qua các cuộc gặp gỡ và qua cảm nghiệm không ngừng đổi mới về hồng ân hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Ngày thứ ba

Tất cả chúng ta không thiếu bất cứ một ân huệ nào

Lời Chúa

G 28,20-28: Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.

Tv 145,10-21: Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

Ep 4,7-13: Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho.

Mc 8,14-21: Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh?

Suy niệm

Gióp ý thức rằng mặc dù ông đã bị lấy đi cả nhưng ông vẫn còn lòng kính sợ Thiên Chúa là sự khôn ngoan của ông. Mặc dù chúng ta bị thiệt thòi do chúng ta chia rẽ nhau nhưng tất cả chúng ta, những người anh chị em thuộc các Giáo hội khác nhau trong Chúa Kitô, chúng ta vẫn được lãnh nhận rất nhiều ơn lành khác nhau, tinh thần cũng như vật chất, để xây dựng Thân Thể của Người.

Nhưng cũng hoàn toàn giống như các môn đệ trong Tin mừng Marcô ngày xưa, dù đã được Thiên Chúa hứa ban và dù đã được chứng kiến cuộc đời và lòng yêu thương quảng đại của Đức Giêsu, nhưng chúng ta vẫn lãng quên sự giàu có đích thực của chúng ta: chúng ta vẫn tranh giành nhau, chúng ta vẫn lo tích trữ, chúng ta vẫn nói và chúng ta hành động như thể chúng ta “không có bánh”. Đức Kitô đã không bị chia năm xẻ bảy: tất cả chúng ta đều có đủ ân huệ để chia sẻ cho nhau và với “tất cả các loài sống động trên trần gian”.

Gợi ý suy tư

1. Chúng ta đã lãng quên những ân huệ dồi dào của Thiên Chúa và chúng ta đã tuyên bố “chúng tôi không có bánh” như thế nào?

2. Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn những ân huệ tinh thần và vật chất mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta để những người khác dễ dàng lãnh nhận?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa trung tín và luôn rộng mở đôi tay, chúng con chúc tụng Chúa đã tuôn đổ trên tất cả chúng con tràn đầy những ân huệ thiêng liêng cần thiết để chúng con đạt tới tầm viên mãn của Đức Kitô: ơn khôn ngoan, ơn phục vụ và bánh ăn mà Ngài ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con trở nên dấu chỉ bày tỏ các ân huệ dồi dào của Chúa và xin quy tụ chúng con trong hiệp nhất để chúng con có thể thông truyền những ơn lành trong Nước vĩnh cửu của Chúa cho bất cứ nơi nào vẫn còn khổ đau và thiếu thốn. Xin đổ đầy Thần Khí vào lòng chúng con. Chúng con cầu xin Cha ơn ấy nhân danh Đấng đã trao nộp mạng sống làm bánh trường sinh cho chúng con bây giờ và cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

 

Ngày thứ tư

Tất cả chúng ta cùng xác tín Thiên Chúa là Đấng trung thành

Lời Chúa

Ac 3,19-26: Lượng từ bi của Chúa đâu đã cạn!

Tv 57,7-11: Lòng thành tín của Chúa vượt ngàn mây thẳm.

Dt 10,19-25: Đấng đã hứa là Đấng trung tín.

Lc 1,67-75: Ngài đã tỏ bày lòng nhân nghĩa với tổ tiên chúng ta.

Suy niệm

Sự hiệp nhất vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta gần gũi hơn với tình yêu của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta tham gia vào công trình yêu thương, nhân hậu và công lý của Ngài nơi trần gian. Nơi Thiên Chúa, lòng nhân hậu và công lý không tách rời nhau nhưng kết hợp với nhau trong tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta khi Ngài giao ước với chúng ta và với muôn loài thụ tạo.

Vừa khi trở thành cha của con trẻ, Dacaria chứng thực rằng Thiên Chúa nhân hậu đã tỏ mình ra và Ngài giữ lời hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi của ông. Thiên Chúa trung thành với giao ước thánh của Ngài.

Trong khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội, chúng ta đừng lãng quên việc gặp gỡ nhau, động viên nhau để khích lệ nhau trong tình yêu và những việc thiện và để tái khẳng định rằng “Thiên Chúa trung thành”.

Gợi ý suy tư

1. Bạn có nhận thấy Thiên Chúa trung thành với khía cạnh nào trong đời sống của bạn và của cộng đoàn bạn trong năm vừa qua?

2. Lòng trung thành của Chúa khích lệ chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự hiệp nhất các Kitô hữu thế nào?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa trung thành, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con một tình yêu không lay chuyển và lòng trung tín vượt ngàn mây thẳm. Trong khi chúng con hân hoan hy vọng chờ đợi sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội, và trong khi chúng con cùng nhau làm việc và cầu nguyện để tiến tới sự hiệp nhất ấy, xin cho chúng con tràn đầy tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa duy nhất bây giờ và cho đến muôn thuở muôn đời. Amen.  

 

Ngày thứ năm

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hiệp thông với nhau

Lời Chúa

Is 43,1-7: Ta sẽ ở với ngươi.

Tv 133: Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.

1 Ga 1,3-7: Chúng ta hiệp thông với nhau.

Ga 15,12-17: Thầy gọi anh em là bạn.

Suy niệm

Chúng ta được kêu gọi đến hiệp thông với Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài và Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ xích lại gần nhau trong sự hiệp nhất Kitô hữu.

Mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Kitô đã được Ngài biến đổi khi Ngài gọi chúng ta là bạn hữu chứ không còn là tôi tớ. Chúng ta cũng được mời gọi đừng thể hiện quyền lực và thống trị nhau nhưng dành cho nhau tình huynh đệ và tình yêu thương.

Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy làm chứng về Tin mừng cho những người chưa hề được nghe nói về Tin mừng cũng như những người sống ở những nơi mà Tin mừng đã được loan báo. Lời mời gọi loan báo Tin mừng này đi đôi với lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa và thiết lập nên mối hiệp thông giữa những người đáp lời mời gọi của Chúa loan báo Tin mừng.

Gợi ý suy tư

1. Bạn đã cảm nghiệm được lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa thế nào?

2. Thiên Chúa đã kêu mời bạn hiệp thông với anh chị em khác trong và cả ngoài Giáo hội của bạn thế nào?

Lời nguyện

Lạy Chúa Cha rất mực yêu thương, Cha đã mời gọi chúng con đến hiệp thông với Con Cha và Cha đã chọn chúng con để chúng con mang lại hoa trái hầu làm chứng cho Tin mừng. Nhờ ơn sủng Thánh Thần Chúa, xin làm chúng con biết yêu thương nhau và luôn hiệp nhất với nhau để niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn. Amen.  

 

Ngày thứ sáu

Tất cả chúng ta cùng nhau nên một lòng một ý

Lời Chúa

Tl 4,1-9: Nếu bà đi với tôi thì tôi đi.

Tv 34,1-14: Hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.

1Cr 1,10-15: Hãy sống hoà thuận một lòng một ý với nhau.

Lc 22,24-30: Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất.

Suy niệm

Chuyện bè phái được nói đến trong 1Cr 1,12-13 cho thấy có một sự biến dạng Tin mừng làm cho sứ điệp Chúa Kitô mất đi sự toàn vẹn. Nhận ra sự xung đột và chia rẽ như những người nhà của bà Khơlôe là bước đầu dẫn tới hiệp nhất.

Những người phụ nữ như bà Đơvôra và bà Khơlôe là những ngôn sứ nhắc nhở cho dân Chúa những lúc có sự xung đột và chia rẽ nhau và khi nhắc nhở như vậy, các bà cũng nhắc bảo chúng ta phải hoà giải với nhau. Những lời ngôn sứ kiểu này có thể giúp cho dân Chúa tái tạo sự hiệp nhất để cùng hành động.

Đúng như lời tác giả Thánh vịnh đã viết, khi chúng ta cố gắng trở nên hiệp nhất một lòng một ý thì chúng ta cũng được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa và sự bình an của Người.  

Gợi ý suy tư

1. Bạn có nhớ một dịp nào, vì nỗ lực hướng đến một sự hiệp nhất lớn hơn mà người ta đã tố giác sự bất hoà trong Giáo hội?

2. Đâu là những vấn đề còn tiếp tục chia rẽ chúng ta với tư cách là một thân thể đại kết? Theo bạn đâu là những con đường có thể đem tới sự hiệp nhất lớn hơn?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa tình yêu, vào những lúc chúng con xung đột và chia rẽ, Chúa đã ban cho chúng con những chứng nhân ngôn sứ. Lạy Chúa, chúng con tìm kiếm Ngài, xin hãy gửi Thánh Thần Chúa đến để Ngài biến đổi chúng con thành những người kiến tạo hoà giải và làm cho chúng con nên hiệp nhất một lòng một ý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  

 

Ngày thứ bảy

Tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô

Lời Chúa

Is 19,19-25: Người sẽ phái đến cho họ một Đấng cứu tinh.

Tv 139,1-12: Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài?

1 Cr 12,12-26: Nếu một bộ phận nào đau, thì … Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì …

Mc 9,38-41: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Suy niệm

Isaia đã loan báo một ngày kia, những người Ai Cập và Syri sẽ cùng với người Israen thờ lạy Thiên Chúa và trở thành dân của Người. Sự hiệp nhất Kitô hữu là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa hầu quy tụ toàn thể nhân loại và cả vũ trụ. Chúng ta cầu nguyện cho mau đến ngày chúng ta có thể cùng nhau thờ lạy Chúa, cùng nhau quy tụ trong một niềm tin, và trong sự hiệp thông Thánh Thể.

Những ân huệ của các truyền thống Giáo hội khác nhau chính là những phúc lành Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn nhận những ân huệ riêng biệt này, chúng ta sẽ được lôi kéo đến sự hiệp nhất hữu hình.

Bí tích Rửa tội quy tụ chúng ta thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Nếu chúng ta yêu mến các Giáo hội riêng của mình, thì Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những người kêu cầu danh Thiên Chúa cũng liên kết với chúng ta trong Đức Kitô vì tất cả chúng ta đều là những chi thể trong cùng một thân thể. Chúng ta không thể nói ai rằng: “Tôi không cần anh” (1Cr 12,21).

Gợi ý suy tư

1. Qua dấu hiệu nào người ta biết mình “thuộc về Đức Kitô”?

2. Người ta có thể sử dụng cụm từ “thuộc về Chúa Kitô” theo nghĩa nào hòng chia rẽ thay vì hiệp nhất các Kitô hữu?

Lời nguyện

Ôi lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho mỗi chi thể và tất cả các chi thể trong thân thể Chúa Kitô nhờ ân sủng của Thánh Thần Chúa. Xin giúp chúng con biết nâng đỡ nhau, tôn trọng những khác biệt của nhau và làm việc để tất cả mọi người trên trần gian kêu cầu danh Chúa Giêsu là Chúa được hiệp nhất với nhau. Amen.  

 

 

 

Ngày thứ tám

Tất cả chúng ta cùng nhau loan báo Tin mừng

Lời Chúa

Is 61,1-4: Thần Khí Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin mừng.

Tv 145,1-7: Đời nọ tới đời kia thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa.

1Cr 15,1-8: Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận.

Lc 4,14-21: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.

Suy niệm

Phaolô đã rao giảng và Giáo hội đã đón nhận Tin mừng mà Isaia đã tiên báo và đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và đến lượt tất cả chúng ta, chúng ta cũng loan báo Tin mừng ấy. Trong khi chúng ta thành thực nhìn nhận vẫn còn những khác biệt và những đặc thù nơi các Giáo hội của chúng ta thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng ta đều được sai đi loan báo Tin mừng Đức Giêsu Kitô.

Phaolô đã được sai đi “rao giảng Tin mừng và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu” (1Cr 1,17). Phải tìm ra con đường hiệp nhất trong chính sức mạnh của Thập giá. Thực tế và thực tại của Tin mừng được tỏ hiện qua những công việc mà chúng ta làm chứng về công trình của Đức Giêsu Kitô trong đời sống cá nhân và đời sống cộng đoàn Kitô hữu chúng ta.

Gợi ý suy tư

1. “Tin mừng” mà chúng ta đón nhận liên kết chặt chẽ với việc thông truyền văn hoá và lịch sử của nó thế nào?

2. Khía cạnh này có gây cản trở cho sự hiệp nhất không?

3. Sự hiệp nhất lớn hơn của chúng ta trong Chúa Kitô có làm cho chúng ta trở nên những nhân chứng tốt hơn cho Tin mừng mà chúng ta đã lãnh nhận?

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi ân sủng, Chúa đã sai Con Chúa là Đức Giêsu Kitô cùng với sức mạnh của Thánh Thần để cứu độ dân Ngài. Xin hiệp nhất chúng con trong khác biệt để chúng con có thể cùng nhau tuyên xưng và loan báo Tin mừng về sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu cho thế giới đang mong chờ Tin mừng của Ngài.

 

KINH CẦU CHO HIỆP NHẤT

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu, trước ngày chịu chết vì chúng con, Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một, như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm, lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo, xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục, đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

 

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này do Văn phòng Toà Giám mục Hải Phòng chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Pháp “Textes pour LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS et pour toute l’année 2014”

 

 

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 01. 2014

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho nền kinh tế phát triển: Xin cho mọi người phát huy một nền kinh tế phát triển đích thực biết tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người và mọi dân tộc.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất. Xin cho các Kitô-hữu thuộc nhiều Giáo Hội khác nhau có thể đi đến hợp nhất như Đức Kitô mong muốn.

1/1

01/12

Tr

Thứ Tư. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.

Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hoà bình.

Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.

2

02

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  

Thánh vịnh tuần II.

1Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.

3

03

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).

1Ga 2,29-3,6 ; Ga 1,29-34

(hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu : Pl 2,1-11 ; Lc 2,21-24).

4

04

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

1Ga 3,7-10 ; Ga 1,35-42.

5

05

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12.

6

06

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.

1Ga 3,22-4,6 ; Mt 4,12-17.23-25.

7

07

Tr

Thứ Ba. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr).

1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44

8

08

Tr

Thứ Tư.

1Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52.

9

09

Tr

Thứ Năm.

1Ga 4,19-5,4 ; Lc 4,14-22a.

10

10

Tr

Thứ Sáu.

1Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16.

11

11

Tr

Thứ Bảy.

1Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30.

 

12

12

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)

"Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật" (AC 43).


Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM CHẲN (II).

 

13

13

X

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên.

Thánh vịnh tuần I. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1Sm 1,1-8 ; Mc 1,14-20.

14

14

X

Thứ Ba.

1Sm 1,9-20 ; Mc 1,21b-28.

15

15

X

Thứ Tư.

1Sm 3,1-10.19-20 ; Mc 1,29-39.

16

16

X

Thứ Năm.

1Sm 4,1-11 ; Mc 1,40-45.

17

17

Tr

Thứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.

1Sm 8,4-7.10-22a ; Mc 2,1-12.

18

18

X

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a ; Mc 2,13-17.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19

19

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

Is 49,3.5-6 ; 1Cr 1,1-3 ; Ga 1,29-34.

20

20

X

Thứ Hai. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 15,16-23 ; Mc 2,18-22.

21

21

Đ

Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

1Sm 16,1-13 ; Mc 2,23-28.

22

22

X

Thứ Tư. Thánh Vincentê, phó tế, tử đạo

1Sm 17,32-33.37.40-51 ; Mc 3,1-6.

23

23

X

Thứ Năm.

1Sm 18,6-9;19,1-7 ; Mc 3,7-12.

24

24

Tr

Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Sm 24,3-21 ; Mc 3,13-19.

25

25

Tr

Thứ Bảy. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.

Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

26

26

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Is 8,23b-9,3 ; 1Cr 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23

(hay Mt 4,12-17). (không cử hành lễ Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục).

27

27

X

Thứ Hai. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr).

2Sm 5,1-7.10 ; Mc 3,22-30.

28

28

Tr

Thứ Ba. Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

2Sm  6,12b-15.17-19 ; Mc 3,31-35.

29

29

X

Thứ Tư.

2Sm 7,4-17 ; Mc 4,1-20.

30

30

X

Thứ Năm.

2Sm 7,18-19.24-29 ; Mc 4,21-25.

 

 

Hôm nay là ngày cuối năm Quý Tỵ, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

 

NĂM ÂM LỊCH GIÁP NGỌ 2014

 

31

01/01

Tr

Thứ Sáu. MỒNG MỘT TẾT GIÁP NGỌ.

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ.

2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 ; Mc 4,26-34.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch
(IM 376).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27 ; 1Tx 5,16-26.28 ; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 11,1-9 (hay St 1,14-18) ; Cl 3,12-17 (hay Pl 4,4-8) ; Ga 14,23-27 (hay Mt 6,25-34).

Lịch Phụng Vụ Tháng 02. 2014

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người cao tuổi. Xin cho Giáo Hội và xã hội biết tôn trọng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao tuổi.

Ý truyền giáo: Cầu cho sự cộng tác trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Xin cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân biết quảng đại cộng tác với nhau trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

1

02/01

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. 2Sm 12,1-7a.10-17 ; Mc 4,35-41.
MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.


Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): Hc 44,1.10-15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6.

2

03

Tr

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.


Ml 3,1-4 ; Dt 2,14-18 ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.


Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30.

3

04

X

Thứ Hai. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Thánh vịnh tuần IV.

2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a ; Mc 5,1-20.

4

05

X

Thứ Ba.

2Sm 18,9-10.14b.24.25a.30-19,3 ; Mc 5,21-43.

5

06

Đ

Thứ Tư. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

2Sm 24,2.9-17 ; Mc 6,1-6.

6

07

Đ

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

1V 2,1-4.10-12 ; Mc 6,7-13.

7

08

X

Thứ Sáu đầu tháng.

Hc 47,2-11 ; Mc 6,14-29.

8

09

X

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 3,4-13 ; Mc 6,30-34.

9

10

X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

Is 58,7-10 ; 1Cr 2,1-5 ; Mt 5,13-16.

10

11

Tr

Thứ Hai. Thánh Scôlastica, trinh nữ. Lễ nhớ.

1V 8,1-7.9-13 ; Mc 6,53-56.

11

12

X

Thứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

1V 8,22-23.27-30 ; Mc 7,1-13. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11).

12

13

X

Thứ Tư.

1V 10,1-10 ; Mc 7,14-23.

13

14

X

Thứ Năm.

1V 11,4-13 ; Mc 7,24-30.

14

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Syrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.

1V 11,29-32; 12,19 ; Mc 7,31-37.

15

16

X

Thứ Bảy.

1V 12,26-32; 13,33-34 ; Mc 8,1-10.

16

17

X

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Hc 15,16-21 ; 1Cr 2,6-10 ; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

17

18

X

Thứ Hai. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).

Gc 1,1-11 ; Mc 8,11-13.

18

19

X

Thứ Ba.

Gc 1,12-18 ; Mc 8,14-21.

19

20

X

Thứ Tư.

Gc 1,19-27 ; Mc 8,22-26.

20

21

X

Thứ Năm.

Gc 2,1-9 ; Mc 8,27-33

21

22

X

Thứ Sáu. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Gc 2,14-24.26 ; Mc 8,34-9,1.

22

23

Tr

Thứ Bảy. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.

1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.

23

24

X

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Lv 19,1-2.17-18 ; 1Cr 3,16-23 ; Mt 5,38-48.
(Không cử hành lễ Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo).

24

25

X

Thứ Hai.

Gc 3,13-18 ; Mc 9,14-29.

25

26

X

Thứ Ba.

Gc 4,1-10 ; Mc 9,30-37.

26

27

X

Thứ Tư.

Gc 4,13-17 ; Mc 9,38-40.

27

28

X

Thứ Năm.

Gc 5,1-6 ; Mc 9,41-50.

28

29

X

Thứ Sáu.

Gc 5,9-12 ; Mc 10,1-12.

Lịch Phụng Vụ Tháng 03. 2014

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho quyền lợi của phụ nữ. Xin cho tất cả mọi nền văn hoá đều biết tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của phụ nữ.

Ý truyền giáo: Cầu cho ơn gọi. Xin cho có nhiều người trẻ biết đón nhận lời mời gọi của Chúa mà dâng hiến cuộc đời cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là "con của bác thợ mộc". Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

1/3

01/02

X

Thứ Bảy đầu tháng.

Gc 5,13-20 ; Mc 10,13-16.

2

2

X

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Is 49,14-15 ; 1Cr 4,1-5 ; Mt 6,24-34.

3

3

X

Thứ Hai.

1Pr 1,3-9 ; Mc 10,17-27.

4

4

Tr

Thứ Ba. Thánh Casimirô. Lễ nhớ.

1Pr 1,10-16 ; Mc 10,28-31.

MÙA CHAY


"Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối" (AC 27).

 

 

 

 

LƯU Ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt
a) Giáo Luật điều 1251 dạy: "Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt"
b) Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: "Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay", và điều 97 khoảng 1 quy định: "Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên".
c) Luật kiêng thịt "Buộc những người từ 14 tuổi trọn" (Giáo Luật điều 1252).

5

5

Tm

LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.

Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18.

 

6

6

Tm

Thứ Năm đầu tháng.

Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25.

7

7

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15.

8

8

Tm

Thứ Bảy. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ (Tr).

Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.

9

09

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

St 2,7-9; 3,1-7 ; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Phanxica Rôma, nữ tu).

10

10

Tm

Thứ Hai.

Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46.

11

11

Tm

Thứ Ba.

Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.

12

12

Tm

Thứ Tư.

Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.

13

13

Tm

Thứ Năm.

Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t] ; Mt 7,7-12.

(Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng 2013)

14

14

Tm

Thứ Sáu.

Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.

15

15

Tm

Thứ Bảy

Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48

 

16

16

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.

St 12,1-4a ; 2Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9.

17

17

Tm

Thứ Hai. Thánh Patriciô, giám mục.

Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

 

18

18

Tm

Thứ Ba. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.

s 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

19

19

Tr

Thứ Tư. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

20

Tm

Thứ Năm.

Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

 

21

21

Tm

Thứ Sáu.

St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

22

22

Tm

Thứ Bảy.

Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

23

23

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III.

Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

(Không cử hành lễ Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục).

24

24

Tm

Thứ Hai.

2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30.

25

25

Tr

Thứ Ba. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Is 7,10-14; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.
LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: "Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người", thì bái gối (IM 137).

26

26

Tm

Thứ Tư.

Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

 

27

27

Tm

Thứ Năm.

Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

28

28

Tm

Thứ Sáu.

Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

29

29

Tm

Thứ Bảy.

Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

30

30

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV.

Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.

1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

31

01/03

Tr

Thứ Hai.

Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54.

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 04. 2014

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho sinh thái và công bằng. Xin cho các nhà cầm quyền cổ võ mọi người bảo vệ thiên nhiên và phân phối công bằng của cải và tài nguyên thiên nhiên.

Ý truyền giáo : Cầu cho những người đau khô luôn hy vọng: Xin cho Chúa Phục Sinh ban tràn đầy niềm hy vọng vào tâm hồn của những ai đang bị thử thách vì đau khổ và bệnh tật.

1/4

02

Tm

Thứ Ba.

Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16.

2

03

Tm

Thứ Tư. Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.

Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.

3

04

Tm

Thứ Năm đầu tháng.

Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.

4

05

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30.

5

06

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục.

Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.
LƯU Ý: Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

6

07

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

7

08

Tm

Thứ Hai. Thánh Gioan Lasan, linh mục.

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,1-11.

8

09

Tm

Thứ Ba.

Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30.

9

10

Tm

Thứ Tư.

Đn 3,14-20.91-92.95 [Hr 3,14-20.24-25.28] ; Ga 8,31-42.

10

11

Tm

Thứ Năm.

St 17,3-9 ; Ga 8,51-59.

11

12

Tm

Thứ Sáu. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo.

Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.

12

13

Tm

Thứ Bảy.

Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56.

13

14

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá : Mt 21,1-11.
Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54). (Không cử hành lễ Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo).

14

15

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11.
Lưu ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác,
trừ thánh lễ an táng.

15

16

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

16

17

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25.

17

18

Tm

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ sáng. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).

Is 61,1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21.

 

 

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

"Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ" (AC 18).

LƯU Ý: Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

17

18

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.

Xh 12,1-8.11-14 ; 1Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15.

18

19

Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52,13-53,12 ; Dt 4,14-16; 5,7-9 ; Ga 18,1-19,42.

19

20

Tm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

 

 

 

MÙA PHỤC SINH

"Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một 'Đại Chúa Nhật'. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia". (AC 22).

 

20

21

Tr

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
CANH THỨC VƯỢT QUA:
1. St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-31a) ;
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18) ;
3. Xh 14,15-15,1a ;
4. Is 54,5-14 ;
5. Is 55,1-11 ;
6. Br 3,9-15.32-4,4 ;
7. Ed 36,16-17a.18-28 ;
8. Rm 6,3-11 ;
9. Mt 28,1-10.
CHÍNH NGÀY:
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10 ; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tuỳ ý.

21

22

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15.

(Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

22

23

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18.

23

24

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35.

(Không cử hành lễ Thánh Giorgiô, tử đạo và Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

24

25

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48.

(Không cử hành lễ Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo).

25

26

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14.

(Không cử hành lễ Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng).

26

27

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15.

27

28

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Cv 2,42-47 ; 1Pr 1,3-9 ; Ga 20,19-31.

28

29

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignon đệ Montfort, linh mục (Tr).

Cv 4,23-31 ; Ga 3,1-8.

29

01/04

Tr

Thứ Ba. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15.

30

02

Tr

Thứ Tư. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).

Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21.

Lịch Phụng Vụ Tháng 05. 2014

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các phương tiện truyền thông. Xin cho các phương tiện truyền thông luôn là những khí cụ phục vụ chân lý và hoà bình.


Ý truyền giáo
: Cầu xin Đức Maria, Đấng hướng dẫn sứ vụ rao giảng: Xin Đức Maria, Ngôi Sao của việc rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn sứ vụ của Giáo Hội trong việc rao giảng Đức Kitô cho thế giới.

 

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ" (GH 67).

 

1/5

03/04

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr).

Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36.

(hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24] ; Mt 13,54-58).

2

04

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15.

3

05

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

4

06

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III.

Cv 2,14.22-23 ; 1Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35.

5

07

Tr

Thứ Hai.

Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29.

6

08

Tr

Thứ Ba.

Cv  7,51-8,1a ; Ga 6,30-35.

7

09

Tr

Thứ Tư.

Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40.

8

10

Tr

Thứ Năm.

Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.

9

11

Tr

Thứ Sáu.

Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59.

10

12

Tr

Thứ Bảy.

Cv 9,31-42 ; Ga 6,60-69.

11

13

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Cv 2,14a.36-41 ; 1Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10.

12

14

Tr

Thứ Hai. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo

(Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).

Cv 11,1-18 ; Ga 10,11-18.

13

15

Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.

(hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28.

14

16

Tr

Thứ Tư. THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.

15

17

Đ

Thứ Năm.

Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20.

16

18

Tr

Thứ Sáu.

Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6.

17

19

Tr

Thứ Bảy.

Cv 13,44-52 ; Ga 14.7-14.

18

20

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I.

Cv 6,1-7 ; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12.

(Không cử hành lễ Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo).

19

21

Tr

Thứ Hai.

Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26.

20

22

Tr

Thứ Ba. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).

Cv  14,19-28 ; Ga 14,27-31a.

21

23

Tr

Thứ Tư. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8.

22

24

Tr

Thứ Năm. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).

Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.

23

25

Tr

Thứ Sáu.

Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

24

26

Tr

Thứ Bảy.

Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

25

27

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II.

Cv 8,5-8.14-17 ; 1Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21.

(Không cử hành lễ Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng. Thánh Maria Madalêna đệ Pazzi, trinh nữ).

26

28

Tr

Thứ Hai. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Cv 16,11-15 ; Ga 15,26-16,4a.

27

29

Tr

Thứ Ba. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr).

Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11.

28

30

Tr

Thứ Tư.

Cv 17,15.22-18,1 ; Ga 16,12-15.

29

01/05

Tr

Thứ Năm.

Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20.

30

02

Tr

Thứ Sáu.

Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.

31

03

Tr

Thứ Bảy. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.

Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56.

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

 

Lịch Phụng Vụ Tháng 06. 2014

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người thất nghiệp. Xin cho những người thất nghiệp có được sự nâng đỡ và tìm được việc làm mà họ cần để có thể sống xứng với nhân phẩm.

Ý truyền giáo: Cầu cho lòng tin ở châu Âu: Xin cho châu Âu tìm lại được nguồn cội Kitô-giáo của mình nhờ chứng từ đức tin của người tín hữu.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1/6

04/05

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20.

(Không cử hành lễ Thánh Giustinô, tử đạo).  

2

05

Tr

Thứ Hai. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần III.

Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.

3

06

Đ

Thứ Ba. Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a.

4

07

Tr

Thứ Tư.

Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19.

5

08

Đ

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

6

09

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr).

Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19.

7

10

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).

St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ;

Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

8

11

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 2,1-11 ; 1Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23.

Đọc hay hát Ca tiếp liên.

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

9

12

X

Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II. Thánh Ephraem, phó tê, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1V 17,1-6 ; Mt 5,1-12.

10

13

X

Thứ Ba.

1V 17,7-16 ; Mt 5,13-16.

11

14

X

Thứ Tư. Thánh Banaba, Tông Đồ. Lễ nhớ.

Cv 11,21b-26;13,1-3 ; Mt 10,7-13.

(hay bài đọc Mùa Thường Niên: 1V 18,20-39 ; Mt 5,17-19).

12

15

X

Thứ Năm.

1V 18,41-46 ; Mt 5,20-26.

13

16

Tr

Thứ Sáu. Thánh Antôn Pađua, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32.

14

17

X

Thứ Bảy.

1V 19,19-21 ; Mt 5,33-37.

15

18

Tr

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Xh 34,4b-6.8-9 ; 2Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18.  

16

19

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III.

1V 21,1-16 ; Mt 5,38-42.

17

20

X

Thứ Ba.

1V 21,17-29 ; Mt 5,43-48.

18

21

X

Thứ Tư.

2V 2,1.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18.

19

22

X

Thứ Năm. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).

Hc 48,1-15 [Hl 48,1-14] ; Mt 6,7-15.

20

23

X

Thứ Sáu.

2V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23.

21

24

Tr

Thứ Bảy. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

2Sb 24,17-25 ; Mt 6,24-34.

22

25

Tr

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58.

Có thể đọc hay hát Ca tiếp liên tuỳ ý. (Không cử hành lễ Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo).

23

26

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV.  

2V 17,5-8.13-15a.18 ; Mt 7,1-5.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr).

Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

24

27

Tr

Thứ Ba. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80.

25

28

X

Thứ Tư.

2V 22,8-13; 23,1-3 ; Mt 7,15-20.

26

29

X

Thứ Năm.

2V 24,8-17 ; Mt 7,21-29.

27

01/06

Tr

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

Đnl 7,6-11 ; 1Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30.

(Không cử hành lễ Thánh Syrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh).

28

02

Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51. (Không cử hành lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo).
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10 ; Gl 1,11-20 ; Ga 21,15-19.

29

03

Đ

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19.

30

04

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I.

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).

Am 2,6-10.13-16 ; Mt 8,18-22.

Lịch Phụng Vụ Tháng 07. 2014

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho thể thao. Xin cho việc thực hành các môn thể thao luôn là dịp tạo nên tình huynh đệ và giúp thăng tiến con người.

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo dân truyền giáo: Xin Thánh Thần nâng đỡ công việc của những người giáo dân loan báo Tin Mừng trong những nước nghèo khổ nhất.

 

1/7

05/06

X

Thứ Ba.

Am 3,1-8; 4,11-12 ; Mt 8,23-27.

2

06

X

Thứ Tư.

Am 5,14-15.21-24 ; Mt 8,28-34.

3

07

Đ

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  

Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.

4

08

X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr).

Am 8,4-6.9-12 ;  Mt 9,9-13.

5

09

X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Antôn Maria Giacaria, linh mục (Tr).

Am 9,11-15 ; Mt 9,14-17.

6

10

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Dcr 9,9-10 ; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30.

(Không cử hành lễ Thánh Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo).

7

11

X

Thứ Hai.

Hs 2,16.17b-18.21-22 ; Mt 9,18-26.

8

12

X

Thứ Ba.

Hs 8,4-7.11-13 ; Mt 9,32-38.

9

13

X

Thứ Tư. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

Hs 10,1-3.7-8.12 ;  Mt 10,1-7.

10

14

X

Thứ Năm.

Hs 11,1-4.8c-9 ; Mt  10,7-15.

11

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Bênêđictô , viện phụ. Lễ nhớ.

Hs 14,2-10 ; Mt 10,16-23.

12

16

X

Thứ Bảy.

Is 6,1-8 ; Mt 10,24-33.

13

17

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9).

(Không cử hành lễ Thánh Henricô).  

14

18

X

Thứ Hai. Thánh Camilô Lenllis, linh mục (Tr).

Is 1,10-17 ;  Mt 10,34-11,1.

15

19

Tr

Thứ Ba. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Is 7,1-9 ; Mt 11,20-24.

16

20

X

Thứ Tư. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).

Is 10,5-7.13-16 ; Mt 11,25-27. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50).

17

21

X

Thứ Năm.

Is 26,7-9.12.16-19 ; Mt 11,28-30.

18

22

X

Thứ Sáu.

Is 38,1-6.21-22.7-8 ; Mt 12,1-8.

19

23

X

Thứ Bảy.

Mk 2,1-5 ; Mt 12,14-21.

20

24

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Kn 12,13.16-19 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43. (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo).

21

25

X

Thứ Hai. Thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Mk 6,1-4.6-8 ; Mt 12,38-42.

22

26

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Maria Madalêna. Lễ nhớ.

Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.

23

27

X

Thứ Tư. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).

Gr 1,1.4-10 ; Mt 13,1-9.

24

28

X

Thứ Năm. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).

Gr 2,1-3.7-8.12-13 ; Mt 13,10-17.

 

25

29

Đ

Thứ Sáu. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.

26

30

Tr

Thứ Bảy. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

Gr 7,1-11 ; Mt 13,24-30. (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17).

27

01/07

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

1V 3,5.7-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46).

28

02

X

Thứ Hai.

Gr 13,1-11 ; Mt 13,31-35.

29

03

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.

1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

30

04

X

Thứ Tư. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Gr 15,10.16-21 ; Mt 13,44-46.

31

05

X

Thứ Năm. Thánh Inhaxiô Lôyôla, linh mục. Lễ nhớ.

Gr 18,1-6 ; Mt 13,47-53.

Lịch Phụng Vụ Tháng 08. 2014

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người tị nạn. Xin cho những người tị nạn, bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực, được tiếp đón cách quảng đại và quyền lợi của họ được tôn trọng.

Ý truyền giáo: Cầu cho châu Đại Dương: Xin cho các Kitô-hữu của châu Đại Dương vui mừng loan báo đức tin cho tất cả các dân tộc của vùng này.

 

1

06/06

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Gr 26,1-9 ; Mt 13,54-58.

 

LƯU Ý:

Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá "Portiuncula", với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2

07

X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).

Gr 26,11-16.24 ; Mt 14,1-12.

3

08

X

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II.

Is 55,1-3 ; Rm 8,35.37-39 ; Mt 14, 13-21.

4

09

Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ.

Gr 28,1-17 ; Mt 14,22-36.

5

10

X

Thứ Ba. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).

Gr 30,1-2.12-15.18-22 ; Mt 15,1-2.10-14.

(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).

6

11

Tr

Thứ Tư. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Mt 17,1-9.

7

12

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).

Gr 31,31-34 ; Mt 16,13-23.

8

13

Tr

Thứ Sáu. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.

Nk 2,1-3; 3,1-3.6-7 ; Mt 16,24-28.

 

9

14

X

Thứ Bảy. Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).

Kb 1,12-2,4 ; Mt 17,14-20.

10

15

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III.

1V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Laurensô, phó tế, tử đạo).

11

16

Tr

Thứ Hai. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Ed 1,2-5.24-28c ; Mt 17,22-27.

12

17

X

Thứ Ba. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).

Ed 2,8-3,4 ; Mt 18,1-5.10.12-14.

13

18

X

Thứ Tư. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).

Ed 9,1-7; 10,18-22 ; Mt 18,15-20.

14

19

Đ

Thứ Năm. Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Ed 12,1-12 ; Mt 18,21-19,1.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.

15

20

Tr

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-27 ; Lc 1,39-56.

16

21

X

Thứ Bảy. Thánh Têphanô Hungari (Tr).

Ed 18,1-10.13b.30-32 ; Mt 19,13-15.

17

22

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Is 56,1.6-7 ; Rm 11,13-15.29-32 ; Mt 15,21-28.

18

23

X

Thứ Hai.

Ed 24,15-24 ;  Mt 19,16-22.

19

24

X

Thứ Ba. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).

Ed 28,1-10 ; Mt 19,23-30.

 

20

25

Tr

Thứ Tư. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Ed 34,1-11 ;  Mt 20,1-16a.

21

26

Tr

Thứ Năm. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.

Ed 36,23-28 ; Mt 22,1-14.

22

27

Tr

Thứ Sáu. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

23

28

X

Thứ Bảy. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).

Ed 43,1-7a ; Mt 23,1-12.

24

29

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ Thánh Bartôlômêô, tông đồ).

25

01/08

X

Thứ Hai. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr).

2Tx 1,1-5.11b-12 ; Mt 23,13-22.

26

02

X

Thứ Ba.

2Tx 2,1-3a.14-17 ; Mt 23,23-26.

27

03

Tr

Thứ Tư. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

2Tx 3,6-10.16-18 ; Mt 23,27-32.

28

04

Tr

Thứ Năm. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Cr 1,1-9 ; Mt 24,42-51

29

05

Đ

Thứ Sáu. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.

Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

 

30

06

X

Thứ Bảy.

1Cr 1,26-31 ; Mt 25,14-30.

 

31

07

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Gr 20,7-9 ; Rm 12,1-2 ; Mt 16,21-27.

Lịch Phụng Vụ Tháng 09. 2014

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người chậm phát triển trí tuệ: Xin cho những người đang đau khổ vì chậm phát triển trí tuệ nhận được sự yêu thương và giúp đỡ mà họ cần để có một cuộc sống xứng đáng.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc phục vụ người nghèo: Xin cho lời Chúa thúc đẩy các Kitô-hữu đang dấn thân phục vụ người nghèo và những ai đang gặp đau khổ.

 

1/9

08/08

X

Thứ Hai.

1Cr 2,1-5 ; Lc 4,16-30.

 

2

09

X

Thứ Ba. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC.

1Cr 2,10b-16 ; Lc 4,31-37.

3

10

Tr

Thứ Tư. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Cr 3,1-9 ; Lc 4,38-44.

4

11

X

Thứ Năm đầu tháng.

1Cr 3,18-23 ; Lc 5,1-11.

5