Trang chủ  /  BAN THƯỜNG VỤ

Giải đáp phụng vụ: Ai đi đầu trong đoàn hành lễ.

Đức Ông Nguyễn Quang Sách

VietCatholic News (04/06/2005)

Nói thêm về sự truyền phép một đợt hai Bánh Thánh.

ROME (Zenit.org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum.

Con là một thừa tác viên đặc biệt cho Rước Lễ, thừa tác vụ này trong Tổng Giáo phận Manila, Phi Luật Tân thì chỉ hạn chế dành cho người nam. Câu hỏi của con bao gồm trật tự những thừa tác viên phải theo đoàn hành lễ trong lúc ca đoàn hát. Có sự lộn xộn về sự ai phải đi đầu--người đọc sách cầm sách bài đọc, hay là thừa tác viên đặc biệt cho Rước Lễ. Người nữ cầm sách bài đọc có ấn tượng là chị phải đi vào trước linh mục bởi vì chị mang Lời Chúa, và do đó chị ấy quan trọng hơn bất cứ ai giữ vai trò thuần túy cho Rước Lễ. Điều ấy có đúng không thưa Cha? A.P. Manila, Philippine.

Thật sự có nhiều vấn đề dính líu. Một câu hỏi liên quan tới vịệc người đọc sách cầm sách bài đọc; câu hỏi kia liên quan tới trật tự trong đoàn hành lễ.

Về những câu hỏi này Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma (GIRM), Số 120, nói:

Khi giáo dân đã tập hợp, vị tư tế và các thừa tác viên, mặc phẩm phục,, tiến tới bàn thờ theo thứ tự sau đây:

" Người mang bình hương có đốt hương sẵn, nếu có xông hương;

" Các thừa tác viên cầm nến và thầy giúp lễ hay một thừa tác viên khác cầm thánh giá đi giữa họ;

" Các thầy giúp lễ và các thừa tác viên khác;

" Thầy đọc sách, thầy này có thể mang sách Tin Mừng (chứ không phải sách Bài Đọc,) nâng cao lên một chút;

" Vị chủ tế.

"Nếu có xông hương, linh mục sẽ bỏ hương trước khi tiến lên bàn thờ, chúc lành bằng dấu thánh giá, mà không nói chi hết."

Đó là chương trình trong một Thánh Lễ giáo xứ không có phó tế. Nếu một phó tế hiện diện, thầy sẽ mang Sách Tin Mừng.

Hãy ghi nhận là qui tắc trên rất rõ: Chỉ Sách Tin Mừng được mang đi trong cuộc rước, chứ không phải là sách Bài Đọc.

Sách Tin Mừng là môt quyển sách hay, chứa đựng văn bản phung vụ chính thức về Tin Mừng, hay là môt sách Tin Mừng trong đó những bản văn Tin Mừng được sử dụng trong phụng vụ đã được chia ra và sắp xếp theo những thời gian và mùa trong năm.

Những cuốn sách này cũng thường được trang trí với những bao bì công phu bằng kim loại, vải hay da. Thường thường những sách này rất đắc giá và không phải mọi giáo xứ đều có. Trên thực tế, môt số xứ còn phải in những sách Tin Mừng ra tiếng địa phương và phải nhờ tới những sách in Mừng tiếng latinh hay một tiếng khác và họ xen vào đó một bản sao chép Tin Mừng của ngày vào đó.

Mặc dầu toàn thể Kinh Thánh là lời Chúa, tất cả những truyền thống phụng vụ đối xử cách đặc biệt với sách Tin Mừng--sách để trên bàn thờ trước lúc xử dụng, được mang đi giữa những cây nến, việc đọc và hát Tin Mừng nhường cho những người được phong, và tất cả mọi người đứng lên khi đọc bài Tin Mừng.

Nếu giáo xứ chỉ sử dụng sác bài đọc (sách chưa đựng tất cả những bài đọc) lúc đó sách bài đọc để trên giá sách trước Thánh Lễ và không sách nào được mang đi trong lúc rước khai mạc.

Như nói trên, sách Tin Mừng thường được thầy phó tế cầm hay là, nếu thiếu, một thầy đọc sách được phong.

Xem ra những qui tắc phụng vụ, như được viết, không tiên liệu rằng Sách Tin Mừng được mang do một người giao dân, nam hay nữ, hành đông như một người đọc thay thế cho thầy đọc sách được thiết lập, bởi vì những qui tắc chỉ nói thầy đọc sách có thể được thay thế cho các bài đọc và không nhắc tới việc cầm sách Tin Mừng.

Nhưng, vì thực hành này trên thực tế được phổ biến và không bị cấm hẵn, có lẽ một trường hợp hoàn toàn tốt được dựng nên để chiếm hữu sức mạnh tập quán.

Do đó nếu người đọc sách, hay là trên giả thuyết được phép, người đọc thay thế, cầm sách Tin Mừng, thì vị trí của anh hay chị đó là đứng trước mặt linh mục.

Nếu không sử dụng sách Tin Mừng, lúc đó, người đọc sách có thể theo sau các thầy cầm đèn và các thừa tác viên khác (kể cả những thừa tác viên đặc biệt cho Rước Lễ) dược nhắc tới trên.

Nhưng, không hề bắt buộc các thừa tác viên đặc biệt cho Rước Lễ (hay những người đọc sách liên quan) tham gia đoàn hành lễ lúc khai mạc. Họ có thể ở tại chỗ mình từ trước Thánh lễ nếu cách kiến trúc nhà thờ và không gian cung thánh không cho phép những cuộc rước phức tạp

* * *

Nói thêm đợt Bánh Thánh hai

Nhiều câu hỏi đã đưa ra từ những cuộc tranh cãi của chúng ta về sự truyền phép đợt hai bánh thánh trong Thánh Lễ..

Các linh mục từ Ấn Độ và Nam Dương gợi ý rằng một giải pháp có thể giúp cho việc thiếu bánh đã truyền phép là nhúng những bánh chưa truyền phép trong chén lễ như là một phương tiện cho Rước Lễ dưới chất thể Máu mà thôi.

Tuy sự gợi ý này là do lòng ngay, sự gợi ý đó không thể thực hiện được vì việc làm này đã bị loại bỏ công khai trong Số 104 của huấn thị "Bí Tích Cứu Chuộc":

"Không cho phép người rước lễ tự mình nhúng bánh thánh vào trong chén, cũng không được nhận trên tay bánh thánh đã nhúng trong Máu Chúa Kitô. Bánh thánh, dùng cho việc rước lễ bằng cách chấm, phải được làm với chất liệu thành sự và được truyền phép. Vậy tuyệt đối cấm dùng bánh chưa truyền phép hoặc chế tạo với một chất liệu khác.."

Một chủng sinh từ Manila xin nói rõ hơn về nguyên tắc phải áp dụng nếu một linh mục được báo cho biết sau Thánh Lễ là ngài đã quên truyền phép chén.

Nguyên tắc có nói trong Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma, Số 324, trong đó linh mục phải rót rượu và nước vào chén thánh và, để hoàn tất hy lễ, kính cẩn đọc phần trình thuật liên quan đến truyền phép chén, và rước ngay. Nếu cần, linh mục có thể thực hiện hành vi này cách riêng, nhưng phải thi hành không chút chậm trễ.

Hoàn cảnh này khác với hoàn cảnh được nêu lên bởi một độc giả từ Anh Quốc, trong đó một linh mục quên rước máu Thánh từ chén lễ trước lúc cho Rước Lễ và chỉ nhớ sau khi đã chùi chén lễ.

Về mặt kỹ thuật điều này được gọi là một sự bất hợp luật, vì linh mục buộc phải ruớc dưới hai hình. Sư sai lầm này cũng xảy ra đôi khi trong những cuộc đồng tế đông đảo mà, do thiếu sự trù tính cẩn thận, một số linh mục bị bỏ qua trong việc ruớc từ chén lễ.

Tuy không nên xảy ra như vậy, sự đó không ảnh hưởng tới tính thành sự của Thánh Lễ đối với linh mục hay các tín hữu. Chỉ một việc phải làm về việc này là học bài học cách cam go, xin lỗi vì sự bấn cẩn và phải cẩn thận và chăm chú hơn cho lần sau.

Một độc giả từ Hartford, Connecticut, hỏi về hoàn cảnh sau đây: "Trước lúc phân phối các yếu tố đã đườc truyền phép, chủ tế xin người giúp mang tới bàn thờ một bình to đựng nước, và thêm nước vào rược đã được làm phép, vì nghĩ tằng để bảo đảm có đủ cho hơn 300 người đang chờ đợi. Điều này làm tôi hết sức ngạc nhiên, và xem ra có lẽ làm tổn thuơng tính nguyên vẹn của thể chất Máu Châu Báu Chúa Kitô. Thánh Lễ này có phải bất thành vì thêm nước vào Máu Châu Báu chăng ?"

Một lần nữa, hành động này, tuy bất hợp pháp rất nhiều, không ảnh hưởng tới tính thành sự của Thánh Lễ là Thánh Lễ. Dầu sao, còn tùy thuộc vào chất lượng nước thêm vào Máu Châu Báu, mà hành động này làm hư tính nguyên vẹn của chất thể đến nỗi chất thể không còn chứa đựng nữa sự hiện diện thật của Chúa Kitô.

Điều này trên thực thế là chắc phải xảy ra nếu có hơn phân nửa chất lượng nước. Trong trường hợp như thế, những người rước sự pha lẫn này có thể chỉ rước Mình Chúa Kitô mà thôi trong khi đi Rước Lễ. Linh mục phải chịu trách nhiệm nặng nề vì đã đưa họ vào sự thực hiện vô ý thức một hành vi vật chất thờ ngẫu tượng khi rước một sự pha lẫn không phải là Máu Châu Báu Chúa Kitô.

Sự hư chất thể có lẽ đáng nghi hơn trong trường hợp một chất lượng nước ít hơn. Nhưng điều này sẽ không bao giờ biện minh sự thiếu lòng cung kính đối với Chúa vì thêm một chất không được truyền phép (hoặc là nước hay có khi thêm rươu) vào Máu Châu Báu bởi những mục đích vị lợi.

Hơn nữa, quá trình này không bao giờ cần, dầu lượng Máu Châu Báu xem ra không đủ cho những người hiện diện. Sự rước lễ dưới hai hình vẫn còn là một sự lựa chọn. Và nếu không thể cho rước dưới hai hình thì không bao giờ có luât buộc phải cho rước lễ dưới hai hình.

Như trong truờng hợp trước thiếu bánh thánh, một lời tạ tội của linh mục đơn thuần là một giải pháp hay nhất.

Một độc giả khác hỏi về lúc chính xác của việc biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô. Chúng tôi đã đã đề cập chủ đề này trong câu giải đáp này vào năm 2003.


 

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

       104 PHAN CHU TRINH

         TP. BUÔN MA THUỘT

            TỈNH ĐĂKLĂK    

            SỐ . . . . . . .

VĂN THƯ BỔ NHIỆM

HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

Khóa II - Nhiệm Kỳ 2012 - 2016

ÏÏ&ÒÒ

 

 -    Chiếu đơn xin Bổ Nhiệm Hội Đồng Giáo Xứ của Linh mục Quản xứ Giáo xứ Quảng đà, đề ngày 15. 3. 2012

-     Nay Tôi Giám MuÏc Giáo Phận Ban Mê Thuột bổ nhiệm Quí vị có tên dưới đây, là thành viên Ban

Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Quảng Đà nhiệm kỳ 2012-2016:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GIÁO HỌ

 

1

Giuse Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch

Thánh Gia

2

Phêrô Nguyễn Văn Mạnh

Phó Chủ Tịch Đệ  I

Antôn

3

Phêrô Nguyễn Ngọc Xem

Phó Chủ Tịch Đệ  II

Vô Nhiễm

4

Phêrô Trang Kim Khánh

Phó Chủ Tịch Đệ  III

Nam Đà

5

Tađêô Nguyễn Hơn

Thư ký

Giuse

6

Phaolô Trần Văn Chương

Thủ quỹ

Nam Đà

7

Maria Nguyễn Thị Phượng

Tài chánh

Thánh Gia

8

Jb Nguyễn Chánh

Cố vấn

Nam Đà

9

Gioan Ngô Văn Khang

Cố vấn

Nâm Nung

10

Giuse Mai Văn Đức

Cố vấn

Phúc Bình

11

Phêrô Vũ Văn Thư

Cố vấn

Truyền Tin

 

    Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ thi hành nhiệm vụ theo những điều khoản của qui chế Giáo xứ hiện hành.

     Ngồi ra Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ phải chân thành cộng tác với Cha Quản xứ trong mọi sinh

hoạt tôn giáo.Để phát huy tốt đẹp Đạo lý Phúc Âm, đồng thời phải luôn sống tốt đạo đẹp đời, gương mẫu để

củng cố đức tin cho anh chị em, phải nhiệt tình phục vụ cho hết mọi người và mọi phương diện.

     Cầu chúc Tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Quảng Đà thu lượm được nhiều thành quả tốt đẹp

trong nhiệm kỳmới mà Bề trên cùng cộng đồn Dân Chúa tín nhiệm, uỷ thác.

                                                 Làm tại Tồ Giám mục Ban Mê Thuột, ngày 16.3. 2012

                                                                   Giám Mục GP Ban Mê Thuột

 

 

 

                                                                  

                                                                        X Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản  


                            

 


Giới thiệu

Thông báo

Đăng nhậpTổng lượt truy cập

Nha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rangNha khoa, Rang su Tham my, Cay ghep rang
mod_vvisit_counterHôm nay245
mod_vvisit_counterHôm qua272
mod_vvisit_counterTuần này1027
mod_vvisit_counterTuần trước526
mod_vvisit_counterTháng này2438
mod_vvisit_counterTháng trước1839
mod_vvisit_counterTất cả597268

Chúng ta có: 10 khách online
IP của bạn: 18.210.28.227
 , 
Hôm nay : Tháng 11 20, 2019